Władze izby pip wydały uchwałę w sprawie "treści pieczątki pielęgniarki lub położnej". Zobacz komentarz redakcyjny Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarstwo 2013.

...........................................

Uchwała Nr 113/VI/2013
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) tytuł zawodowy:
a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa,
b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa
c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana,
d) pielęgniarka lub położna
3) uzyskane specjalizacje,
4) numer prawa wykonywania zawodu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

KOMENTARZ REDAKCYJNY PORTALU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Moim zdaniem władze izby pip nie mają delegacji prawnej do podejmowania uchwały w przedmiotowej sprawie. Żaden akt prawny (ustawa, rozporządzenie) nie nakłada obowiązku, ale także uprawnienia dla władz samorządu pip do regulowania "treści pieczątki pielęgniarki lub położnej". Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej daje np. taką delegację wprost w sprawie "wzóru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej". Przedmiotowa delegacja brzmi następująco:

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tradycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów".

Ale wracajmy do uchwały w sprawie "treści pieczątki pielęgniarki lub położnej".  Władze izby pip jako podstawę prawną uchwały podają dwa akty prawne:

 - art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, który brzmi:

"Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności:
9) podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, niezastrzeżonych dla innych organów;"

- § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, który brzmi:

"§ 10. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:
(...)
3) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub  leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,"

.

Zadziwiające jest, w jaki sposób władze izby pip doszukały się w powyższych regulacjach prawnych delegacji do wydania przez siebie uchwały w "sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej"?

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz komentarze na Facebooku

.

Zobacz także:

20 września 2009 roku - Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych. Czytano 43 tysiące razy. 212 KOMENTARZY!

.

Komentarze użytkowników

#1  2013.09.26 09:15:29 ~on33

Chętnie bym im na czole pieczątkę postawił

#2  2013.09.26 11:29:46 ~JRK

Ciekawe, który akt prawny jest ważniejszy; rozporządzenie MZiOS czy Uchwała Naczelnej Rady PiP w przedmiotowej sprawie?

#3  2013.09.26 11:38:51 ~JRK

W obecnej dobie, powszechnej cyfryzacji i wprowadzania elektronicznej dokumentacji, problem pieczątek zejdzie na margines, ale może Izby znalazłyby jakiś sposób (w tym finansowy) na ułatwienie pielęgniarkom i położonym zdobywanie podpisów elektronicznych?

#4  2013.09.26 13:28:14 ~cris

Uważam, że podobnie jak Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie powinny mieć decydujący głos odnośnie treści pieczęci pielęgniarskiej,w końcu one decydują o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.bo dziwne to jest np. w moim zakładzie pracy,że pielęgniarka oddziałowa magister może używać pieczątki z tytułem zawodowym, a pielęgniarka magister, licencjat pracująca na odcinku już nie.nie mówiąc już o tym,że osoby z tytułami zawodowymi innych profesji mogą spokojnie używać pieczątek tytułując się.dla mnie osobiście jest to jest totalna dyskryminacja zawodu.

#5  2013.09.26 15:18:24 ~dnt

Po co ta dyskusja przecież rozp. MZiOS a uchwała NR PiP to to samo, tyle tylko że NR wymieniła tytuły zawodowe zgodne z wykształceniem.Tak powinno być.

#6  2013.09.26 15:25:07 ~dnt

Dodam tylko, że redakcja portalu (mam wrażenie)nie stara się aby portal służył porozumieniu, wręcz przeciwnie

#7  2013.09.26 16:55:16 ~ludka

Proszę się zastanowić w jaki sposób zastosować treść pieczątki do potwierdzenia wykonania zlecenia np w Karcie zleceń lekarskich . Kto odczyta wykonane zlecenie jeżeli karta będzie się składała z samych pieczątek .

#8  2013.09.26 18:30:15 ~ania

Istotna sprawa pieczątka, Rada Naczelna niema delegacji to stanowienia takiego prawa. Ważniejszą kwestią (również dla NR) powinno być projekt zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące poz, gdzie dorzucając zadań dla pielęgniarki poz, likwiduje się opiekę długoterminowa. Z tego największy pożytek będzie znowu dla lekarzy poz. Proszę sprawdzić załącznik nr1 do tego zarządzenia

#9  2013.09.26 19:10:40 ~piel.

Niech się Rada PiP zastanowi lepiej nad bezsensowną składką do Izb w przypadku, gdy pielęngiarka nie pracuje, a jej "kradną" co miesiąc ok 40zł - każąc płacić, a nie wzorami pieczątek. Tak samo, jak kiedyś uchwalono ściagnięcie czepka, ale o tym, by pielęgniarkom było łatwiej i nie były "okradane" przez koleżanki z PiP, to już nikt nie myśli. Tak: pieczątki, czepki, mundurki - porządźmy sobie, a co. Może lepiej więcej czasu poświęcić sprawom WAŻNYM?

