Ile będzie kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w nowym wykazie szkoleń dla pielęgniarek i położnych?

Nowy wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.

 
 
 
 
 

W styczniu 2012 roku ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie nowego wykazu specjalizacji oraz szkoleń kwalifikacyjnych, które może odbywać pielęgniarka i położna.
Ministerstwo zdrowia zamierzało zlikwidować 8 z 18 specjalizacji, które mogły odbywać tylko pielęgniarki oraz proponowało aby specjalizacja kierowana dla położnych była tylko jedna: w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego (zawierać ma moduł z pielęgniarstwa neonatologicznego i rodzinnego)! Szczegóły tutaj. W
zakresie kursów kwalifikacyjnych zamierzano zlikwidować 4 z 15 kursów kwalifikacyjnych, które mogły odbywać tylko pielęgniarki. Szczegóły tutaj.

Natomiast w lipcu 2012 roku ministerstwo zdrowia publikuje kolejną wersję projektu wykazu kursów i specjalizacji, które będą mogły odbywać pielęgniarki i położne. Szczegóły tutaj.

 

My, pielęgniarki . . . protestujemy przeciwko planowanym zmianom w wykazie specjalizacji dla pielęgniarek.

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii przestawia swoje stanowisko w sprawie projektu zmian w wykazie specjalizacji i kursów.

Piszcie do ministerstwa zdrowia przeciw likwidacji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego!

Sejm o likwidacji przez mz specjalizacji w zakresie opieki palatywnej.

Zamierza się połączyć specjalizację chirurgiczną ze specjalizacją operacyjną. Ma być jedna specjalizacja! POTWOREK - "chirurgiczno-operacyjna". Nie to nie żart. To autentyczna (choć absurdalna) propozycja ministerstwa zdrowia.

Ministerstwo zdrowia zamierza zlikwidować kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie organizacja i zarządzanie.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki przeciwne odbywaniu przez położne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii.

 

Minął rok od tego czasu. Czy wiadomo w końcu, ile kursów kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych będzie zawierał nowy wykaz szkoleń dla pielęgniarek i położnych?
 
Poniżej cytuję dwie wypowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego:
 
Pierwsza z dnia 23 lipca 2013 roku podczas plenarnego posiedzenia sejmu:
 
"Było tutaj pytanie w sprawie rozporządzenia. To rozporządzenie w sprawie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych jest właściwie już prawie ukończone - będzie zmniejszona ilość specjalizacji, kształcenie będzie prowadzone w 14 dziedzinach, a nie w 26, i na 23 kursach kwalifikacyjnych".
 
Druga z dnia 25 lipca 2013 roku -  stanowisko ministerstwa zdrowia dotyczące kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych:
 
"Nowy projekt zakłada zmniejszenie liczby dziedzin szkoleń specjalizacyjnych z 26 do 15 oraz zwiekszenie liczby kursów kwalifikacyjnych z 21 do 24."
 
Mariusz Mielcarek