Pielęgniarko i położno! Zgłaszaj do ministerstwa zdrowia przypadki nieudzielania urlopu szkoleniowego.

Urlopy szkoleniowe pielęgniarek i położnych.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Kazimierza Moskala, przekazaną przy piśmie z dnia 30 kwietnia 2012 r., znak: SPS-023-4221/12, w sprawie wprowadzenia i respektowania obowiązku udzielania urlopu szkoleniowego pielęgniarkom i położnym podnoszącym kwalifikacje zawodowe, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Kwestie dotyczące urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych podejmujących kształcenie podyplomowe zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.).
Zgodnie art. 65 ust. 1 ww. ustawy wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania kształcenia podyplomowego wynosi do 28 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego. W przypadku, gdy pielęgniarka lub położna podejmuje kształcenie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i przystępuje do egzaminu państwowego, wymiar urlopu szkoleniowego wynosi do sześciu dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego i egzaminów. Dokonując wykładni celowościowej przepisu art. 65 ust. 1 i 2 ww. ustawy, należy stwierdzić, że wymiar urlopu do sześciu dni roboczych powinien być traktowany jako termin dodatkowy do wymiaru urlopu 28 dni roboczych, z uwagi na szczególny rodzaj kształcenia podyplomowego w formie specjalizacji, kończący się egzaminem państwowym.
Jeżeli pielęgniarka/położna podejmuje kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, wzajemne prawa i obowiązki stron określane są w umowie zawartej z pracodawcą, w tym także warunki urlopu szkoleniowego (art. 64 ust. 1 ww. ustawy).
Pracodawca kieruje pielęgniarkę lub położną na szkolenie, dostrzegając konieczność wyposażenia personelu medycznego w niezbędną wiedzę i umiejętności, wynikającą z określonego szkolenia, zobowiązując się tym samym do udzielenia przedmiotowego urlopu.
Przytoczona powyżej ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r., natomiast przed tą datą kwestie dotyczące urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych regulowały przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zgodnie z którymi w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługiwał urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
Kodeks pracy również wskazywał (art. 103), iż pracodawca zawierał z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę sporządzoną na piśmie określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Jednocześnie należy podkreślić, iż w przypadku, gdy pielęgniarka lub położna odbywa szkolenie bez skierowania, wówczas pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu szkoleniowego. Zgodnie z art. 63 ww. ustawy o zawodach, pielęgniarce lub położnej podejmującym kształcenie podyplomowe bez skierowania wydanego przez pracodawcę, o którym mowa w art. 61 ust. 3 i 5, może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Informacje o nieudzielaniu urlopu szkoleniowego pielęgniarce/położnej odbywającej kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę nie były do tej pory zgłaszane do Ministerstwa Zdrowia.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w opinii Ministerstwa Zdrowia kwestia dotycząca urlopu szkoleniowego jest uregulowana, a pracodawca kierując pracownika na szkolenie zobowiązany jest stosować obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Niemniej jednak, gdyby przypadki takich praktyk zostały zgłoszone, Ministerstwo Zdrowia wystąpi do kierownika konkretnego podmiotu leczniczego z prośbą o udzielenie stosownych wyjaśnień.
Z poważaniem
Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Powyższą odpowiedź opublikowano na stronie sejmu w dniu 14 czerwca 2012 roku

Komentarze użytkowników

#1  2012.06.23 01:11:27 ~@?

„(…)W sprawie wprowadzenia i respektowania obowiązku udzielania urlopu szkoleniowego pielęgniarkom i położnym podnoszącym kwalifikacje zawodowe(…)&rdquo,” Kwestie dotyczące urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych podejmujących kształcenie podyplomowe zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.)&rdquo.W piśmie pana Aleksander Soplińskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia brak jest informacji dotyczącej urlopów szkoleniowych dla pielęgniarek podnoszących kwalifikacje na poziomie akademickim.

#2  2012.06.23 01:13:21 ~@?

Cd.W piśmie pana Aleksander Soplińskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia brak jest informacji dotyczącej urlopów szkoleniowych dla pielęgniarek podnoszących kwalifikacje na poziomie akademickim. „Milczy” też Ustawa o zaw. Piel i poł z lipca 2011 r! Mam pytanie czy w naszym kraju kształcenie akademickie np. pielęgniarek to podnoszenie kwalifikacji zawodowych w stosunku do ich kształcenia na poziomie średniego szkolnictwa?

#3  2012.06.23 01:41:44 ~@?

Cd.Ust o zaw piel i poł z lipca 2012 r Art. 61. ust2. Za spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uważa się również kształcenie podyplomowe odbywane w ramach studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Na jakich studiach podyplomowych mających zastosowanie w ochronie zdrowia i skupiających swoja uwagę na pielęgnowaniu pacjenta, czyli na praktyce pielęgniarskiej, pielęgniarka może podnosić swoje kwalifikacje? Bardzo proszę o wskazanie określonego aktu prawnego.