#10  2013.09.26 22:42:33 ~zuza

Tak, to prawda, zajmują się jak zwykle bzdurami żeby pokazać, że coś w ogóle robią. Po prostu wymyślają sobie zajęcia zastępcze, bo jaki i na co one maja wpływ? Leją wodę, marnotrawią w komfortowych warunkach nasze ciężko zarobione pieniądze, wymyślają wciąż nowe, zupełnie nieistotne sprawy żeby pokazać,że coś robią. Ten twór jest kompletnie nikomu niepotrzebny, tylko im samym żeby brać grube pieniądze. Minister i Prezes Funduszu i tak robią co chcą, a one jak już coś wymyśla, to tylko na naszą niekorzyść. Wstydu nie mają, ale wszystko jest do czasu.

#11  2013.09.27 19:20:16 ~Zosia

Moje drogie koleżanki najbardziej przykre i jednocześnie śmieszne jest to, że nie ma drugiej takiej wrednej grupy zawodowej,która tak we własne gniazdo. Minister Edukacji dał możliwość podjęcia wyższych studiów każdemu kto tylko chce, a kończąc studia otrzymuje się dyplom i tytuł magistra więc przestańcie już się tak ośmieszać. Magister to magister. Każda z nas musiała ciężko sobie zapracować na ten tytuł i dyskusja zakończona. Głupotą jest podział magistrów na lepszych i gorszych. To takie prymitywne. Pozdrawiam

#12  2013.09.28 13:36:48 ~bera

Spodziewajmy się zatem niedługo uchwały w sprawie koloru włosów,wagi,długości robionych kroków itd. Ośmieszając siebie ośmieszają cale środowisko.

#13  2013.09.29 15:43:16 ~do #12

Nie jestem przedstawicielem NR, ale muszę stwierdzić, iż ta uchwała nie jest nieistotna. Rozporządzenie nie nakazuje posługiwania się pieczątką przy dokumentowaniu świadczeń pielęgniarskich, wskazuje jedynie informacje, jakimi działania pielęgniarki - jako osoby udzielającej świadczeń - muszą być w dokumentacji medycznej oznaczone. Informacje te są nieodzownym elementem dokumentacji medycznej, identyfikującym pielęgniarkę wykonującą opisane przez nią działania. Uchwała również nie nakazuje posługiwania się pieczątką, jest natomiast zapisem porządkującym treść pieczątki i dotyczy osób, które podjęły decyzję o posługiwaniu się pieczątkami imiennymi.

#14  2013.09.29 15:47:19 ~cd.

Tak więc to od nas raczej zależy, czy będziemy mieć pieczątki i czy będziemy się nimi posługiwać w dokumentowaniu swoich działań w dokumentacji medycznej.

#15  2013.09.29 22:20:34 ~mgr

I po co ta cała kłótnia o pieczątki? Już niedługo w naszym cudnym kraju zabraknie pielęgniarek, więc problem rozwiąże się sam !

#16  2013.10.02 11:34:27 ~Taska

Tytuł zawodowy umieszcza się przed imieniem a imię przed nazwiskiem chyba że, ktoś jest np kardynałem. Tytuł tytułowi nie równy dlatego, mgr pedagogiki nie przestawia się jako mgr pielęgniarstwa. W takich przypadkach nie używa się tytułów jakoże nie mają one związku z funkcją- wykonywanym zawodem. Jeżeli ów tytuł pielęgniarka otrzymała na studiach uzupełniających (kształcenie pielęgniarskie) II stopnia albo na wydziale nauk medycznych, ma prawo do używania tego tytułu podczas wykonywania zawodu pielęgniarki. Nie chodzi tu o chore ambicje a o zwykłą uczciwość, ambicje można wykazywać podczas wykonywania pracy, jest to zdrowsze i buduje morale zawodu. Nie "szata" zdobi człowieka a jego czyny!

#17  2013.10.03 10:34:46 ~piss

Ciekawe, w ilu izbach oprócz wynagrodzeń funkcyjnych przemycane są jeszcze wynagrodzenia(diety, ryczałty, czy jak im tam jeszcze) dla pozostałych członków rady, organów, komisji problemowych. Czy nie powinien się tym zająć odpowiedni urząd (Minister Zdrowia? ) uchylając takie uchwały. Są to praktyki niezgodne z ustawą o samorządzie pip. Art.15 ustawy mówi o zasadzie nieodpłatnej pracy na rzecz samorządu. Czy na to potrzebne są nasze składki? Ciekawe, w ilu izbach stosowane są takie praktyki?

