Minister ogłosił ile miejsc szkoleniowych dofinansuje w 2014 roku na specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2014.

.......................................

.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2014 r.


Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940) ogłasza się, co następuje:

1) limit miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2014 r. wynosi 1850;

2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2014 r. wynosi nie więcej niż 4337 zł.
 

                                                                                                                                                                MINISTER ZDROWIA