Kilkanaście izb pip podczas zjazdów okręgowych podjęło wnioski o zwołanie NADZWYCZJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU, w celu zmiany wysokości składki członkowskiej ściąganej przez samorząd od pielęgniarek i położnych. Zjazdy postulują także ujednolicenie wysokości składki.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Jednym z okręgowych zjazdów pielęgniarek i położnych, który podjął uchwały w przedmiotowej sprawie jest zjazd w Poznaniu. W biuletynie informacyjnym tej izby czytamy, że Zjazd  uchwalił rezolucję o zwołanie NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU KRAJOWEGO pielęgniarek i położnych w związku z przyjęciem uchwały nr 19 VI Krajowego Zjazdu z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Ten sam zjazd przegłosował również wniosek w sprawie wprowadzenia ujednoliconej składki członkowskiej w wysokości 25 zł dla wszystkich pielęgniarek i położnych bez względu na formę wykonywania zawodu.

Przedmiotowymi wnioskami naczelna izba pip ma zająć się na swoim posiedzeniu w maju br.

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie podkreślała, że uchwała Zjazdu Krajowego z grudnia 2011 roku spowodowała, że pielęgniarki i położne opłacają bardzo zróżnicowane składki na rzecz jednej organizacji. Inne składki są ściągane od pielęgniarki i położnej zatrudnionej na umowę o pracę, inne znacznie wyższe zatrudnionej na umowie kontraktowej! Dziwna jest to sprawiedliwość zaproponowana przez władze izby pip.

Ponadto dlaczego władze izby mają wchodzić w posiadanie informacji o wysokości naszych zarobków oraz emerytur, rent? Bo przecież ściąganie składki procentowej właśnie niesie takie skutki! Jak się to ma do ochrony informacji o dochodach? Taki sposób ściągania składek powoduje, że władze izby wiedzą kto ile zarabia, ile zarabiają np. pielęgniarki naczelne, dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki oddziałowe? Czy izba powinna być w posiadaniu takich informacji?

Dlatego jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem jest wprowadzenie składki kwotowej. Jedna kwota ściągana od wszystkich pielęgniarek i położnych. Bez względu na formę wykonywania zawodu, wysokość wynagrodzenia. Dlatego apelowaliśmy o wprowadzenie składki kwotowej, nie procentowej.

Natomiast warto poruszyć jeszcze jeden aspekt zaproponowanych przez władze izby pip, zmian w zakresie obowiązkowych składek członkowskich. 

Otóż dotychczasowa uchwała składkowa z 2003 roku przewidywała, że "składka członkowska winna być naliczana z jednego, głównego źródła przychodów".

Czyli od jednego dochodu. Natomiast projekt grudniowej uchwały zjazdowej przewidywał, że "w sytuacji, kiedy dana osoba jest zatrudniona na umowę o pracę u więcej niż u jednego pracodawcy, wysokość składki obliczana jest od sumy uzyskiwanych wynagrodzeń zasadniczych". Podsumujmy - dotychczas pielęgniarka i położna zatrudniona na umowę o pracę np. w dwóch miejscach, opłacała obowiązkowe składki z jednego miejsca zatrudnienia, w grudniu 2011 roku władze izby złożyły projekt uchwały według której, zapłaciłaby składki z każdego miejsca zatrudnienia. Czyli zapłaciłaby składki od co najmniej dwóch dochodów. Ale ta nowa restrykcja miała dotknąć tylko pielęgniarki i położne zatrudnione na umowę o pracę. Bowiem gdy pielęgniarka lub położna miała uzyskiwać dochody jednocześnie z umowy o pracę i np. emerytury i renty lub świadczenia przedemerytalnego to składkę miała opłacić od jednego dochodu - tego z którego wysokość składki będzie wyższa. Czyli mimo uzyskiwania co najmniej dwóch dochodów opłaciłaby składkę z jednego dochodu. Natomiast w przypadku prowadzenia przez pielęgniarkę lub położną działalności gospodarczej (indywidualnej, grupowej praktyki) oraz uzyskiwania dochodów z umowy o pracę i np. emerytury i renty lub świadczenia przedemerytalnego to składka miała być odprowadzona od działalności gospodarczej, "chyba, że składka obliczona z innego źródła byłaby wyższa". Czyli mimo uzyskiwania co najmniej trzech dochodów pielęgniarka opłaci składkę z jednego dochodu. Na szczęście powyższe, nieprzemyślane projektowane zmiany Zjazd Krajowy odrzucił!

