Piła, Poznań, Chorzów, Szczecin, Łódz - BEZPŁATNE studia podyplomowe - Liderzy służby zdrowia gwarancją profesjonalnego zarządzania podmiotami leczniczymi.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

.

Wyższe Szkoły Bankowe zapraszają do wzięcia udziału w projekcie


„Liderzy służby zdrowia gwarancją profesjonalnego zarządzania podmiotami leczniczymi”

 

.- który dotyczy realizacji BEZPŁATNYCH studiów podyplomowych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą dwa kierunki studiów podyplomowych:

 • Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zarządzanie Finansami Podmiotów Leczniczych


Studia adresowane są do pracowników podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 • dyrektorów, kierowników placówek
 • ordynatorów i kierowników oddziałów
 • pielęgniarzy, pielęgniarek i położnych na stanowiskach kierowniczych
 • kierowników komórek finansowych
 • kierownicy komórek organizacyjnych


Rekrutacja rozpoczeła się 4 września 2012r.

Studia podyplomowe będą prowadzone przez Wyższe Szkoły Bankowe w 5 lokalizacjach:

 • WSB w Poznaniu - I grupa w Poznaniu, II grupa w Pile
 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • WSB w Poznaniu placówka w Łodzi

Pierwsze edycje studiów będą realizowane w terminie od października 2012 do czerwca 2013r.

W czasie zajęć słuchacze mają zapewniony catering oraz miejsce noclegowe.

Zobacz więcej informacji.

.

Zobacz także informacje o innych bezpłatnych studiach podyplomowych - Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia.

.

 

Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz