Jednoosobowe obsady pielęgniarskie na oddziałach przejdą do historii? Brawo ministerstwo zdrowia!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Najpierw kilka słów wstępu. Należy zdać sobie sprawę z tego, że normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych nigdy nie zostały określone przez ministra zdrowia. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1997 roku zobowiązała ministra zdrowia i opieki społecznej do określenia w drodze rozporządzenia, tylko sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pracowników działalności podstawowej w zakładach opieki zdrowotnej. Podkreślam –  sposobu ustalania minimalnych norm, a nie ich określenia,  natomiast określenie minimalnych norm w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej oddano     w kompetencje ich kierowników. Rozporządzenie w tej sprawie minister wydał w 1999 roku. 

Ministerstwo Zdrowia powinno zostać zobligowane ustawowo do określenia rozporządzeniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.  Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej na podstawie tego rozporządzenia winni określić normy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, wynikające ze specyfiki  tych jednostek. ,,Zakładowe normy” winny stanowić załącznik do umowy z NFZ, a ich realizacja podlegać stałej kontroli organów uprawnionych do nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.

Szerokim echem w środowisku pielęgniarek i położnych  odbiła się opracowana przez ministerstwo zdrowia w 2010 roku, propozycja: "sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany". Powyższa propozycja 1:20, spotkała się z totalną krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych, a dzień 15 czerwca, w którym ministerstwo opublikowało swoją historyczną dla polskiego pielęgniarstwa propozycję, użytkownicy Portalu ogłosili Dniem Opieki Eksperymentalnej.  

Mamy rok 2012 ...

Dotychczas obowiązująca ustawa o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązywała wszystkie zakłady opieki zdrowotnej do ustalania minimalnych norm zatrudniania pracowników działalności podstawowej. Na podstawie tej ustawy minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. To rozporządzenie obowiązywało w publicznych jaki i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Obecnie obowiązująca ustawa o działalności leczniczej zobowiązuje do ustalania i przestrzegania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych tylko podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej. Takich wymogów ustawa nie stawia podmiotom leczniczym prowadzonym w formie spółki kapitałowej.

Zapisy ustawy o działalności leczniczej w całej okazałości ukazują intencje ministerstwa zdrowia w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Norm zatrudniania ministerstwo nie ma zamiaru ustalać w ogóle. Do ich ustalania zobowiązane są podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej, które zaraz zostaną zlikwidowane i przekształcone w spółki kapitałowe.

Należy podkreślić, że taki stan rzeczy jest możliwy tylko dzięki bezradności samorządu zawodowego pip oraz związku zawodowego pip. Związek pip np. wolał wywołać polsko-polską wojnę w sprawie zakazu kontraktów dla pielęgniarek i położnych. Wolał wywołać awanturę całkowicie niezrozumiałą dla opinii publicznej oraz części naszego środowiska zawodowego! W tej sprawie panie w czepkach okupowały galerię sejmową. Obecnie skierowały skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Mamy rok 2012. Jaki jest stan obecny w omawianym zakresie?

Otóż warto podkreślić kilka faktów!

Odpowiadając w czerwcu br. na interpelację poselską Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił przełomowe stanowisko ministra zdrowia dla zawodu pielęgniarki: "Jedna pielęgniarka lub położna realizująca zadania na danej zmianie dziennej lub nocnej w oddziale/zakładzie nie może zapewnić wszystkim pacjentom opieki pielęgniarskiej, a tym samym podmiot leczniczy nie może zapewnić bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom".

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach niebędących przedsiębiorcami został przesłany przez ministerstwo zdrowia do naczelnej izby pip w .... marcu br. Daremne jest szukanie informacji o tym fakcie na stronie internetowej naczelnej izby pip. Szkoda, że władze izby pip nie informują o takich sprawach środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych na oficjalnej stronie internetowej.

W lipcu br. opublikowaliśmy na Portalu Pielęgniarek i Położnych projekt rozporządzenia ministra zadowia w sprawie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami. Szczegóły można znaleść tutaj. Ponad 100 komentarzy!

Obecnie minsterstwo zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach niebędących przedsiębiorcami - z datą 18 października 2012 roku.

Przedmiotowy projekt zawiera zapis:

"Obsada pielęgniarek lub położnych w oddziale lub innej komórce organizacyjnej o tym samym profilu przedsiębiorstwa nie może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianę."

