REWOLUCJA w zakresie wykazu specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa dla pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

 

Według nadal obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, pielęgniarki i położne mogły odbywać poniżej wymienione kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne. Na czerwono zaznaczyłem te specjalizacje, które zgodnie z projektem nowego rozporządzenia ministra zdrowia (akt wykonawczy do nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej) zostaną zlikwidowane, natomiast specjalizacje oznaczone kolorem zielonym pozostaną nadal w wykazie specjalizacji. Podkreślam jeszcze raz: to jest wersja (z dnia 9 stycznia 2012 roku) PROJEKTU, rozporządzenia które zostanie skierowane do konsultacji społecznych! 

I. Dotychczas specjalizacje tylko dla  pielęgniarek mogły być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa:

1) rodzinnego,
2) w ochronie zdrowia pracujących,
3) środowiska nauczania i wychowania (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego),
4) zachowawczego,
5) geriatrycznego (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego i pielęgniarstwa opieki długoterminowej),
6) kardiologicznego (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego i pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwa ratunkowego),
7) nefrologicznego (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego),
8) diabetologicznego (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego),
9) pediatrycznego,
10) chirurgicznego,
11) operacyjnego (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa chirurgicznego),
12) anestezjologicznego i intensywnej opieki,
13) onkologicznego,
14) psychiatrycznego,
15) opieki długoterminowej,
16) neurologicznego (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego i pielęgniarstwa opieki długoterminowej),
17) opieki paliatywnej (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa onkologicznego i pielęgniarstwa opieki długoterminowej),
18) ratunkowego.

Wniosek: ministerstwo zdrowia zamierza zlikwidować 8 z 18 specjalizacji, które mogły odbywać tylko pielęgniarki.

II. Dotychczas specjalizacje tylko dla  położnych mogły być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa:

1) rodzinnego,

2) dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

3) ginekologicznego,

4) położniczego.

Uwaga! Ministerstwo proponuje aby specjalizacja kierowana dla położnych była tylko jedna: w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego (zawierać ma moduł z pielęgniarstwa neonatologicznego i rodzinnego)!

III. Dotychczas specjalizacje kierowane zarówno do pielęgniarek i  do położnych mogły być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa:

1) neonatologicznego (moduł z tego pielęgniarstwa włączono do specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego),

2) epidemiologicznego,

3) w dziedzinie organizacji i zarządzania,

4) w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Zapraszam do dyskusji. Interesujące w jaki sposób do propozycji ministerstwa odniesie się Naczelna Rada PiP.

Organizacje oraz stowarzyszenia zapraszamy do przedstawienia opini w przedmiotowej sprawie, poprzez publikację na Portalu swoich stanowisk, które można przesyłać na adres redakcji Portalu: [email protected]