#4  2012.06.23 08:59:26 ~do @

Tym razem muszę odpisać @. Ty ciągle swoje. Odnoszę wrażenie ,że czasem nie wiesz na co odpisujesz. Twoje komentarze mogłyby mieć jakąś logikę,gdyby były pisane na temat. Piszesz dużo ,ale z jakością bywa kiepsko.-cytat z art."Jeżeli pielęgniarka/położna podejmuje kształcenie podyplomowe .itd.-Twój cytat "Na jakich studiach podyplomowych mających zastosowanie .itd. Czy Twoim zdaniem kształcenie podyplomowe ogranicza się tylko do studiów podyplomowych? No właśnie.

#5  2012.06.23 11:06:48 ~Jagna

A jaką specjalizację można zrobić w ciągu 28 dni roboczych, przy przeciętnie 1000 godz. dydaktycznych, z czego ok 600 praktycznych. Zajęcia teoretyczne przeważnie odbywają się w dni weekendowe, natomiast praktyczne w dni robocze. Nawet pracując w systemie zmianowym, poświęcając swój urlop wypoczynkowy i dni wolne, uczestnictwo w zajęciach jest niemożliwe. Ustalona liczba godzin przez CKPPiP staje się fikcją,a ogrom wiedzy, jaką należy posiąść jest nie do ogarnięcia. Przed wejściem nowych przepisów można było z pracodawcą dojść do porozumienia, a w tej chwili muszą się trzymać sztywnych terminów. Tak jest, gdy pracodawca kieruje, a bez skierowania- aby wypełnić obowiązek nałożony na pielęgniarki ustawą o zawodach, nie mamy szans nawet na 28 dni. Czy tworzący i opiniujący zmiany w ustawie robił kiedyś specjalizację?

#6  2012.06.23 14:32:08 ~Ewa

Jestem ciekawa który pracodawca da skierowanie na podniesienie kwalifikacji. Nie dosyć ,ze za większość kursów i specjalizacji same płacimy to jeszcze nie będziemy miały urlopu. Co się dzieje z naszym samorządem i związkami. Jak można było dopuścić do takiej sytuacji. A teraz jeszcze trzeba będzie zbierać punkty. Ile trzeba zarabiać żeby temu sprostać? kiedy znaleźć na to czas?

#7  2012.06.23 15:47:08 ~bunia

Nie spotkałam się ze szpitalem, który by wysyłał pracowników na specjalizacje. W większości przypadków pielęgniarki same decydują się kształcić i same sobie za to płacą. A jak już jakiś szpital się zdecyduje zapłacić to lojalkę każe podpisywać.

#8  2012.06.23 17:57:38 ~hanra

Po skończeniu specjalizacji (za własne pieniądze, bez urlopu szkoleniowego) ubiegając się o podwyższenie pensji, marne 150 zł, usłyszałam od p. Dyrektor do Spraw Pielęgniarstwa, iż jej specjalistki nie są potrzebne. W tej sytuacji odnoszę wrażenie, że na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych tylko nam samym zależy. "I to jest Polska właśnie."

#9  2012.06.23 18:16:49 ~@ do @?

Zero ładu i składu jest w Twoim, długim wywodzie i do tego posłużyłaś się nickiem, który #4 odczytała jako @. Jesteś ,małpą" ale >z pytajnikiem< a ja nie identyfikuję się z Twoją dziwną ,retoryką". Do #4- jeżeli kierowałaś swoje uwagi rzeczywiście do @, a nie do @? to uzasadnij na jakiej podstawie twierdzisz, że kiedykolwiek pisałam nie na temat! Które moje posty odbiegały od tematu przewodniego? Których wypowiedzi nie rozumiałaś? Które nie były poparte oceną formalno-prawną lub w których zabrakło logiki?

#10  2012.06.23 22:21:51 ~aga

Bardzo dziwna rzecz USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej jest mniej korzystna niż kodeks pracy. Gdzie są nasi przedstawiciele i prawnicy . Dlaczego nasze środowisko podpisuje się pod tak niekorzystnym aktem prawnym? Panie Mariuszu a może Pan zajmie się załatwieniem dla naszego środowiska zmiany w tej ustawie ?

#11  2012.06.24 00:35:01 ~@? do 9

@ przepraszam Cię. Wydawało mi się, że dodanie ? dostatecznie odróżni mnie od Ciebie. Oświadczam, że osoba z nickiem @ NIE JEST osobą z nickiem @? .

#12  2012.06.24 10:34:03 ~do jagny

Urlop szkoleniowy nie jest na czas popbierania nauki tylko na czas egzaminów

#13  2012.06.24 10:36:56 ~ja

Lekarze podejmujacy dokształcanie tez podpisuja lojalki z pracodawca.Więc także pielęgnirki moga to robić.Przynajmniej jest gwarancja,że pracodawca cię nie zwolni

#14  2012.06.24 10:40:33 ~do @?

