JESTEM OBURZONY! Minister zdrowia podpisuje rozporządzenie w dniu 28 grudnia. Izby pip oraz związek pip w dniu (? - brak daty na dokumencie) UROCZYŚCIE podpisują protest. Prawie trzy miesiące później!

Dzialalność władz samorządu pip i związku pip.

.

Minister zdrowia rozporządzenie dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych podpisał w dniu 28 grudnia 2012 roku!

11 lutego 2013 roku - Przewodnicząca związku zawodowego pip na sejmowej komisji zdrowia: "JESTEŚMY SMUTNE". Natomiast mnie krew zalewa, jak słyszę takie wypowiedzi w imieniu prawie 300 tysięcy polskich pielęgniarek i położnych. Czytano 6 000 razy. KOMENTARZY 248.

6 stycznia 2013 roku - Sztandary izby i związku pielęgniarek i położnych: WYPROWADZIĆ!!! Minister wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Czytano 9 000 razy. KOMENTARZY 96.

Wspólne oświadczenie władz związku pip i samorządu pip nie ma daty. Podpisano je UROCZYŚCIE - w świetle lamp błyskowych.

Link do treści oświadczenia

Link do zdjęć

Natomiast z informacji przekazywanych na stronach internetowych władz izby pip oraz związku pip wynika, że przedmiotowe oświadczenie podpisano w dniu ..... 20 marca 2013 roku!  

Czyli  82 (osiemdziesiąt dwa) dni po podpisaniu rozporządzenia przez ministra zdrowia.

Na podkreślenie zasługuje tytuł jaki nadano informacji w powyższej sprawie na stronie władz związku pip - JEDNYM GŁOSEM. Wynika z tego, że wspólne wystąpienie władz tych dwóch organizacji jest wartością samą w sobie. Ten aspekt ukazuje, że organizacje te nie mają zbyt często wspólnego stanowiska w naszych sprawach.

Natomiast byłoby zrozumiałe to całe UROCZYSTE podpisanie oświadczenia gdyby nastąpiło ono po kilku dniach po podpisaniu rozporządzenia czyli np. w pierwszych dniach stycznia br.

Warto zadać również pytanie gdzie był związek pip i izby pip kiedy sejm uchwalał ustawę o działalności leczniczej? Kiedy w tej ustawie zapisywano, że minister określi sposób ustalania minimalnych norm, a nie same normy? Kiedy zapisywano, że normy dotyczyć będą tylko podmiotów nie będących przedsiębiorcami? 

No, władze związku pip z tego co pamiętam zajmowały się okupacją sejmowej galerii. Walcząc o zakaz umów kontraktowych dla pielęgniarek i położnych. Nie walczyły natomiast z tą samą determinacją  o zasadnicze sprawy dla naszego środowiska zawodowego - normy zatrudnienia.

Teraz ponosimy tego konsekwencje, a władze związku pip w sejmie mówią że są "smutne".

Natomiast je jestem OBURZONY!!!

Na brak skuteczności działań izby i związku pip. Na to, że czas w układzie - ministerstwo zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, władze izby pip oraz władze związku pip - biegnie od komunikatu do komunikatu sprowadzającego się do tego, że ktoś z kimś znów wypił kawę. Pogadali, ktoś komuś pogroził. Ktoś kogoś zrozumiał. Ktoś komuś coś obiecał. Tak w tym układzie kochane związki i izby możecie trwać nawet tysiąc lat. Rozumiem to!

Ale my pielęgniarki i położne jesteśmy OBURZONE! 

 

Mariusz Mielcarek