I jeszcze jedno - dlaczego władze samorządu pip nie opublikowały projektu grudniowej uchwały składkowej na stronie naczelnej izby pip. Dlaczego?

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - nie dla podwyżki składek na izby pipPRAWIE 400 KOMENTARZY!

Władze naczelnej izby pip nową kadencję rozpoczęły mocnym akcentem. Podniosły wynagrodzenie wiceprezesowi, sekretarzowi, skarbnikowi. O 2 000 złotych w przeliczeniu za cały etat. Teraz wynagrodzenie tych osób wzosło z 12 037 zł do 14 043 zł brutto za cały etat. Warto wiedzieć, że minister zarabia około 15 tys. zł, a wojewoda około 10 tys. 136 KOMENTARZY!

Pielęgniarko i położno, zobacz w ujęciu procentowym w jaki sposób izba pip wykorzystuje ściągane od Ciebie składki członkowskie. Zobacz ile pieniędzy jest przeznaczne na wynagrodzenia i biura, a ile na refundację szkoleń, zapomogi, działalność informacyjną.

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2012.05.08 19:05:00 ~szkolna

Dlaczego? ponieważ w interesie Izb było byśmy płaciły tę wygórowaną składkę.Uważam że 25 zl to też jest kwota za wysoka. Stać nas wszystkie na 15 zł i taką kwotę chcemy płacić. Proponuję ciąć koszty. Likwidacja 29 izb na 1 miejscu, zmiana uposażenia Zarządów o połowę na drugim miejscu.Zakaz pobierania jakichkolwiek uposażeń po pełnieniu funkcji w Izbach przez 2 kadencje. Jeśli taka osoba chce nadal działać niech robi to charytatywnie. To się nazywa wolontariat. Zaręczam że to 15 zł od każdej pielęgniarki będzie wystarczającą kwotą jeśli nie będziemy opłacać rozbuchanych zachcianek członków Zarządu Izb w czasie wieloletnich kadencji.

#2  2012.05.08 19:18:14 ~ada

Ja proponuję do rozważenia wniosek o redukcję Izb Pielęgniarskich z 45 do liczby województw. Nasze Izby porównując do innych samorządów nie są efektywne.Nie potrafią wywalczyć w przepisach prawnych lepszych warunków pracy i płacy, zadbać o przywileje i prestiż zawodu. Likwidacja wielu Izb będzie oszczędnością dla biednych pielęgniarek i położnych, gdyż utrzymanie biur i miejsc pracy jest kosztowne.

#3  2012.05.08 20:47:36 ~nicola

Panie Mariuszu! Czy kwestia przymusowej przynależności do izba jest już zakończona? Czy można wyciągnąć jakiekolwiek sankcje, gdy nie będę odprowadzała składek na dostatnie życie "naszych" reprezentantek izbowych! Konstytucja gwarantuje mi dobrowolną przynależność do organizacji!

#4  2012.05.08 21:06:56 ~prot

Troszkę po czasie,bo uchwała już działa.Jednak troszkę pociesza fakt działań.Może to wyrzuty sumienia za podniesienie sobie pensyjek?

#5  2012.05.09 08:13:38 ~ewa

Jeśli nie wiecie na co idą wasze składki to wam powiem na zapomogi , refundacje kosztów szkoleń itd.

#6  2012.05.09 09:32:52 ~Re

Oraz na bajońskie pensje pań tam zatrudnionych,które od dawna nie mają nic wspólnego z zawodem pielęgniarki.Nie płacę!

