Sztandary izby i związku pielęgniarek i położnych: WYPROWADZIĆ!!! Minister wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 2013.

 

.

Google Analytics

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2012 roku to:

Prawie 3 miliony odsłon,

Prawie 1 milion odwiedzin,

Ponad 400 tysięcy unikalnych użytkowników.

Ponad 6 tysięcy KOMENTARZY!!!

.

Podpisane w dniu 28 grudnia 2012 roku rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, w kontekście pierwotnych zapisów w projekcie przedmiotowego rozporządzenia (opracowanego przez urzędników ministerstwa zdrowia) to kompromitacja samorządu zawodowego oraz związku zawodowego w zakresie skuteczności działania na rzecz naszej grupy zawodowej.

W projekcie pierwotnym powyższego rozporządzenia (po trzech latach prac, w tym "dobrze przygotowanych od strony merytorycznej przedstawicieli - zawodów, w tym - pielęgniarek naczelnych, które wniosły do projektu wiele praktycznych elememtów") zapisano między innymi:

Co zostało z tych zapisów w rozporządzeniu podpisanym w dniu 28 grudnia?

NIC!!!

Nie ma wymogu dwuosobowych obsad pielęgniarskich, nie ma zapisu w kwestii tzw. "pielęgniarki/położnej instrumentariuszki brudnej", a stanowiska  "pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców" wlicza się do ustalania norm zatrudnienia. 

Obiektywnie należy podkreślić, że kolejny raz władze samorządu i związku pip wypiły tym razem kawę z ministrem zdrowia. W dniu 19 grudnia. Zobacz zdjęcia. Poprzednią kawę wypiły z prezesem NFZ. W dniu 9 października. Zobacz komentarz redakcyjny w tej sprawie. 44 KOMENTARZE. Natomiast w marcu i październiku piły także kawę z Premierem.

.

Zobacz cały tekst rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.