Projekt ws. norm zatrudnienia. Zobacz zgłoszone uwagi. Warto!!!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

 

Najpierw kilka słów wstępu. Należy zdać sobie sprawę z tego, że normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych nigdy nie zostały określone przez ministra zdrowia. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1997 roku zobowiązała ministra zdrowia i opieki społecznej do określenia w drodze rozporządzenia, tylko sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pracowników działalności podstawowej w zakładach opieki zdrowotnej. Podkreślam –  sposobu ustalania minimalnych norm, a nie ich określenia,  natomiast określenie minimalnych norm w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej oddano     w kompetencje ich kierowników. Rozporządzenie w tej sprawie minister wydał w 1999 roku. 

 

Ministerstwo Zdrowia powinno zostać zobligowane ustawowo do określenia rozporządzeniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.  Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej na podstawie tego rozporządzenia winni określić normy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, wynikające ze specyfiki  tych jednostek. ,,Zakładowe normy” winny stanowić załącznik do umowy z NFZ, a ich realizacja podlegać stałej kontroli organów uprawnionych do nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.

Szerokim echem w środowisku pielęgniarek i położnych  odbiła się opracowana przez ministerstwo zdrowia w 2010 roku, propozycja: "sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany". Powyższa propozycja 1:20, spotkała się z totalną krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych, a dzień 15 czerwca, w którym ministerstwo opublikowało swoją historyczną dla polskiego pielęgniarstwa propozycję, użytkownicy Portalu ogłosili Dniem Opieki Eksperymentalnej.  

Mamy rok 2012 ...

Dotychczas obowiązująca ustawa o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązywała wszystkie zakłady opieki zdrowotnej do ustalania minimalnych norm zatrudniania pracowników działalności podstawowej. Na podstawie tej ustawy minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. To rozporządzenie obowiązywało w publicznych jaki i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Obecnie obowiązująca ustawa o działalności leczniczej zobowiązuje do ustalania i przestrzegania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych tylko podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej. Takich wymogów ustawa nie stawia podmiotom leczniczym prowadzonym w formie spółki kapitałowej.

Zapisy ustawy o działalności leczniczej w całej okazałości ukazują intencje ministerstwa zdrowia w kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Norm zatrudniania ministerstwo nie ma zamiaru ustalać w ogóle. Do ich ustalania zobowiązane są podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej, które zaraz zostaną zlikwidowane i przekształcone w spółki kapitałowe.

Należy podkreślić, że taki stan rzeczy jest możliwy tylko dzięki bezradności samorządu zawodowego pip oraz związku zawodowego pip. Związek pip np. wolał wywołać polsko-polską wojnę w sprawie zakazu kontraktów dla pielęgniarek i położnych. Wolał wywołać awanturę całkowicie niezrozumiałą dla opinii publicznej oraz części naszego środowiska zawodowego! W tej sprawie panie w czepkach okupowały galerię sejmową. Obecnie skierowały skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Mamy koniec roku 2012. Jaki jest stan obecny w omawianym zakresie?

Otóż warto podkreślić kilka faktów!

Odpowiadając w czerwcu br. na interpelację poselską Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił przełomowe stanowisko ministra zdrowia dla zawodu pielęgniarki: "Jedna pielęgniarka lub położna realizująca zadania na danej zmianie dziennej lub nocnej w oddziale/zakładzie nie może zapewnić wszystkim pacjentom opieki pielęgniarskiej, a tym samym podmiot leczniczy nie może zapewnić bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom".

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach niebędących przedsiębiorcami został przesłany przez ministerstwo zdrowia do naczelnej izby pip w .... marcu br. Daremne jest szukanie informacji o tym fakcie na stronie internetowej naczelnej izby pip. Szkoda, że władze izby pip nie informują o takich sprawach środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych na oficjalnej stronie internetowej.

W lipcu br. opublikowaliśmy na Portalu Pielęgniarek i Położnych projekt rozporządzenia ministra zadowia w sprawie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami. Szczegóły można znaleść tutaj. Ponad 100 komentarzy!

W październiku br. minsterstwo zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach niebędących przedsiębiorcami - z datą 18 października 2012 roku.

Przedmiotowy projekt zawiera np. zapis:

"Obsada pielęgniarek lub położnych w oddziale lub innej komórce organizacyjnej o tym samym profilu przedsiębiorstwa nie może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianę."

Zamieszczenie powyższego zapisu to dobra informacja dla naszego środowiska zawodowego.