#7  2012.05.09 10:00:52 ~ela

Składki są zbyt wysokie ! Izby Pielęgniarskie do likwidacji !

#8  2012.05.09 10:35:54 ~???

Domagajcie się likwidacji izb,związków,żądajcie kontraktów,pracujcie na umowach śmieciowych,wtedy zobaczycie co to znaczy brak jakichkolwiek praw pracowniczych! Nie twierdzę że izbach jest idealnie,potrzebne są duże zmiany.Dzięki działalności izb lekarskich lekarze są grupą zjednoczoną,wiedzocą jak walczyć o swoje.My natomiast tę resztkę samodzielności chcemy wylać jak wodę po kąpieli.ela napisała-Izby Pielęgniarskie do likwidacji! A ja się pytam, elu co w takim razie w zamian ,może nas oświecisz,może masz jakieś propozycje.

#9  2012.05.09 10:44:40 ~ewa

Właśnie , jedna dobra odpowiedź

#10  2012.05.09 11:31:01 ~iwona

Do # 8. Izby Pielęgniarskie są bardzo potrzebne, tylko trzeba ograniczyć ich ilość i zmobilizować do wydajniejszej pracy.Lekarze tylko tupną nogą, a ich Izby wynegocjują prawie wszystko co oni żądają.Ponadto ich składki członkowskie są niewiele wyższe od naszych. Komentarz eli nie jest rozsądny. Zastanawiałam się dlaczego tak myśli. Może pracuje np. w NZOZ za najniższą krajową. Wówczas rzeczywiście dla niej Izby są zbędne.

#11  2012.05.09 15:36:24 ~-erth-

Oczywiście ,że działalność Izb nie jest idealna , , ale to jedyni nasi przedstawiciele.i jednak coś starają się działać w naszych pielęgniarskich sprawach.Wywindowanie składki członkowskiej i takie zróżnicowanie było i jest nie do przyjęcia , w końcu wszystkie jednakowo % mamy dofinansowywane kursy szkolenia itp. Dlatego kwota 20 zł od każdego członka izb miesięcznie byłaby sprawiedliwa.Trzeba też zweryfikować zarobki pań w Izbach , bo my pielęgniarki nie mamy podwyżek , a tam zarobki i te ostatnie podwyżki są wręcz niemoralne!

#12  2012.05.09 16:50:27 ~szkolna

Ja pracuję na śmieciowym kontrakcie zafundowanym przez Izby.Nic nie mam do powiedzenia przy negocjowaniu stawki kapitalizacyjnej , chociaż to ja jestem świadczeniodawcą.Przedstawiciele Izb negocjują stawkę mojego kontraktu , sami będąc na 14 tys. etaciku w Izbach.To ja ponoszę skutki nieudolnych negocjacji z NFZ i podpisywanych porozumień z MZ.Uważam, ze ta sytuacja jest chora.

#13  2012.05.09 17:07:16 ~inka

Uchwała może i działa , ale działa również Minister Sprawiedliwości, który ma na celowniku walkę z korporacjami. Ta nasza 300tys. stała się źródłem świetnych dochodów dla 6 członków zarządu z 45 izb, którym płacimy po 14 tys. pensji. 13-tkę, premie, diety, nagrody itd.uzbiera się tego do 20 tys, i więcej na m-c.Świetnie zabezpieczyli swoje interesy w przepisach prawnych. Szkoda,że o naszych interesach przy tym zapomnieli.Nie mamy żadnych na chwilę obecną zabezpieczeń prawnych naszych kontraktów, pensji,urlopów wypoczynkowych, nie mówiąc o zdrowotnych,norm zatrudnienia, standardów bezpieczeństwa pracy . Żadnych praw, za to masa obowiązków i perspektywa pracowitego lecz krótkiego życia.

