W sześciu miastach będą prowadzone bezpłatne kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Szkolenia dla pielęgniarek.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Ministerstwo zdrowia ogłosiło, że w postępowaniu przetargowym wyłoniono sześciu organizatorów bezplatnych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Lista firm poniżej:

  • AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH „OMNIBUS” SP. Z O.O., UL. KOŚCIUSZKI 1, 57-300 KŁODZKO
  • AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS, UL. GŁÓWNA 81, 95-020 JUSTYNÓW, FILIA – UL. M. CURIE – SKŁODOWSKIEJ 26, 85-094 BYDGOSZCZ
  • MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, UL. SZLAK 61, 31-153 KRAKÓW
  • AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS, UL. GŁÓWNA 81, 95-020 JUSTYNÓW, FILIA – UL. LESZNO 21, 01-199 WARSZAWA
  • OŚRODEK SZKOLENIOWY „EKSPERT” DANUTA WIERZBICKA, UL. ZWYCIESTWA 10A, 15-703 BIAŁYSTOK
  • OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU, UL. GRUNWALDZKA 65, 60-311 POZNAŃ. 

Zgodnie z dokumentacją przetargową organizator kursu zapewnienia każdemu uczestnikowi przedmiotowego szkolenia:

  1. jeden egzemplarz aktualnej publikacji zwartej z zakresu medycyny ratunkowej i katastrof wydanej w języku polskim, której wartość nie może być niższa niż 70 zł;
  2. ciepłego posiłku – obiadu dwudaniowego, w każdym dniu szkoleniowym zajęć teoretycznych.

Ponadto w powyższej dokumentacji zapisano:

  • liczba pielęgniarek/pielęgniarzy zakwalifikowanych na jedną edycję kursu nie może być większa niż 35,
  • zakończenie kursu nie może nastąpić później niż do dnia 30 listopada 2012r. 

Warto wiedzieć, że firma szkoleniowa nie może pobierać od uczestników kursu jakichkolwiek opłat związanych z udziałem w kursie, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uczestnik kursu zrezygnuje z udziału lub nie złoży z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego dla kursu kwalifikacyjnego, za wyjątkiem wypadków losowych.

Uczestnikiem kursu może być pielęgniarka, pielęgniarz spełniająca(y) łącznie następujące wymagania:
1) co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza,
2) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza stwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
3) aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
4) legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Rozpoczęcie kursu ma nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Przed rozpoczęciem kursu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, obejmujące m.in. przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej, gdy liczba pielęgniarek, pielęgniarzy ubiegających się o udział w kursie jest większa niż 35.

Z dokumentacji przetargowej wybrał

Mariusz Mielcarek

.

Więcej informacji o bezpłatnych szkoleniach dla pielęgniarek i położnych

.

Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz