Władze izby pip - pielęgniarka i położna ma zbierać "punkty edukacyjne" w ustalonych "okresach rozliczeniowych"!

Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych.

.....................................................

PROJEKT

Uchwała …/

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia ....
 

w sprawie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych

 


 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) uchwala się, co następuje:

W celu realizacji przez pielęgniarki i położne ustawowego obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, uchwala się co następuje:

§ 1.1. Doskonalenie zawodowe pielęgniarki, położnej obejmuje doskonalenie zawodowe w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego, zgodnie z art. 66 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach oraz w ramach samokształcenia.

2. Pielęgniarka, położna potwierdza doskonalenie zawodowe poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

§ 2.1. Pielęgniarka, położna realizuje obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, położnictwa poprzez:

1) realizowanie kształcenia podyplomowego zgodnie z art. 66 ustawy o zawodach;

2) udział w kursie/szkoleniu podyplomowym nieobjętym przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, mającym zastosowanie na stanowisku pracy;

3) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

4) przynależność do towarzystw naukowych i stowarzyszeń pielęgniarskich i innych medycznych;

5) udział w szkoleniu wewnątrzzakładowym / wewnątrzoddziałowym;

6) udział w komisjach/zespołach działających na rzecz zawodów pielęgniarek i położnych;

7) opublikowanie: artykułu w czasopismach naukowych, książki naukowej/monografii, książki popularnonaukowej, rozdziału/tematu w książce naukowej/monografii, rozdziału/tematu w książce popularnonaukowej, artykułu w czasopiśmie popularnym lub biuletynie informacyjnym okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

8) udział w radzie naukowej, programowej lub kolegium redakcyjnym: czasopisma naukowego lub popularnonaukowego, publikacji zwartej lub biuletynu samorządu zawodowego;

9) indywidualną prenumeratę roczną czasopism naukowych i zawodowych z pielęgniarstwa, położnictwa lub innych medycznych;

10) uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego, tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa/położnictwa, tytułu zawodowego magistra mającego zastosowanie w ochronie zdrowia, ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ukończenie studiów licencjackich tzw. pomostowych.

§ 3.1. Pielęgniarka, położna realizująca obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie „Indeksu edukacyjnego”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Indeks edukacyjny” pielęgniarka, położna otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której jest członkiem.

3. Pielęgniarka, położna przedstawia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych "Indeks edukacyjny" wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonego rodzaju doskonalenia zawodowego, nie później niż w okresie trzech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

4. Dopełnienie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze pielęgniarek, położnych oraz w "Indeksie edukacyjnym". Wzór wpisu do „Indeksu edukacyjnego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie przedłożonego przez pielęgniarki, położne „Indeksu edukacyjnego” oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonego rodzaju doskonalenia zawodowego.

6. Liczbę i sposób ustalania punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym rodzajom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1.Dopełnienie przez pielęgniarkę, położną obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 60 miesięcy. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. i kończy 31 grudnia 2019 r.

2. Okres rozliczeniowy dla pielęgniarek i położnych, którym stwierdzono prawo wykonywania zawodu po 1 stycznia 2014r. rozpoczyna się z dniem wpisu do rejestru.

3. Ustala się, że pielęgniarka, położna dopełnia obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 100 punktów edukacyjnych.

4. Uzyskanych punktów edukacyjnych ponad liczbę określoną w ust. 3 nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy. Pielęgniarka, położna, która uzyskała wpis do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonych przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych w czasie trwania okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 obowiązana jest do wypełnienia obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu.

5. Okres zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu oraz zaprzestania wykonywania zawodu trwający w czasie okresu rozliczeniowego, wydłuża proporcjonalnie okres rozliczeniowy.

6. Pielęgniarki, położne pozostające na rencie lub emeryturze oraz nie wykonujące zawodu, są zwolnione z obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych.

§ 5.1. Pielęgniarka, położna nie dopełniła obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, jeżeli w okresie 60 miesięcy nie uzyskała liczby punktów określonych w § 4 ust. 3.

2. Uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza, niż określona w § 4 ust. 3 nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego.

3. Niedopełnienie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych jest odnotowywane w okręgowym rejestrze pielęgniarek, położnych.

