MZ proponuje, aby normy zatrudnienia obliczać na poszczególnych oddziałach według czasu pielęgnacji bezpośredniej i pośredniej w powiązaniu z kategoryzacją pacjentów. Dziś prezentujemy fragment nowego projektu rozporządzenia dotyczący oddziałów zabiegowych oraz zachowawczych. Jutro oddziały pediatryczne.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Aktualności według działów - obecny stan w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

 

Zobacz wyciąg z projektu nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami. Dziś prezentujemy fragmenty dotyczące oddziałów zabiegowych oraz zachowawczych.

 

 

Jutro zaprezentujemy fragmenty dotyczące oddziałów pediatrycznych.

Mariusz Mielcarek