70% cena, 15% staż pracy, 15% kwalifikacje - to kryteria oceny oferty na kontrakty pielęgniarskie w oddziałach szpitalnych.

Pielęgniarstwo 2013.

.

Dyrekcja jednego z podmiotów leczniczych ogłosiła między innymi konkurs na udzielanie kompleksowych świadczeń pielęgniarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych.

W ogłoszeniu o konkursie zapisano:

V. Kryterium oceny:
1.Cena - (70 %), 2.Staż pracy w zawodzie ( preferowane doświadczenie w pracy w oddziałach dziecięcych ) - (15%), 3.Kwalifikcje - (15%).

Szczegóły ogłoszenia

Jakie jest wasze zdanie w kwestii powyższych kryteriów oceny ofert składanych przez pielęgniarki?

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - kontrakty pielęgniarek

.