Do Biedronki przychodzi kontrola Sanepidu. Zespół kontrolny to pracownicy ... Lidla. NIEMOŻLIWE? W pielęgniarstwie tak!

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

 

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej kształcenie podyplomowe może odbywać się poprzez kursy:

  • dokształcające,
  • specjalistyczne,
  • kwalifikacyjne,
  • oraz szkolenia specjalizacyjne.

Organizatorami powyższych form kształcenia podyplomowego mogą być miedzy innymi okręgowe izby pip.

Warto podkreślić, że na rynku szkoleń dla pielęgniarek i położnych funkcjonują nie tylko okręgowe izby pip, ale także firmy prywatne.

W tej sytuacji patologią w najwyższym słowa tego znaczeniu jest przyznanie w przedmiotowej ustawie okręgowym izbom pip prawa do  . . . kontroli innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Przecież na rynku szkoleń dla pielęgniarek i położnych istnieje KONKURENCJA!

Zespół kontrolny z izby pip może np. badać opinię uczestników kształcenia, kadry dydaktycznej realizującej zajęcia, uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w charakterze obserwatora. I to wszystko w np. firmie konkurencyjnej. Izba pip  "monitoruje realizację wydanych zaleceń np. wizyty pokontrolne".

Przedziwna to sytuacja kiedy jedna firma ma prawo kontrolować firmę konkurencyjną. Sytuacja patologiczna. Korupcjogenna.

Cdn.

Mariusz Mielcarek

.