§ 6. Jeżeli w okresie rozliczeniowym pielęgniarka, położna zostaje członkiem innej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez pielęgniarkę, położną punkty edukacyjne.

§ 7. Ukończone rodzaje doskonalenia zawodowego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podjęcia.

.

Zobacz komentarze na facebooku

.

.

Komentarze użytkowników

#1  2014.05.08 16:30:37 ~Pielęg

JAk ten projek przejdzie to mam w d.pie rezygnuje z pracy w zawodzie prawo wykonywania pale i wybieram biedronke te same lub większe pieniadze a odpowiedzialnosć mniejsza.

#2  2014.05.08 16:31:12 anida72

O ludzie rozumiem ,ze nareszcie ktos docenia nasze doskonalenie zawodowe. Rozumiem,ze teraz za kazdy papierek potwierdzony przez izby dostane w swoim zakladzie pracy podwyzke? to byloby piekne ale nie wierze w to, dlatego nie wiempo co ktos wymyslil nowa uchwale,za malo pisaniny. Niech wladze izb pamietaja ze w cywilizowanym swiecie za kazdy ale to kazdy papierek ktory przyniesie pielegniarka dostaje momentalnie podwyzke. Uwazajcie zebyscie na siebie nie ukrecili bata. pozdrawiam Anida Bielonko byly pracownik szpitalny, przychodni oraz obecnie ze swoja firma.

#3  2014.05.08 16:45:23 ~Anka

Czy pielęgniarki we wszystkim muszą małpować lekarzy? Brak im własnego rozumu?

#4  2014.05.08 16:59:49 ~piguła

Tak,a potem każą zapłacić podatek za kursy ,poje.o ich !

#5  2014.05.08 17:07:15 ~gwiazda

Sugeruję, aby te paniusie bez pojęcia za 16 koła / msc. same się doedukowały. Niech staną na stanowisku pracy i się wykażą. Iniekcji nie zrobią. Zapomniały jak się pracuje. Myślą, że omamią Nas durnymi szkoleniami za które dostają z UE kasę i zamkną nam usta. NIE, CHCEMY GODNYCH PŁAC I SZACUNKU. TO JEST PRIORYTET. TYM SIĘ ZAJMIJCIE. GDY TO ZOSTANIE ZAGWARANTOWANE POGADAMY O RESZCIE !

#6  2014.05.08 17:09:18 ~atena

Wiedziałam że kiedyś skończy się to tak jak u ratowników. Nie mam nic przeciwko doszkalaniom wręcz jestem za. Szkoda tylko że będziemy musiały wydawać na to nie małe pieniądze. To już przechodzi wszelkie pojęcie, małe zarobki, wiecznie w pracy, bo pracowników mało, to jeszcze jeździj po kursach, wydawaj pieniądze na kurs, na dojazdy.

#7  2014.05.08 17:19:53 ~gnom

Ośmieszają się notorycznie przed posłami i innymi. Przynoszą wstyd pielęgniarstwu. Co za ironia - wymagania od Nas. Zmiany zacznijcie od siebie !

#8  2014.05.08 17:39:10 ~ja

Chyba najwyższy czas, aby Panie z izb stały się ponownie praktykami w zawodzie i na chwilę przeniosły się do realnego świata pracy pielęgniarki przy łóżku chorego, oczywiście z uposazeniem również realnym. A potem porozmawiamy o punktach, wydatkach. Czas na zmiany w izbach.

#9  2014.05.08 17:41:12 ~xxx

Chyba tu kogoś po***alo! Ciekawe czy panie za biurkami sie tak doksztalcaja? Pewnie dostali lapowkiza taka uchwale żeby wiecej podatkow od kursów sciagnac! Szlag mnie trafia z tym polskim zasmolonym pielęgniarstwem!

#10  2014.05.08 17:43:14 ~D.Kilańsk

Szanowni Państwo, konieczność gromadzenia punktów wymusza Dyrektywa 55/2012/UE. Każdy kraj musi stworzyć system kształcenia ustawicznego w celu zagwarantowania, że kompetencje pracowników są potwierdzone poprzez aktualizację wiedzy, a pacjent ma gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego. Każdy kaj musi stworzyć system o wykazać że dba o to by świadczenia zdrowotne były jak najlepszej jakości i na oczekiwanym poziomie i wykonywane zgodnie z aktualną wiedzą. Uważam jednak, że liczba punktów powinna byc mniejsza w pierwszym okresie np. 50 pkt. Wiele koleżanek i już się cały czas uczy.