Zamieszczenie powyższego zapisu to dobra informacja dla naszego środowiska zawodowego. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

W bieżacym tygodniu informacje dotyczące zapisów w przedmiotowym projekcie rozporządzenia będą przewodnim tematem na Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Mariusz Mielcarek

>

Powyższe zagadnienie szeroko opisałem w nr 6. Gazety Pielęgniarek i Położnych w artykule pt. Fakty i mity – normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Aktualnosci według działów - normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2012.10.22 22:37:13 ~PIEL

Szybciej się człowiek doczekał reakcji ministerstwa, niż jakiś działań ze strony samorządu pielęgniarskiego. Za co oni biorą po te 14 tys pensji miesięcznej . Pewnie nawet Minister Zdrowia nie ma tyle

#2  2012.10.23 00:35:39 ~Inka

Ciagle tylko mowa o placówkach, jednostkach niebędących przedsiębiorcą. A co z prywatą? Skoro przedsiębiorca podpisuje kontrakt z NFZ-em, to jego również powinny obowiązywac te normy!

#3  2012.10.23 01:16:55 ~mk

No to zrobia oddziały 100 łozkowe haha

#4  2012.10.23 08:32:47 ~gość

Panie Mielcarek jeżeli Pan myśli że Ministerstwo to jest takie dobre i tak samo od siebie to serdecznie gratuluje. Pluje Pan w samorządy i organizacje reprezentujące interesy nas Pielęgniarek, a one jednak coś robią.

#5  2012.10.23 08:47:00 ~do gościa

Samorządy i organizacje dbają o interesy WŁASNE a nie nas pielęgniarek

#6  2012.10.23 09:12:30 ~gość

Za czasów Pani Gardias?

#7  2012.10.23 09:20:00 ~ja

Ależ sukces na miarę Mielcarka bzdury jedna pielęgniarka ? nawet trzy to mało ! nie dajmy się ogłupiać !

#8  2012.10.23 10:24:24 ~mahjongowa

Nikt nie chce opluwać samorządów,ale tak naprawdę trudno powiedzieć co takiego dobrego robią dla środowiska.Składki obligatoryjnie pobierane od nas powodują tylko to że w samorządach przybywa "niezbędnych"pracowników bo jest tak dużo pracy że zawsze jest ich za mało.Takich miesięcznych poborów jakie mają panie w samorządach nie ma chyba nikt z nas chyba że uda mu się dorobić,ale to kosztem zdrowia i czasu .

#9  2012.10.23 14:05:03 ~Barbara

Witam,a jak te normy zatrudnienia mają się dla pielęgniarek w państwowych DPS-ach,tu gdzie pracuję na 96-ciu mieszkańców(z czego ok.50 osób to stany które są do ,stałego" nadzoru),jest , na nocy,jedna pielęgniarka i jedna pokojowa.

#10  2012.10.23 14:45:05 ~,,,,,

A ja uważam,że nie będzie to z korzyścią dla pielęgniarek.Skoro ustalono 2piel. na oddział,dyrektorzy to wykorzystają i resztę zwolnią. A te dwie jak umrą na stanowisku pracy,to się je wyniesie.Przynajmniej nie będą pobierały emerytury. Ważne,aby w wieku 67 lat ich już nie było na świecie.Lepszy pomysł,niż jaki miał Hitler.

#11  2012.10.23 14:52:09 ~,,,,

To samo dot.DPS-ów.Po co komu stary człowiek,niech umiera,a nie! . opieka piel.niepotrzebnie utrzymuje ich przy życiu.A ZUS płaci! i płacze !

#12  2012.10.23 15:05:11 ~nmn

A jeden ,byk rozpłodowy,zapłodni kobiety -in viro- i wymieni stare na nowe.

#13  2012.10.23 18:57:02 ~gonia

Szkoda ze nikt nie zamiescił zapisu że nie może to być jedna i ta sama pielegniarka- u nas pielegniarka nocna z bloku operacyjnego pełni dyżur na innym oddziale,niby jest wtedy 2 na dyżurze ale jak się coś dzieje to wtedy na bloku jedna bo pomaga jej salowa i na oddziale jedna-bo druga poszła na blok i nie wiadomo kiedy wróci.ale z tym porządku chyba nigdy nie będzie,bo niby nie wolno ale dyrektor ma to gdzieś

#14  2012.10.23 19:20:55 ~piel

Najwyższy czas coś zrobić z tym samorządem pielęgniarskim bo od stycznia zdechniemy utrzymując ten 45 izbowy moloch z przerostem zatrudnienia. Skoro 2 pielęgniarki na dyżurze to 2 osoby funkcyjne w izbach.Jak chcą by ich było więcej , to niech nam również stworzą komfortowe warunki pracy. Jaka płaca dla nas , taka i dla izbowych.Żadne średnie krajowe. Dobrowolność przynależności powinna być zgodnie z zasadami demokracji. Skoro nie chcemy przynależeć do tego strupa to nasz wybór nie Tuska z sitwą.

