Wiadomo już, do kiedy pielęgniarki bez kursu lub specjalizacji będą mogły pracować na oddziałach anestezjologii!

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki.

.

Google Analytics

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2012 roku to:

Prawie 3 miliony odsłon,

Prawie 1 milion odwiedzin,

Ponad 400 tysięcy unikalnych użytkowników.

Ponad 6 tysięcy KOMENTARZY!!!

 

 

Na stronach ministerstwa zdrowia w maju ubiegłego roku opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych.

W projekcie rozporządzenia zapisano, że pielęgniarka  anestezjologiczna       -     to pielęgniarka, która ukończyła specjalizację  w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła   kurs   kwalifikacyjny   w   dziedzinie   pielęgniarstwa   anestezjologicznego   i intensywnej opieki lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. W projekcie rozporządzenia zapisano także: "pielęgniarki wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, nie spełniające wymagań określonych powyżej, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.".

Natomiast pielęgniarką   oddziałową   oddziału   anestezjologii   i   intensywnej   terapii    albo   działu anestezjologii w szpitalu powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki. W projekcie zapisano także: "pielęgniarka będąca w dniu wejścia w życie pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii albo działu anestezjologii w szpitalu, która nie spełnia powyższych wymagań, może pełnić tą funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.".

Powyższe zagadnienie wzbudziło na Portalu duże zainteresowanie. Artykuł w powyższej sprawie czytano ponad 6 tysięcy razy. Zamieszczono 29 KOMENTARZY!

Zobacz jak ostatecznie uregulowano powyższe kwestie w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku - na stronie wyszukiwarki szkoleń dla pielęgniarek i położnych.  

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Nabory na specjalizację pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki;

Nabory na kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki.

.