#11  2014.05.08 18:02:29 ~trini

Ciekawe czy płace będą wg. Dyrektywy ?

#12  2014.05.08 18:10:09 ~ANKA

PARANOJA-OD 8 LAT NIE MIAŁAM W PRACY PODWYŻKI A NAWET ZABRALI NAM DODATEK ZA NIEDZIELE I ŚWIĘTA A ONI CHCĄ BYŚMY SIĘ DOKSZTAŁCAŁY , JEŹDZIŁY NA SYMPOZJA , KONFERENCJE A JA SIĘ PYTAM ZA CO-ZA 1600 MIESIĘCZNIE .

#13  2014.05.08 18:20:22 ~pielegn

Ja zarabiam 1350 zł za co mam się uczyć ja nie stać mnie na zapłacenie rachunków z mojej pensji

#14  2014.05.08 18:56:50 ~żałosne

Żałosne,a od kiedy to władze Izby interesują się jakością opieki zdrowotnej i pracą pielęgniarek. Siedzą w tych Izbach od fety do fety; żłopią kawę i śmieją się z polskiej pielęgniarki. Od lat nic tylko kursiki, szkolonka, ośrodeczek kształcenia. i ciągnięcie dotacji Unijnych. Nie mają pojęcia o pracy pielęgniarki. Żłopią kawę i dywagują nad podnoszeniem składek, zdobywaniem dotacji i utrzymaniu się na stołkach. Zdeprawowana kasta nierobów. Dyrektywy - jakie Ukraińskie - podział na nadzianych cwaniaków i biedotę. Jak pomiędzy 2 etatami utknąć wyjazdy na szkolenia. Znieście klauzulę sumienia, wprowadźcie elektroniczne rozliczenie czasu pracy Lekarzy - wówczas znacznie podniesiecie jakość opieki zdrowotnej.

#15  2014.05.08 19:13:26 ~piel USA

Zgadzam sie, ze to koniecznosc, ale za dyrektywa powinna niech Izby zaproponuja wsparcie dla srodowiska w postaci darmowych szkolen w roznej formie, albo wynegocjowac z pracodawca jego uczestnictwo w rozwoju pracownika. Izby na to stac finansowo! A pracodawca niech wreszcie sypnie groszem dla pielegniarek, tak jak dzieje sie to w swiecie. Widze , ze ostatnio Izby "strasza" tylko dodatkowymi odpowiedzialnosciami: recepty, szkolenia, a nie wyjasnia sie jak sie pomoze pielegniarce w realizacji powyzszego. To jest niemoralne. Gdzie jest wlasciwa komunikacja? No i jeszcze zaczyna sie juz od stycznia tego roku. Czy to jest legalne?

#16  2014.05.08 19:16:36 ~zuza

Dyrektywy. a co z dyrektywami na temat zarobków, czemu ich nie ma ? /,tylko obowiązki ,obowiązki.A pielęgniarki zarabiają nędzne grosze!

#17  2014.05.08 19:21:50 ~koszmar

Ile jeszcze muszą przejść pielęgniarki udręki i poniżenia? //i to za darmo?

#18  2014.05.08 19:26:32 ~wolność

Kiedy będzie dyrektywa na temat zarobków i godnego traktowania ? Koniec niewolnictwa pielęgniarek, koniec zniewolenia paragrafami, koniec dyktowania za niewolnictwo!

#19  2014.05.08 19:33:44 ~ŻENADA!!!

Rozumiem,że wymagania rosną,a co za tym idzie-NIC! Kiedy były jakieś podwyżki pensji-NIE PAMIĘTAM.i to jest ok? Żałuję że wybrałam ten zawód!

#20  2014.05.08 19:48:46 ~fela

Lekarze zarabiają 30 - 40 tyś. Szkolenia sponaoruja im firmy farmaceutyczne. Wprowadzcie min pensję 15 000 i wymagajcie tyrani i despoci. Proponuję doszkalanie przedstawicieli IP. A może wymianę przedstawicieli. Zauważają konieczności - nie widzą potrzeb. ! Pozbyć się ich. To wrogowie postępu.