#15  2012.10.23 21:15:42 ~Ola

Koleżanki! Na rezygnację funkcyjnych liczyć nie możemy. To oczywiste.Nie ma jednak w przyrodzie rzeczy niemożliwych.W dobie internetu - proponuję : Założyć stronę z tematem przewodnim "likwidacji tych szkodników", nagłośnić problem i zbierać podpisy imienne. Wszystko jest możliwe : w obronie T. Trwam zebrano 2,5 ml, podpisów, przy niewielkim nakładzie sił i środków/jest nadzieja na sukces/.

#16  2012.10.23 21:18:16 ~mahjongowa

Przed powstaniem izb pielęgniarskich pielęgniarki mogły należeć do PTP tylko wtedy nie było dodatkowej grupy która pod płaszczykiem administrowania brała kasę za nicnierobienie

#17  2012.10.23 21:32:43 ~Ola

Do swojej wypowiedzi dodam, że w pojedynkę również nic nie wskóramy. Musimy stworzyć coś od podstaw. Np dokonać zmian w zapisach Ustawy o samorządzie na wzór innych zawodów tzn funkcyjne na zasadzie pracy społecznej i wybory ludzi zaufanych od podstaw.

#18  2012.10.23 22:11:07 ~Ara

Niestety/moim skromnym zdaniem/ to rozporządzenie nie zmieni naszej sytuacji na lepsze. Dlaczego? Pewnie dlatego, że podstawą obliczania jest kategoryzacja pacjentów z przypisanym do niej czasem obliczonym na początku lat osiemdziesiątych XXw. /a może nawet wcześniej/. Obliczenia dotyczące oddziałów zachowawczych -jak mnie pamięć nie myli, dotyczyły niewielkiego resortowego oddziału. Nikt nie zaprzeczy, że dokumentacja pielęgniarska w tamtym czasie była znacznie skromniejsza i nie skutkowała powielaniem w komputerze. Nie istniało tyle badań diagnostycznych i co się z tym wiąże przygotowaniem do nich pacjenta. System organizacji szpitala nie opierał się na zewnętrznych firmach, co też nie pozostaje bez wpływu na czas pracy pielęgniarki w dzisiejszej dobie. Reasumując: swoisty dinozaur z tego rozporządzenia.

#19  2012.10.23 23:41:23 ~???

Ciekawe jaka jest opinia specjalistów z zakresu poprawnego konstruowania myśli i ich zapisu (tzn. nie tworzenia albo powielania błędów logicznych albo metodologicznych), odnośnie projektu rozporządzenia MZ w sprawie sposobu naliczania minimalnych norm zatrudnienia piel. i poł. z18.X 2012 r ?

#20  2012.10.24 13:19:45 ~ja

Do DPS zaczyna się szkolić opiekunów po liceum za darmo ale chętnych mało póki co pielęgniarki są. nieważne czy 1 czy 2 na 100 osób do wszystkiego i od wszystkiego godzą się same na to !

#21  2012.10.25 10:14:11 ~gość

Nawet opiekunowie nie chcą się szkolić za darmo szok jaka to byle praca pielęgniarki i jeszcze byle jak opłacana wstyd nic dziwnego,że w Kiepskich w Polsacie codziennie głupia pielęgniarka 2 dni temu uczona była jak jeść spagetii a jak siorbała przy tym i co tu wymagać szacunku !

#22  2012.10.25 16:59:31 ~kiepska

Kiepska nosi czepek salowejm a nie pielęgniarki.

#23  2012.10.26 09:13:00 ~mm

A co z podmiotami będacymi przedsiebiorstwami? Co drugi szpital przechodzi w spółkę i znowu nic nam po przepisach. Podobnie było z zapisem o podwyżkach z różnicy kontraktów podpisanych z nfz, i co? nie było róznicy w zawieranych kontraktach z nfz, tylko na minusie!