#14  2012.05.10 09:14:15 ~e-

Do szkolnej , chyba nie pojmujesz co to jest "umowa śmieciowa"! Poza twoja wypowiedź powinna otwierać oczy tym pielęgniarkom , położnym pracującym na etacie, które tak pazernie patrzą na samodzielne kontrakty swoich koleżanek utrzymujących sie tylko z tego jedynego źródła dochodu jakim jest kontrakt. Co do tzw. "negocjacji" to od lat tylko tak szumnie się nazywa podczas podpisywania umów, lekarze wielokrotnie NEGOCJOWALI poprzez zamykanie swoich gabinetów z nastaniem Nowego Roku i to skutecznie.

#15  2012.05.10 13:08:07 ~mahjongowa

Dlaczego mamy płacić "aż" 25zł składki? Przecież panie z izb i tak już dobrze zarabiają i to naszym kosztem.Jak trzeba to musimy się same bronić bo nich liczyć nie można.Za taką kasę my tez chciałybyśmy pracować i robić tyle co one czyli NIC!

#16  2012.05.10 13:33:40 ~szkolna

Ja mam kontrakt, który nie zapewnia mi minimalnej ustawowej pensji jaka przysługuje w tym kraju , pomimo że pracuję na populacji 800 uczniów gwarantowanej ustawowo. To izby dopuściły by w POZ doszło do dysproporcji finansowej w kontraktach położnej POZ 13 tys , piel POZ 7-9 tys. , a piel. szkolnej 2,5 tys m-c. Gdzie kompetencje i koszty są zbliżone , jak również utrzymanie praktyk piel. Myślę , że stosowanie wobec nas dumpingowych stawek kapitacyjnych ma na celu wyeliminowanie nas z rynku pracy w białych rękawiczkach. Jeśli ten proceder się w izbach utrwali to, żeby się jedne pielęgniarki mogły wzbogacić, będzie się to odbywało kosztem drugich, przy obecnej linii polityki izb. Nie mamy żadnych parytetów płacowych, bo na ich likwidację Izby przystały . Zafundowały nam wolną amerykankę i dziki kapitalizm. Gdzie każdy, każdego może bezkarnie wykorzystywać . Stąd 14 tys pensje Państwa w izbach, czy barbarzyńskie zapisy w kontraktach, wygórowane składki członkowskie.

#17  2012.05.10 15:47:44 ~Florencja

Brawo "szkolna". Zgadzam się z Tobą w 100%. To te nasze rzekomo"pseudo -reprezentantki" z izb tak nas załatwiły, że żyjemy jak dziady, a inne jak lordy. Jakim prawem one rozmawiają z Funduszem o naszych pieniądzach? To my same mamy to ustalać! To nasze pieniądze i nasza praca! Zobaczycie co teraz będzie się działo, jak będą potraktowane szkolne kiedy przewodniczącym komisji ds. kontraktowania świadczeń został Wadas! Znany powszechnie z nienawiści do szkolnych. Zobaczymy czy będzie potrafił stanąć ponad to, czy pokaże swoją prawdziwą twarz? Wszystkie przekonacie się wtedy!

#18  2012.05.10 16:04:14 ~gość

Wadas właśnie teraz w Warszawie negocjuje stawki dla pielęgniarek pracujących w POZ.

#19  2012.05.10 16:14:28 ~nika

Wątpię by ten facet potrafił być obiektywny , skoro nawet po zamianie stołów nie ustąpił miejsca obecnemu Przewodniczącemu, tylko nadal gra pierwsze skrzypce i obecnie jego linia rządzenia jest realizowana w całym kraju. To, że się nam ona nie podoba, to na Tym Panu nie robi żadnego wrażenia. Gościu jest chory na władze.