#21  2014.05.08 20:35:45 ~położna

Szczerze żałuję, że wybrałam ten zawód! Na studiach opowiadali bajki o samodzielności zawodu, o tym jakie jesteśmy ważne, a w realu jesteś pomiotem lekarza za pensję ciecia. Popie.ne Izby!

#22  2014.05.08 20:39:35 ~dar

Dziewczyny Panie mają jeszcze za mało kasy chcą nas jeszcze łoić na kursach i szkoleniach. Przecież po to tam siedzą żeby wymyślać jak nas wydoić. My i tak się szkolimy za własne bez podwyżek itp. ale im hienom mało mało mało

#23  2014.05.08 20:44:59 ~piela

Kursy różnej maści - na które z izb czeka się latami po zgłoszeniu swojej osoby, bo przyjaciółka izbianki musi mieć przecież 10 kurs w ciągu roku bez czekania. Konferencje, na które miejsca są dawno pozajmowane przez koleżanki koleżanek. Jaaasne.

#24  2014.05.08 21:03:43 ~aga

Szkolenia za nasz marne pensje kosztem chleba dla dziecka zabawne to ,a kolejna kasa dla pan w izbach szkolenia tak ale za darmo wystarczy nasz czas na to poświęcony

#25  2014.05.08 21:12:52 ~mela

Lubię się uczyć, chętnie będę uczestniczyć we wszystkich kursach, ale jeśli nie będę musiała za nie płacić. Około 500 zł np za kurs specjalistyczny szczepień, przy moich zarobkach 1750 na rękę ( z dodatkami! ) to jest kpina! Za co mam się szkolić i kiedy, gdy dorabiam sezonowo przy sadzonkach w lesie!

#26  2014.05.08 21:38:47 ~zuza

Słusznie piszecie koleżanki: te pasożyty wymyśliły to po to, by doić z nas kasę! Już niejednokrotnie pisałam to, że same wymyślają na wszystko kursy, narzucają to później ministerstwu, aby zostało opublikowane jako akt, a wszystko dlatego, że zwąchały niezłe źródło dojenia z nas kasy! Zamiast nas bronić, to dokładają i żerują - takie obrończynie i nasze pseudo-przedstawicielki! I tylko jeżdżą i obradują za nasze ciężko zarobione pieniądze. W nosie mam - łagodnie mówiąc - tę ich pseudo pomoc i pseudo reprezentację! Gówniane pieniądze zarabiam! Nie będę płacić!

#27  2014.05.08 21:41:30 ~pielęg.

Oczywiście, możemy się szkolić i podnosić kwalifikacje I ZBIERAĆ PUNKTY, tylko właśnie za co, jeśli pensja nie wystarcza nawet na opłaty a jak żyć od 1 do 1, a kolejna sprawa w imię czego te podnoszenie kwalifikacji skoro za tym nic nie idzie. Zrobiłam studia, specjalizacje i CO! nic z tego tytułu nie mam moje pobory są takie same od 10 lat. to kpina niech te panie w Izbach wreszcie coś zrobią np.porządną siatkę płac co za co i za ile, żebym wiedziała ile powinnam dostać za podniesione kwalifikacje, bo jak na razie to tylko sobie paniusie w izbach podnoszą pensje za nasze składki i robią nam cały czas pod górkę i tak już w trudnym i mizernie płatnym zawodzie. WSTYDŹCIE SIĘ!

#28  2014.05.08 21:49:22 ~Basia*

Gratuluje pomysłu na dalsze życie Pani Prezes i spółce kombinatorskiej" 3 Kadencji"! Dalej chcecie kasę doić od pielęgniarek ? Beznadzieja! Proszę pokazać gdzie w EUROPIE jest kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych? TYLKO w POLSCE! HA ha Pozdrawiam kombinatorów. Pomysł upadlający całkowicie. Pracuje jako pielęgniarka na zmiany magister, specjalista i co jeszcze ? Mam 2.200 zł. pensji zasadniczej .Dziękuje Wam serdecznie koleżanki z Ministerstwa i z Naczelnej Rady. Ale wymyślcie jeszcze jakiś kurs np. Toalety pacjenta w łóżku przez 1 pielęgniarkę ? Bardzo proszę jeszcze nie posiadam.Pozdrawiam