Kształcenie podyplomowe to kazda nauka po uzyskaniu zawodowego dyplomu.To nie tylko studia po studiach.To także kursy specjalizacyjne i kwalifikacyjne,specjalizacja.

#15  2012.06.24 21:01:14 ~do 8

A jak myślałaś? Do pracy w Polsce potrzebne są pielegniarki ,Ale bez dodatkowych kwalifikacji.Muszą byc TANIE.I im głupsza tym lepsza!

#16  2012.06.24 23:18:12 ~ala

Który pracodawca daje teraz skierowanie na podnoszenie kwalifikacji? Jak zrobisz specjalizację z własnej inicjatywy dowiesz się, że na Twoim stanowisku pracy jest ona niepotrzebna, zrobiłaś dla siebie i nie masz co liczyć na lepsze wynagrodzenie, ale jak przyjdzie ISO, czy Akredytacja to chętnie się Tobą i Twoim wykształceniem wtedy pochwali.

#17  2012.06.25 00:33:55 ~@? do 14

W zasadzie tak, o ile nie są efektem błędu logicznego albo metodologicznego albo nie zawierają błędów logicznych albo metodologicznych w swojej strukturze.

#18  2012.06.25 08:47:09 ~pielęg.

W szpitalu ktorym pracuję nikomu nie są potrzebne specjalistki,ani osoby uczące się.Zero pomocy,zero podwyżki za podniesione kwalifikacje.Najlepiej oddać swoje dokumenty o kursach,specjalizacjach do kadr aby P.dyrektor mogła je wykazać w Funduszu.Na zjazdy,egzaminy i obronę dyplomu nawet nie można otrzymać urlopu-koliduje to z planami pani oddziałowe.Porażka,wymyślają ustawy które nakazuja podnoszenia kwalifikacji,ale za tym zero gratyfikacji ,jedynie rozgoryczenie i walka o każde wolne na zjazd.

#19  2012.06.25 09:41:22 ~aguś

Co robi nasz samorząd ? Pielęgniarka ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych na co nie dostanie urlopu. Kto z naszego środowiska podpisała się pod tą ustawą?

#20  2012.06.25 09:56:59 ~aguś

Paradoks jest taki ,że wszyscy inni pracownicy będą mogli dostawać urlopy wg. kodeksu pracy , to znaczy ,że wystarczy im tylko zgoda pracodawcy na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

#21  2012.06.25 13:40:13 ~do @

Co sądzisz o wypowiedzi 17? :) Czy myślisz tak jak twoja "imienniczka",że ustawodawca nie zna logiki lub metodologii? :) Czy myślisz ,że ustawodawca nie sprawdza ustawy pod względem kolizji z innymi przepisami? :) Jeżeli nie zgadzamy się z czymś i uważamy to za złe to walczmy o to żeby to zmienić. Szturmujmy wybory eliminując dotychczasowe "gwiazdy". To MY możemy wszystko zmienić ale jakoś się do tego nie garniemy-tylko biadolimy. A co do @? to uważam,że w swoich wywodach zabrnęła tak daleko ,że nawet GPS nie nawróci jej na właściwą drogę.

#22  2012.06.25 22:43:49 ~dopa

Co tm kodeks pracy-na kontraktach nie obowiązuje.Więc nie liczcie na urlopy,gratyfikacje pieniezne za ukończone kursy,studia,podwyzki.Do roboty.

#23  2013.07.25 23:22:46 ~rozżalona

Nie otrzymam urlopu na egzamin ze specjalizacji,jak wszystkie pielęgniarki podnoszę swe kwalifikacje z własnej potrzeby a nie "na skierowanie zakładu pracy",więc pracodawca nie ma obowiązku udzielenia mi takowego urlopu.Nie korzystałam z u.szkoleniowego,finansowałam z własnej kieszeni,dwa lata wyjęte z życiorysu i smutna prawda,nie otrzymam nawet tych kilku dni-nie na odpoczynek-na uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy.W tym momencie gorzkich żali zastanawiam się,jak mają się przepisy mówiące o obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych itd.do rzeczywistości? Odp? -NIJAK .Co robią nasze Izby Pielęgniarskie utrzymywane m.in z naszych składek? Chyba nic. itd.itp.Całość? żenada.Hmm,pozostaje nam własna satysfakcja i godność osobista-BEZCENNE.Wszystkim pielęgniarkom i położnym,etatowym i kontraktowym,uczącym się i mającym zamiar rozpocząć naukę życzę wytrwałości,pogody ducha,zdrowia,a przede wszystkim udanego życia osobistego bo tylko to nas ratuje przed tym całym wariactwem.

#24  2014.03.19 14:13:28 ~Piel.dypl

Brawo dla Pani przedmówczyni.Bardzo dobrze napisane

Dodaj komentarz