#24  2012.10.27 18:33:47 Betii

Witam. W ustawie zawarto - ".nie może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianę" Oczekuję , że przepis będzie tak dopracowany, że w oddziałach, gdzie struktura jest odcinkowa i np. oddział składa się z trzech odcinków mieszczących się w jednej lokalizacji, ale każdy odcinek ma inny charakter i na każdym odcinku na co dzień pracują w ciągu D 2 pielęgniarki a w ciągu N -1 pielęgniarka, w ustawie zostanie uściślone,że obsada 2 osobowa powinna dotyczyć odcinków. Nadmieniam,że każdy odcinek prowadzi swoja dokumentację, ma swoją dyżurkę,swój gab. zabiegowy i funkcjonuje jak mały oddział -na 20-25 pacjentów pacjentów.

#25  2012.10.27 19:27:24 ~bzdura

Jednoosobowe sklady na dyżurach dzis TO PRZYSZLOSC.Taka jest moda,ze zwalniaja a na całym pionie zostaje jedna pielegniarka!

#26  2012.10.27 22:57:27 ~stazeb

A ja czekam na deregulacje zawodów, i mam nadzieję,że ten odwieczny koszmar z Izbami się skończy.

#27  2012.10.28 08:52:15 ~ja

Kiepska nie może nosić czepka pielęgniarki ( znieważanie symbolu zawodu ) i nie jest to czepek salowej, bo salowe nigdy czepków nie miały ! jeśli to z siatki i jeśli już to takie czepki były noszone przez uczennice szkoły pielęgniarskiej ! a poza tym w serialu mówi się wprost, że Kiepska jest pielęgniarką !

#28  2012.10.28 08:54:58 ~gość

Do 27 : jak najbardziej się zgadza w każdym odcinku Kiepskich ma miejsce wyśmiewanie z pielęgniarki Kiepskiej - społeczeństwo na to patrzy i to nie tak mało ok.3 mln !

#29  2012.10.29 09:42:15 ~piel

Tak z tą Kiepską to naprawdę przegięcie opinia o nas idzie w eter i to codziennie a jest pielęgniarką co wynika z dialogów !

#30  2012.10.29 19:23:40 ~Położna

W moim zakładzie pracy gdzie w pionie położniczym były(i de facto to się nie zmieniło)dwa odcinki-porodówka i położnictwo-"zrobiono"jeden.I takim sposobem jest jeden grafik dyżurów położnych i podwójna obsada. Tak to będzie obchodzony nakaz podwójnej obsady na oddziałach.

#31  2012.10.30 21:17:33 ~do 1-30

W końcu określcie się czego chcecie ! Raz obsada jednoosobowa nie potem gdy jest zapis znowu nie.Popatrzcie na inne grupy zawodowe ile mają dla siebie szacunku. Wstyd panie pielęgniarki ale słowo "wstyd" jest wam obce bo to nie ten poziom.Trzeba być lekarzem by to wiedzieć ! My inni szanujemy nasze korporacje zawodowe !

#32  2012.10.30 21:54:01 ~izbianka

Panie Mielcarek! Bądż chociaż raz uczciwy i dodaj że zapis o zakazie jednoosobowych obsad na dyżurach wymusiły na Ministerstwie właśnie IZBY. Słyszałam to na własne uszy w ministerstwie !

#33  2012.10.31 12:53:15 ~nurse

Faktycznie Kiepska psuje opinię o pielęgniarkach w Polsce !

#34  2012.11.01 16:47:17 ~Pacj

To jest wstyd i farsa, że likwiduje się obsadę pielęgniarską! Na oddziale potrzebne jest kilka pielęgniarek! jedna po to aby zorganizować pracę, inna zabiegowa, inna aby odebrać i zaktualizować zlecenia, inna aby wykonać specjalne zlecenia, badania, zorganizować, inna aby podać leki, inna aby umyć pacjenta, odessać, zrobić inhalacje, aby porozmawiać, pocieszyć, przytulić, podać rękę,pocieszyć.

#35  2012.11.01 17:45:22 ~piel

Czy ktoś zadał sobie pytanie jak się czuje pielęgniarka która jest sama na dyżurze? .i ma kilka i kilkanaście pacjentów? Ma wykonać zlecenia, przyjąć nowych, wkłuć się do żyły, pobrać krew, podać antybiotyki, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,to jest wielki stres! potem jest nadciśnienie,depresja.zmęczenie,wypalenie zawodowe.umieranie, rezygnacja.usunięcie.zdegradowanie.śmierć!