#20  2012.05.10 16:40:26 ~ja

By w izbach było dobrze , należy usunąć z nich obecną patologię. Poprzez tę zamianę stołków pomiędzy członkami Zarządu Izb karłowaciejemy .Ograniczając uposażenia pieniężne w Izbach do dwóch kadencji i umożliwiając dalszą pracę w ramach wolontariatu przyczynimy się do bardziej efektywnej pracy Zarządów dla całego środowiska pielęgniarskiego. Osoba po ustaniu kadencji będzie musiała bowiem wrócić do swojego środowiska i pracować na warunkach wynegocjowanych przez siebie. Płacić składki członkowskie i ponosić wszelkie koszty praktyki. Uważam ,że w takiej sytuacji każdy członek Zarządu zawierając porozumienie Z NFZ czy MZ kilkakrotnie się zastanowi zanim coś podpisze wiedząc ,że zapisy te w niedługiej przyszłości będą dotyczyły również jego.

#21  2012.05.10 22:04:03 ~gość

Wysokość obecnie ustalonych składek jest nie do przyjęcia.Żeby każda pielęgniarka mogła płacić je bez uszczerbku dla swojej praktyki i swojego budżetu domowego muszą być adekwatne do naszych zarobków .15 zł jest sumą , od której pielęgniarki nie będą uciekać i każda zapłaci.Obecnie mamy 16 województw wobec czego zdrowy rozsądek nakazuje by liczbę Izb zredukować do tej liczby.Nie stać nas na utrzymywanie w dobie komputerów i poczty internetowej tylu obiektów i ich obsady.Te 29 Izb nie mają racji bytu i po co wydawać na ich utrzymanie taką masę pieniędzy.

#22  2012.05.11 09:14:46 ~-z-

Do szkolnej ! Skąd wzięłaś 7-9 tys. dla piel środowiskowych, nie wypisuj bzdur!

#23  2012.05.11 13:03:03 ~ewa

Przynajmniej teraz w niektórych izbach są bardzo dobre nowe przewodniczące , znane już z różnych zadań które wykonywały a nie tak jak dotychczas zasiedziałe osoby trzy kadencje , do lamusa z nimi

#24  2012.05.11 14:33:52 ~`````

Florencja ty ciągle narzekasz co z tobą

#25  2012.05.11 17:55:43 ~ula

Do z . Szkolna ma rację, to łatwo obliczyć. Maksymalna populacja pacjentow- 2750. Stawka kapitacyjna wynosi 4.44 zł dla pacjentów do 6 rż. i powyżej 65 rż , dla pozostalych 2.22 zł.-miesięcznie.Średnio przypada 2000 świadczeniobiorców x 2.22=4440 zł dodać 750 pacjentów x 4.44 =3330.Łącznie miesięcznie przypada około 7770 zł na pielęgniarkę POZ.

#26  2012.05.11 18:07:56 ~ula

Do z. Szkolna ma rację. Maksymalna populacja dla pielęgniarki POZ to 2750 pacjentów.Stawka kapitacyjna miesięczna na świadczeniobiorców do 6 rż i powyżej 65 r.ż wynosi 4.44 zł.dla pozostałych 2,22 zł.Więc łatwo obliczyć.Średnio 2000 pacjentow x 2.22 zł=4440 zł plus 750 x 4.44 zł=3330 zł.Łącznie miesięcznie przychód wynosi 7770 zł.dla pielęgniarki POZ.

#27  2012.05.11 21:24:30 ~aaaa

Do Pani Uli i szkolnej zapraszam do pomorskiego-mamy tu braki piel.POZ-środowiskowe potrzebne w wielu miejscach-możecie zarobić te kokosy.

#28  2012.05.11 22:32:50 ~gosia

Zgadzam się z wypowiedziami dotyczącymi ograniczenia ilości izb do liczby województw, w dobie telefonii i internetu nie ma potrzeby utrzymywania nadmiaru instytucji, a koleżanki tam pracujące zasiliły by poczet nas pielęgniarek i położnych, zarabiając co najwyżej średnią.PIELĘGNIARSKĄ, tak jak powinny.Oszczędności uzyskane z likwidacji zbędnych urzędów to naprawdę spora sumka. A co do składek, uważam, że 1% wynagrodzenia zasadniczego pełnoetatowego(z jednego, nie każdego źródła)jest w sam raz. Kwota 25 złoty dla pielęgniarki z wynagrodzeniem 1800 zł i 8000 zł lub 12000 zł to dwa różne światy, zastanówmy się kto na tym najwięcej straci. I jeszcze jedno pamiętajmy, że to my wybieramy delegatów na zjazd, a w następstwie nasze władze samorządowe. Bojkotując i lekceważąc wybory we własnych okręgach pozwalamy, by rządziły nami ciągle te same osoby. One na pewno na wybory chodzą. Pozdrawiam

