Zobacz nowe informacje (lista uczelni) w sprawie bezpłatnych studiów podyplomowych dla pielęgniarek i położnych.

Bezpłane szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Zobacz także: 24 luty 2012 roku - Około 3 000 osób (warunek - umowa o pracę) zarządzających podmiotami leczniczymi w tym: pielęgniarki naczelne, przełożone pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowe i zastępcy wymienionych osób, będzie mogło odbyć BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE - zarządzanie w podmiotach leczniczych.

Obecnie przekazuję informację w zakresie jakie uczelnie złożyły wnioski o prowadzenie przedmiotowych studiów podyplomowych. Organizatorzy postępowania przetargowego, które wyłoni uczelnie prowadzące przedmiotowe studia wydali komunikat, który cytuję poniżej.

"W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr MZ_2.3.4_1_2012, której obrady rozpoczęły się w dniu 23 kwietnia 2012 r., publikujemy wykaz członków KOP, listę wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej. Przedmiotem obrad KOP były łącznie 82 wnioski, z czego 53 wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, natomiast 29 wniosków otrzymało negatywną ocenę.
Ze względu na fakt, iż alokacja na przedmiotowy konkurs wynosi 18 000 000,00 PLN (w tym 5% rezerwy finansowej przeznaczonej na ewentualne odwołania projektodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji, tj. 750 000,00 PLN), Instytucja Ogłaszająca Konkurs podejmie negocjacje z Projektodawcami, których wnioski otrzymały minimum 107,5 punktów podczas oceny merytorycznej."

Zobacz listę uczelni, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane (należy pamiętać o zapisie w powyższym komunikacie: "podejmie negocjacje z Projektodawcami, których wnioski otrzymały minimum 107,5 punktów podczas oceny merytorycznej")

Zobacz listę uczelni, których wnioski zostały negatywnie zaopiniowane.

Kolejne informacje będziemy przekazywać na Portalu na bieżąco. Lista uczelni ma zostać ogłoszona około połowy lipca.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz więcej informacji w sprawie bezpłatnych studiów podyplomowych dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz więcej informacji o bezpłatnych szkoleniach dla pielęgniarek i położnych.

.

Komentarze użytkowników

#1  2012.06.18 23:26:39 ~ojojoj!

Nie rozumiem zachowania MZ. Dlaczego MZ nie koncentruje się na praktyce pielęgniarskiej? Ustawa o Pielęgniarstwie w Polsce obowiązywała do 1996 r, napisana w języku polskim, bez odnośników do wzorców światowych, a za praktykę pielęgniarską uważa tylko zadania związane z pacjentem( Art.1).Po zmianie, w Ustawie o zawodach piel. i poł. z lipca 1996 r. niewiele się zmieniło w tej kwestii - obiektem pielęgnacji jest pacjent- Art.4 i Art.18. Art.4 tej Ustawy wskazuje, że zawód pielęgniarki polega na bezpośredniej pracy z pacjentem ust 1-2 albo na zadaniach nie związanych bezpośrednio z pacjentem ust.3, jednak Art.18 każdej pielęgniarce nakazuje pielęgnację pacjenta.

#2  2012.06.18 23:28:06 ~ojojoj!

Cd.>>Pielęgniarka może łączyć pielęgnowanie pacjenta Art. 18 z nie pielęgnowaniem pacjenta Art. 4 ust 3, przyjmując taką zasadę, aby PRAWDĄ było, że pielęgnuje pacjenta( bezsensowne jest twierdzenie, że można pielęgnować pacjenta Art. 18 i Art. 4 ust 3-a zarazem nie pielęgnować tylko np. zarządzać pielęgniarkami! ).Art. 15 - po 5 latach od nie pielęgnowania pacjenta, traci prawo wykonywania zawodu. Podobna sytuacja prawna jest w obowiązującym ustawodawstwie. Osoba z wykształceniem pielęgniarskim, aby powrócić do zawodu wymaga przeszkolenia. Bardziej niepokojące są podręczniki z wydrukiem „podręcznik akademicki&rdquo, które posiadają niekiedy „wieści dziwnej treści&rdquo.

#3  2012.06.19 00:53:41 ~jolanta ni

Moj szpital w Irlandii Polnocnej poszukuje doswiadczonych pielegniarek operacyjnych! Oto strona z kontaktem: http://www.3fivetwolocumagency.com/pages/? title=Permanant_Job_Opportunities_In_New_Private_Hospital

#4  2012.06.21 10:24:47 ~Ewa

Szkoda, że tylko 14 uczelni będzie branych pod uwagę - żadna z okolic Trójmiasta. Wysoki próg wyznaczyła Komisja Oceny Projektów :(

Dodaj komentarz