Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Pielęgniarki do resortu zdrowia: Opieka długoterminowa w DPS wymaga stałej obecności pielęgniarek.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 2012.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

I N T E R P E L A C J A

w sprawie: poprawy dostępu do opieki pielęgniarskiej osób najciężej chorych i niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społecznej dostosowując przepisy prawa zapewniające pielęgniarkom pracującym w domach pomocy społecznej warunki pracy, które będą uwzględniać specyfikę miejsca pracy.
Szanowny Panie  Ministrze,
Obecnie o objęciu opieką pielęgniarską długoterminową pacjenta przebywającego w domu pomocy społecznej jest ilość uzyskanych przez pacjenta punktów w skali Barthel.
W związku z tym, że większość pacjentów przebywających w DPS nieznacznie przekracza liczbę 40 punktów w skali Barthel,  nie można objąć ich długoterminową opieką pielęgniarską.
Obecnie  warunki świadczenia usług z zakresu opieki długoterminowej w środowisku domowym i w domu pomocy społecznej zostały zrównane.
Delegaci stoją na stanowisku, że stan ten wymaga natychmiastowej zmiany. Opieka długoterminowa nad pacjentami w domach pomocy społecznej wymaga stałego udziału personelu pielęgniarskiego.
Należy zatem dostosować obowiązujące przepisy prawa poprzez wyodrębnienie świadczeń w DPS jako odrębnego produktu określającego specyfikę tej opieki.  
Szanowny Panie Ministrze,
proszę o odpowiedź na pytanie czy Pana resort rozważa możliwość zmian zapisów prawa polegających na  wyodrębnieniu świadczeń w DPS jako odrębnego produktu określającego specyfikę tej opieki?
Z poważaniem,

Poseł na Sejm RP
Monika Wielichowska

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Aktualności według działów - Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Komentarze użytkowników

#1  2012.05.28 22:09:23 ~gość

To przynajmniej jest praca i winna być odpowiednio wynagradzana.Tymczasem środowiskowym za gotowość płaci się 7-9 tys zł miesięcznie.

#2  2012.05.28 22:11:32 ~iii

A położnym POZ ok 13 tys. m-c i to za co? 34 zł za 20 min instruktaż gimnastyki?

Dodaj komentarz