#29  2012.05.12 21:07:26 ~do aaa

Byłam szkolną, obecnie jestem środowiskową , pracuję na populacji 2,5tys , którą zebrałam w ciągu m-c i teraz wiem ,że żyję.Polecam wszystkim pielęgniarkom harującym w szkołach przekwalifikujcie się. Praca jedno czasowo z jednym pacjentem to luksus , którego Wy nigdy nie macie.Finansowo bez porównania.Ślubu ze szkołą nie brałyście. Ze swoją wiedzą i doświadczeniem , umiejętnością radzenia sobie z nowymi wyzwaniami poradzicie sobie niejednokrotnie lepiej , niż wasze koleżanki już w środowisku pracujące

#30  2012.05.13 15:51:22 ~do aaa

Niestety nie mogę się przeprowadzić do woj.pomorskiego. Mieszkam w południowo-wschodniej Polsce i muszę opiekować sie chorymi rodzicami.

#31  2012.05.13 16:07:18 ~angela

Rozważam też możliwość zmiany zakresu świadczeń z pielęgniarki szkolnej na pielęgniarkę POZ. Boję się tylko ,wydzierania, pacjentów z NZOZ prowadzonych przez lekarzy w naszym mieście.Mogę mieć trudnośći w uzbieraniu ponad 2000 ludzi.

#32  2012.05.14 20:24:04 ~szkolna

Podobno , by wystąpić do NFZ o kontrakt piel. środowiskowej wystarczy mieć deklaracje i gabinet. Wyposażenie mam swoje , bo obecnie posiadam trzy gabinety.

#33  2012.05.16 18:01:53 ~gość

Składki , ilość izb w kraju , uposażenia płacowe Zarządów Izb stanowczo tego za dużo i są za wysokie jak na nasze Polskie warunki.Są to sprawy pilne, które należy w trybie natychmiastowym rozwiązać.

#34  2012.05.16 19:19:11 ~Gośc

Wiele z koleżanek ma rację samorząd zawodowy jest potrzebny czy w takiej ilości izb, nie koniecznie, za konkretnymi propozycjami tj. takiej wysokości składki stoja konkretne osoby, to delegaci z tych izb ich wybrali i to one są odpowiedzalni za taki stan rzeczy, są to między innymi obecny skarbni przygotowujący taką właśnie składkę, czy obecny zarzad Naczelnej Rady który nie robi nic aby taki stan rzeczy zmienić. Tak jak pisze jedna z koleżanek zmieńmy ludzi i zmienimy taki stan rzeczy. Wszystko zależy od osób wybranych jako delegatów we wszystkich szczeblach. Co robi dzisiejsza władza NI, zero efekty, totalna porażka

#35  2012.05.17 16:34:10 ~krakuska

U nas nawet trutka na szczury nic nie zmieni.Jak się co niektóre osoby przylepiły do stołka to nawet przesiadka na inną funkcję ich od tego stołka nie odkleiła.

#36  2012.05.20 02:08:36 ~bunia

Złodzieje, nic tylko by zdzierali a na poprawę pensji pielęgniarskich nie pracują.

#37  2012.05.23 08:00:49 ~jola

Szkolna pisze, że składka to 25 zł, w opolskiej izbie piel płacę 37,70 zł miesięcznie od stycznia tego roku

#38  2012.05.23 18:01:41 ~do joli

Oczywiście że płacisz tyle , by starczyło na 14 tys pensję dla pań w 45 izbach w kraju. Ich diety, trzynastki, delegacje , pielgrzymki i wycieczki zagraniczne. To kosztuje . Oni żyją my zdychamy. Zafundowały na Izby czyściec na ziemi.