#18  2014.01.07 08:35:31 ~Zosia

No cóż, nigdy nie przestaniemy być "siostrami od basenów", bo same sobie nie damy szansy. Dyskusje na temat wykształcenia i używania tytułu mgr w żadnej innej grupie zawodowej się nie toczą. Gdyby głupota miała skrzydła. Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów w Nowym Roku

#19  2014.01.26 21:59:13 ~Karinka

Proszę, aby osoby które pracując jako pielęgniarki w służbie zdrowia a posiadające tytuły mgr socjologii, pedagogiki czy politologii nie miały prawa używać na pieczątkach czy identyfikatorach tytułów. Ponieważ wprowadzają pacjentów w błąd, zaś w dokumentacji bezprawnie używają tytułu, który nie ma nic wspólnego z ochroną zdrowia. Osób takich jest zbyt wiele i nikt tego nie jest w stanie zmienić?

#20  2014.02.03 20:06:05 ~Anna

Nie rozumiem DLACZEGO jako położna nie mogę używać tytułu mgr socjologii,wybierając ten kierunek studiów i kończąc go egzaminem uzyskuję taki tytuł,nikogo w błąd nie wprowadzam bo nie piszę,że jestem mgr położnictwa,a socjologia to nauka o społeczeństwie i wszystkim co jest związane z człowiekiem,wbrew pozorom to bardzo ciekawy a zarazem trudny kierunek studiów,wiele wnosi do pracy, bo przecież praca położnej i pielęgniarki to praca z człowiekiem choć obecnie nazwanym podmiotem opieki.a i tak po tym kierunku oprócz satysfakcji z uzyskanego tytułu i wiedzy którą wykorzystuję w pracy nic z tego nie mam,bo o gratyfikacji finansowej nie ma co marzyć to dlaczego to komuś przeszkadza ten tytuł.

#21  2014.02.03 23:38:59 ~Młodzian

Proszę mi uściślić prawnie, czy używanie w pieczątce tj. np. Pani wspomniała jest mgr socjologi, a licencjat z piel, czy nie może przed nazwiskiem wpisać mgr, a pod spodem lic. pielęgn, czy "tylko nie wypada" czy nie wolno?

#22  2014.02.15 22:37:19 ~jola

No właśnie Pani Anna nie powinna używać tytułu mgr przed nazwiskiem ponieważ jest położną a nie socjologiem w zakładzie opieki zdrowotnej. Zaś wyraźnie jest napisane używamy tytułu zawodowego, a niestety socjolog nie jest tytułem zawodowym używanym w pielęgniarstwie.

#23  2014.03.03 17:51:33 ~A

Dziewczyny i chłopaki,nie rozumiem Was,magister jest magistrem,obojętnie jakiej profesji! W żadnym innym zawodzie nie wyszczególnia się specjalności,ale oczywiście pielęgniarki i położne są zobowiązane.Absurd! Nikt nie ma prawa zakazać nam używania tytułów naukowych.Pracowałyśmy na to 5 lat. Pozdrawiam zazdrośnice:)

#24  2014.03.05 09:27:06 ~aga

Ja na swojej pieczątce oprócz nazwiska i nr prawa wykonywania zawodu mam tytuł starsza pielęgniarka ( tak swój personel widzi menager)

#25  2014.06.21 17:55:09 ~maria

Generalnie zamieszanie duże, ale zamówiłam już pieczątkę na http://www.pieczatkioutlet.pl. Mają bardzo tanio, jakość jest super, a zamówienie online trwa 5 minut. Bardzo dobrze projektują wzory pieczątek pielęgniarek i położnych.

#26  2014.07.02 06:13:33 ~dzeni

Izby należy rozwiazac są niepotrzebne pasozyty

#27  2014.08.01 23:26:15 ~2 w 1

Zgodnie z ustawą tytułem zawodowym jest: pielęgniarka lub położna, bez względu na rodzaj ukończonej szkoły. Tak więc trochę bzdur nam NRPiP funduje. A na marginesie: czym się różni "c" i "d"? Czy można być pielęgniarką lub położną bez dyplomu?

#28  2015.02.06 21:10:54 ~pielka

Niestety w Uchwale jest ewidentny błąd. Tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej jest uregulowany w ustawie o zawodach w rozdziale 2, art. 8. ust.1. i 4.Nie wiem skąd Rada wzięła te tytuły.

#29  2015.04.16 16:09:20 ~Don Don

Tu jest fajna pieczątka pielęgniarska i wzory - http://www.pieczatkioutlet.pl/produkt/male-pieczatki-automatyczne-df-1028

#30  2016.05.11 11:49:40 ~Mysza

"Wynioslam basen po Panu K." i jeb pieczatke: mgr piel. Madam Fu-fu i podpis. zalosne

#31  2017.02.24 07:25:02 ~Igor

Fakt faktem , że mgr bez podania na jakim kierunku zrobiło się studia, wprowadza w błąd. Nie chciałbym być leczony przez felczera z tytułem np magistra pedagogiki.

Dodaj komentarz