Na niektóre zagadnienia zwiazane z zapisami przedmiotowego projektu rozporządzenia zwracałem uwagę w nastepujących artykułach:

24 października 2012 - Coś tu nie gra! Liczba pielęgniarek na oddziałach intensywnej terapii - 22 KOMENTARZE.

25 października 2012 - Tzw. "instrumentariuszka brudna" musi być pielęgniarką lub położną! - 15 KOMENTARZY.

Natomiast w dniu 6 grudnia br. ministerstwo opublikowało zgłoszone w ramach "konsutacji społecznych" uwagi do przedmiotowego rozporządzenia. Niektóre z nich publikuję poniżej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Normy zatrudnienia a tzw. szpitalny zespół reanimacyjny

Uwagi w zakresie tzw. operacyjnej "pielęgniarki brudnej"

Szczegóły ... 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

Szczegóły .... 

Komisja do spraw Pielęgniarstwa Operacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

- Uwagi w zakresie tzw. operacyjnej "pielęgniarki brudnej"

Szczegóły ...

Maile od osób fizycznych

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka operacyjna

Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Pielęgniarka operacyjna

Pielęgniarka anestezjologiczna

Naczelny lekarz Szpitala Klinicznego

- uwagi w zakresi dwusobowych dyżurów

Szczegóły ...

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

- krytyka "narzucania" dwuosobowej obsady,

- krytyka rozwiązań w zakresie norm na OAiIT,

- krytyka "przypisywania personelu do danego oddziału".

Szczegóły ...

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Utrzymać zapis o dwuosobowych obsadach

Szczegóły ...

Związek Pracodawców

- krytyka "narzucania" dwuosobowej obsady,

- czas pracy piel. oddziałowej wliczać do norm zatrudnienia

Szczegóły ...   

Zobacz więcej zgłoszonych uwag do projektu rozporządzenia - tutaj

Zapraszam do dyskusji i wyrażanie swoich opinii.

Mariusz Mielcarek

>

Powyższe zagadnienie szeroko opisałem w nr 6. Gazety Pielęgniarek i Położnych w artykule pt. Fakty i mity – normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Aktualnosci według działów - normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2012.12.12 13:24:57 ~działacz

Nie jest Pan na bieżąco poinformowany . W dniu 7 grudnia odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia.Na niej wskazano nieopiniowany projekt datowany na 3 grudnia 2012 roku, który bez konsultacji został zatwierdzony przez kierownictwo ministerstwa zdrowia. Przedstawiciele OZZPiP wyszli z konferencji na znak protestu przeciw takim działaniom ministerstwa!

#2  2012.12.12 14:59:04 ~mm

Od początku wyglądało to zbyt pięknie, aby zostało wprowadzone w życie. Dwie pielęgniarki na dyżurze. A te argumenty przeciw, bo pielęgniarki będą chciały więcej zarabiać. Szok!

#3  2012.12.12 21:54:32 ~pielęgn

Oddz.Dzieciecy.Pacjentów 34,dwie pielęgniarki.Jedna wychodzi z dwójką dzieci do rtg,druga z jednym dzieckiem na konsultację poza oddział.Na oddziale zostaje BEZ OPIEKI 31 małych pacjentów.Jaki mamy wybór? Wysłać dzieci SAME do rtg czy na konsultację,czy zostać z pozostałymi na odcinku? Nie z wszystkimi dziećmi na oddziale są matki.Kto w tym czasie odpowiada za dzieci? Lekarze siedzący zamknięci w swojej dyżurce czy my pielęgniarki? Rozdwoić się czy jak!

#4  2012.12.12 22:39:43 ~elżbieta

Jeżeli jedna już wyszła do rtg to druga pilnuje oddziału i NIE MOŻE go opuszczać do powrotu koleżanki - bardzo zła organizacja pracy. Kiedy jestem w takiej sytuacji i dostaję telefon o konsultacji poza oddziałem mówię, że zostałam sama i zejdę dopiero po powrocie koleżanki, jakby co - proszę dzwonić do lekarza. Jeszcze się nie spotkałam z niezrozumieniem (pracuję 24 lata). Jeżeli same będziemy pozwalać na to, co opisuje mm to nigdy nie będzie dobrze. Miałam też kiedyś sytuację, gdy zostałam sama na oddziale i z powodu krwawienia z tętnicy trzeba było natychmiast dostarczyć dziecko na blok - była to nagła i wyjątkowa sytuacja - na blok pojechał lekarz z salową bo powiedziałam, że nie zejdę z oddziału. I jakoś żyję i pracuję tu do dziś.