#29  2014.05.08 21:50:07 ~masakra

A co ja mam robic za kursy i szkolenia zeby zbierac punkty jak mam specjalizacje z piel. Operacyjnego? To przepraszam . jakie mam jeszcze mozliwosci szkolen? Kursy ran? odlezyn? ekg, resuscytacja, szczepienia, dializoterapia? Chyba mi przyjdzie zmienic specjalizacje i moze sie przekwalifikowac? Ale ja nie chce nic zmieniac. Lubie to co robie. To co ? KOPNA MNIE W DE. I kaza spadac? . A co by sie stalo gdybysmy przestali placic na te panie z IP? Zamkneli by nas?

#30  2014.05.08 21:52:50 ~izka

NIEROBY IZBOWE BĘDĄ GOLIĆ ZA SZKOLENIA I ZA KUPOWANIE TZW LITERATURY

#31  2014.05.08 22:12:21 ~nareszcie

Mam nadzieję, że nikt z poza środowiska nie czyta powyższych wpisów, bo tak na prawdę to nie jesteśmy tak sfrustrowane i niechętne wiedzy. Zauważyłyśmy, że w dokumencie jest mowa m. in. o szkoleniach wewnątrzoddziałowych, zakładowych - możemy robić je same i nikt nam nie każe za nie płacić, prawda? Na inne szkolenia też jeździmy, chodzimy w miarę możliwości. Kasy by się więcej przydało ale np. łódzka izba ma sporo szkoleń darmowych. Nasza praca nas interesuje (przynajmniej mnie i kilka moich pracowych koleżanek)i chcemy wiedzieć jak najwięcej. A ci których nudzi i robią wszystko z łachy niech jak najszybciej idą do "biedrony".

#32  2014.05.08 23:04:29 ~naciągacz

Ośrodki szkoleniowe to potężny biznes, a prowadzi go sitwa Izba. Widać ciągle im mało. Gdzie Uchwały dotyczące płac, limitòw godzin pracy. Bąbowo . Pielęgniarki ustawicznie kształcone - pracujące po 300 - 400 godz. miesięcznie zapewne gwarantuje super jakość. Ośmieszono p. Prezes za minimalne normy; błysnęła kolejnym pomysłem.

#33  2014.05.08 23:06:03 ~re 31

W wielu przypadkach nie chodzi już może o ceny kursów, specjalizacji - ale o to, że mając często wysokie kwalifikacje, odpowiedzialność za partnera i prokuratora za plecami zarabiamy MNIEJ niż panie z Biedronki.

#34  2014.05.08 23:08:48 ~zbieracz

Drogie Koleżanki. Pragnę zauważyć, że żadna grupa zawodowa nie szkoli się i nie dokształca w tak dużej mierze jak my - pielęgniarki i położne. Mamy segregatory wypełnione zaświadczeniami z kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, mamy studia licencjackie, magisterskie, specjalizacje. W większości szpitali NIC za to nie dostałyśmy, same za to płaciłyśmy, a szpital korzystał chwaląc się np. do ISO ile ma specjalistek itp. Ten projekt to kolejny SKOK NA KASĘ, bo akurat naszą grupę zawodową nie trzeba zmuszać do doskonalenia zawodowego. Będzie tak jak z ratownikami medycznymi. Muszą zdobywać punkty edukacyjne na pozbawionych poziomu kursach i szkoleniach, a niejednokrotnie tylko płacą, żeby mieć wpis o zdobytych punktach. Ja wyjeżdżam do UK, bo po 11 latach pracy na AiIT, mam dość tego kraju i szamba jakie się z niego zrobiło. A my jesteśmy grupą zawodową która NIGDY się nie zacznie szanować i się nie zjednoczy. Pozdrawiam i łączę się z Wami w bólu Drogie Koleżanki i Koledzy. Paulina

#35  2014.05.08 23:12:12 ~to chore

A jak mnie nie stać by płacic za kurs to odbiorą mi prawo wykonywania zawodu? To ja mam dzieciom nie kupić jedzenia,tylko płacić za kursy? Wychodzi na to,żeby móc pracować trzeba płacić izbom.Nosi to znamiona tzw.mafijnej ochrony!