#36  2012.11.01 18:00:47 ~piel poj

Do 35 -też się tak samo czuję, nie jesteś wyjątkiem,dajemy z siebie wszystko: zdrowie, zdrowie, spokój i bezpieczeństwo wszystkich i otrzymujemy chorobę i odrzucenie,bo nie jesteśmy potrzebne.bo nas już wyssano.nie mamy zdrowia ani pieniędzy,nie mamy już nic.mimo wykształcenia, umiejętności i wiedzy, jesteśmy na granicy cywilizacji,jesteśmy wyrzutkami,siostrami, które nie mają prawa wypoczywać,być zmęczone, korzystać z luksusów.marzyć o podróżach, jesteśmy gorszą kastą jak w Indiach? /

#37  2012.11.01 18:18:06 ~piel

Nie mam już siły by być idealną pielęgniarką i sprostać wymogom i zadaniom które na mnie się nakłada, mam ponad 50 lat i mam ograniczenia wiekowe, stosowne wykształcenie, lecz nie posiadam już zmysłów/słuch, wzrok, czucie, dotyk? siła? Chcę pracować,przydać się, ale nie jestem już idealna, nikt mnie nie potrzebuję, bo jestem już w pewnym wieku. i to mi mówi moja przełożona i że nie ma dla mnie pracy, bo jestem oceniona na dwóję.i musi mnie zwolnić.Nikt nie pyta się jak postrzegają mnie pacjenci.jak ja się czuję.

#38  2012.11.01 20:59:42 ~babus

Ja mam 40 lat i tez nie mam siły byc idealną pielegniarka.Mało tego .ja nie mam siły juz tak pracowac jak kiedyś! Zdrowia coraz mniej-wymagań coraz wiecej!

#39  2012.11.03 15:54:53 ~do babus

Oj jak ja ciebie doskonale rozumiem, w końcu ktoś mówi życiowo. nie ma co się kłócić czy licytować kto lepszy bardziej wykształcony jak sił brakuje, chęci, motywacji.

#40  2012.11.03 16:25:31 ~piel

I JA JESTEM PO 50-TCE KIEPSKI TO ZAWÓD UWAŻAJCIE MŁODZI Z DALEKA OD PIELĘGNIARSTWA ! NIE MAM SIŁY PISAĆ DLACZEGO. BRAK SZACUNKU A JEŚLI JEST TO NA CHWILĘ FAŁSZYWY.KIEPSKIE PIENIĄDZE. DUŻY WYSIŁEK. WYSOKIE WYKSZTAŁCENIE - PO CO ? NO I ZERO SOLIDARNOŚCI.PIELĘGNIARKA W POLSCE WYŚMIEWANA NP. W SERIALU ŚWIAT WG KIEPSKICH. AKTUALNIE BRAK SERIALU MEDYCZNEGO BY WYŚMIEWANO SIĘ Z LEKARZY. DZIWNY - NIJAKI TO ZAWÓD !

#41  2012.11.03 16:31:08 ~ja

W dodatku zgony,wymiociny,bakterie, gów. , smród. noce, święta i jakie tam weekendy 12 godz. harówa ! zero przywilejów, marne grosze, szok ! bądzcie solidarne i wy będziecie niedługo stare !

#42  2012.11.04 12:47:19 ~nurse

Zgadzam się z powyższym !

#43  2012.11.04 13:29:08 ~gość

Oj jak się miło zrobiło-w końcu w czymś jesteśmy zgodne i solidarne.Trzymajcie się koleżanki- jakoś musimy dotrwać do emerytury!

#44  2012.11.22 21:11:52 ~halka

Kochane pielegniarki zacznijcie mówic jednym głosem.Mowmy,że nie damy rady dociągnąc do emerytury,że przydalby sie dłuższy urlop,wyzsze wynagrodzenia.Razem możemy wiele-pojedynczo i skłócone NIC! Pamiętajcie o tym!

#45  2012.11.29 19:11:35 ~ho la

1 osobowe składy pielegniarskie to terażniejszosc i przyszłośc!

#46  2013.01.06 16:24:42 ~gość

No i gdzie ten zapis się pytam! rozporządzenie weszło w życie, a zapisu o minimum dwóch pielęgniarkach ja nie było tak nie ma!

#47  2013.01.06 23:20:49 ~ja

Drogie koleżanki,skoro uważacie,że związki nic dla nas nie robią,to przeczytajcie sobie list jaki związek wystosował do pana premiera i wyciągnijcie wnioski jak rząd liczy się z naszym zdaniem i uczcie się czytać ze zrozumieniem,a nie słuchać głupot pieniaczy,życzę zdrowia otwórzcie sobie te dwa linki i porównajcie: http://www.pielegniarki.info.pl/files/5020c41750efd9ab703949ed9410d55d7814.pdf http://www.ozzpip.com.pl/images/19-12-2012/pismo_premier_normy001.pdf

Dodaj komentarz