#39  2012.07.14 21:14:48 ~!!UWAGA!!

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA TO RÓWNIEŻ DANE OSOBOWE. Jeśli odprowadza się składkę w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, łatwo policzyć, w jakiej wysokości dana osoba takowe wynagrodzenie otrzymuje, w szególności, jeśli w danym miejscu pracuje tylko jedna pielęgniarka lub sama odprowadza składkę. Składka powinna być kwotowa, nie procentowa. PROPONUJĘ ZGŁASZAĆ SKARGĘ DO GŁÓWNEGO INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH. Tutaj strona: http://www.giodo.gov.pl/582/id_art/2677/j/pl/

#40  2012.12.17 13:18:32 ~aaa

Sprawdżcie jakie są warunki dofinansowania do kursów "wpierw zapłać a my może dołożymy ale jeżeli masz przerwę w składkach to się wal nie ważne ile lat płaciłaś i nigdy nie korzystałaś z naszych składek"pozdrawiam.

#41  2013.02.19 11:56:01 ~Lucyna

Na początek należałoby zlikwidować wiekszośc izb. Wystarczy jedna na województwo! Ewentualnie mozna utworzyc oddziały terenowe ułatwiające kontakt. Jednak prezydium pozostanie jedno! To znacznie zmniejszy koszta! . Wiele izb w wojewodztwie znacznie utrudnia prace. J amieszkam w kujawsko - pomorskim, gdzie sa az 3 izby na tak małym terenie! To jest kpina. Zeby pracowac godnie musze dojezdzac do kilku szpitali w okolicy! ktore sa na terenach 3 izb! PARANOJA! mam płacic 3 składki? nie moge byc jednoczesnie w 3 rejestrach!

#42  2013.04.12 13:30:24 ~piss

Ciekawe, w ilu izbach oprócz wynagrodzeń funkcyjnych przemycane są jeszcze wynagrodzenia(diety, ryczałty, czy jak im tam jeszcze) dla pozostałych członków rady, organów, komisji problemowych. Czy nie powinien się tym zająć odpowiedni urząd (Minister Zdrowia? ) uchylając takie uchwały. Są to praktyki niezgodne z ustawą o samorządzie pip. Art.15 ustawy mówi o zasadzie nieodpłatnej pracy na rzecz samorządu. Czy na to potrzebne są nasze składki? Ciekawe, w ilu izbach stosowane są takie praktyki?

#43  2015.05.15 11:30:25 ~!!!

Kochani po co się kłócić, wiemy że pensje są różne, poza kontraktowymi wysokość proponuje pracodawca, same się na to godzimy, jeżeli wszystkie zażądamy podwyżek a nie będzie tych wyłamujących i zwolnimy się grupowo to w nas siła. Zawsze będą takie które w tym czasie popracują na okrągło i ich się wykorzysta przeciwko wymagającym, to można podziękować pracoholiczkom za podwyżki. Co do izb to konieczna jest redukcja placówek zmiany zasad funkcjonowania i ponoszenie odpowiedzialności za wszystkich członków.

#44  2015.05.15 11:55:52 ~!!!

Kontynuując izby są gorsze od skarbówki bo tam płacimy od dochodu. Mam propozycję może jest ktoś kto czuje się na siłach zrobić projekt samorządu który poprowadziłby te pielęgniarki i położne, może zacząć od tego aby można było pracować w jednej placówce, ograniczyć limit godzin pracy na miesiąc, dać szansę na to by pokazać jakie są braki i zmusić pracodawców do zatrudniania przepisowej ilości personelu, zaś lekarze niech robią to co do nich należy i nie wyręczać się pielęgniarkami, chętnie pomogę. Odrzućmy izby P.

Dodaj komentarz