#5  2012.12.12 22:42:18 ~elżbieta

Dotyczy tego co napisała "pielęgn" (kom. nr 3) a nie "mm" jak napisałam w poście, przepraszam za pomyłkę

#6  2012.12.12 23:06:33 ~aga

Na bloku interny ktory ma 3 pietra czesto sa pojednyncze noce a oddzialy po 26 lozek, za to powiedziano nam ze dzielace kondygnacje to nie przeszkoda i nie ma pojedynczych dyzurow bo pietro nizej jest kolezanka i w razie potrzeby mamy biegac między pietrami i tam gdzie potrzeba pomagac. A kto ma zostac wtedy z reszta pacjentow? Paranoja !

#7  2012.12.12 23:48:41 ~!!!

Obudźcie się wreszcie z tego cholernego letargu i czytajcie uważnie - zwróćcie uwagę na liczbę brakujących pielęgniarek w systemie (załącznik na stronie OZZPiP dotyczący symulacji dodatkowych kosztów które poniosłyby podmioty lecznicze w sytuacji wprowadzenia Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2012roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia piel i poł .). ONI liczą koszty jakie POWSTAŁYBY (? )po uzupełnieniu wakatów, a WY za grosze za.cie na kilku etatach z narażeniem siebie i pacjentów! Zaprzestańcie działania na swoją szkodę - porzućcie dodatkową ,robotę" a zobaczycie ile NZOZ-ów w ciągu miesiąca będą musieli zamknąć! Prosty, niewykształcony robotnik sezonowy np. w sadach zarabia więcej za rwanie jabłek, niż wy za swoją ciężką i odpowiedzialną pacę! Ilu pacjentów jeszcze musi odczuć skutki waszych pomyłek, ile jeszcze ,akcji osocze" będziemy w mediach wysłuchiwali? Zacznijcie się wreszcie szanować!

#8  2012.12.13 07:39:39 ~do 1

Brawo związki zawodowe , nareszcie ktoś ma "jaja". a co do wypowiedzi nr7 to zgadzam się w 100%

#9  2012.12.13 11:19:38 ~s

.duża nieodpowiedzialność opuszczać oddział. Jeśli z jakiś przyczyn zostaję sama na izbie (nawet jeśli nie ma pacjentów), to nie ruszam się, choćby i sam dyrektor zaprosił do siebie. Bo jeżeli coś się będzie działo, a nie będzie personelu z izby, to ja dostanę po głowie, nie dyrektor.

#10  2012.12.13 22:52:26 ~40

40 pacjentów , 2 pielęgniarki , 12 lekarzy do 15.00 Takie są realia w Polsce:)) Uciekajcie dziewczyny:)

#11  2012.12.20 22:31:12 ~Do !!!

Święta prawda. Tylko, że taki za.l za grosze umożliwia przede wszystkim zatrudnianie pielęgniarek na podstawie umów cywilnoprawnych. A zwolennikiem tychżE - bardzo gorącym - jest moderator niniejszego portalu. Powszechne w tej formie zatrudnienia jest wypracowanie średnio 200 godzin miesięcznie, a co za tym idzie, jedna p-ka zajmuje 1,5 etatu i to tylko w jednej firmie. Co zatem można zasugerować o facecie z tak niejednolitym tokiem myślenia? I, co ciekawe, 5 tys "kontraktowców" narzuciło swoją wolę 80 tys. "etatowców". To taki model DEMOKRACJI w wykonaniu PO i moderatora niniejszego potralu. I TY CZŁOWIEKU APELUJESZ O COŚ NA TYM FORUM? O CO I DO KOGO?

#12  2013.01.20 15:46:19 ~gość

Koleżanki,czas najwyższy zrozumieć ,że naprawdę możemy zmienić naszą pozycję w zespole terapeutycznym.Wystarczy zarzucić pracę na umowy śmieciowe(cywilnoprawne).Zostaną bez roboty doktory,pielęgniarki oddziałowe ,zamkną się oddziały i inne.Lekarze są niezbędni w procesie leczenia a pielęgniarki w pielęgnacji, niby nikt tego nie kwestionuje ale płacić za naszą pracę uczciwie nie chcą.Jeśli nie uzmysłowimy tego wreszcie rządzącym i dyrektorom placówek medycznych nic albo niewiele się zmieni.Zamiast narzekać -działajmy.Zróbmy to razem,bo tylko wtedy mamy szansę coś zmienić.

#13  2013.02.14 01:32:35 ~ewa bjell

Nie rozumiem dlaczego w Polsce pielegniarki zarabiaja tak malo.Brak pielegniarek np na Pomorzu? Dlaczego polskie plg wyjezdzaja? W sejmie jak zwykle bla bla bla i nic sie nie dzieje.

Dodaj komentarz