Normy zatrudnienia na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii mają być wyliczane za pomocą Skali Czynności Pielęgniarskich NAS (Nursing Activities Score). Zobacz także jak w projekcie nowego rozporządzenia zaproponowano uregulowanie norm zatrudnienia na bloku operacyjnym, stanowiskach znieczuleń i salach wybudzeń. Jutro informacje w zakresie położnictwa.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

Aktualności według działów - obecny stan w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Zobacz wyciąg z projektu nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami. Dziś prezentujemy fragmenty dotyczące oddziałów AiIT, IT oraz bloku operacyjnego, stanowisk znieczuleń i sal wybudzeń.