#36  2014.05.08 23:19:24 ~pielęgn.

Proponuje zapis, aby w osrodkach kształcenia podyplomowego wykładowcami byli profesjonaliści posiadajacy przygotowanie pedagogiczne z prawdziwego zdarzenia tj np uzyskiwanego w ramach studiów podyplomowych oraz będący aktualnie praktykami w zawodzie. Szlag mnie trafia jak wykładowca przedyktuje literaturę, która pozbiera niewiadomo skąd. O warunkach wykonywania zawodu nie ma pojęcia. Zarabia ciężkie pieniądze, z naszych kieszeni. Zróbmy rewolucje i pogońmy te niby profesjonalne osrodki. A jesli maja być szkolenia to niech będą na oddziałach szpitalnych i w placówkach, gdzie faktycznie wykonuje się świadczenia zdrowotne.

#37  2014.05.08 23:30:37 ~pielegn

Ja się bardzo dziwię, że pielegniarki i połozne poruszaja się jak w amoku. Czy Wy nie widzicie, że to całe kształcenie magisterskie i podyplomowe to ogrooomny biznes naszego państwa- pielegniarka i połozna jest tylko i aż potrzebna do nakrecęnia tego biznesu,podobnie jak pacjent z dana diagnozą w szpitalu - ile sie da to z nich zedrą. W Polsce obecnie liczy się PIENIĄDZ i to zdobywany szybko i bez wysiłku. Magisterki i specjalizacje nie mają służyć nam tylko świadczeniodawcom, żeby dostali kontrakty! Z tych kontraktów najwięcej dostaną lekarze i zarzadzający placówkami.

#38  2014.05.08 23:40:26 ~pielegn

Nastepna bardzo niepokojaca rzecz to tak zwana socjotechnika. Te wszystkie rozporzadzenia promujace raz to magistrów, innym razem specjalistów, a nawet artykuły na tym portalu służą ROZŁAMOWI środowiska. Nie od dziś wiadomo, że ze skłocónym środowiskiem mozna zrobić wszystko, co sie chce. Nie widzicie tego, że to właśnie się dzieje? Skłocili nas i doją jak krowy, i to wszyscy: lekarze, dyrektorzy, oddziałowe i koleżanki po fachu w ośrodkach i izbach. OPAMIĘTAJCIE SIE DZIEWCZYNY BO JESTEŚMY UGOTOWANI. JEST WSRÓD NAS PRAKTYKÓW WIELE MADRYCH OSÓB. ZJEDNOCZMY WRESZCIE SIŁY.

#39  2014.05.09 00:14:33 ~pati

Sądzę,że wiedza personelu pracującego w zakładach opieki zdrowotnej jest i tak większa niż pań z izb.Jak będe zarabiała tyle co one to pojade na kurs nawet za granicę a póki co nie stać mnie nawet na ten najtańszy w Polsce.Wszystkie kursy oferowane przez izby dla położnych posiadam ico teraz?

#40  2014.05.09 06:10:04 ~piel

CZYŻBY SIĘ ZACZĘŁO OD ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ? CZY TO ZNOWU WYKORZYSTYWANIE PROTESTÓW PIELĘGNIAREK DO SWOICH ROZGRYWEK PRZEDWYBORCZYCH ? TAK CZY SIAK PRZYSZŁA PORA. PIELĘGNIARKI Z CAŁEJ POLSKI ZACZYNAMY - WCZORAJ W TVP INFO POKAZYWALI POCZĄTEK PROTESTU ! ZACZNIJMY WYTRWALE I Z UPOREM WALCZYĆ !

#41  2014.05.09 11:26:53 ~anka ka

W powyższym projekcie jest mowa o 5 letnim okresie a w załączniku 3 - o 3 letnim okresie. Do poprawki, czy coś źle odczytałam?

#42  2014.05.09 11:58:54 ~,,,,

Zaczyna się dyscyplinowanie. Tak,inteligentne i poprawne moralnie, są tylko pielęgniarskie decydentki.Tworzą legalne haracze.Dochód z dodatkowej pracy pielęgniarki, pójdzie w haracz. Znaleźli głupie krowy do dojenia. Co? mało już zostało pielęgniarek bez pomostówek,specjalizacji, więc trzeba coś wymyślać,aby zabezpieczyć swoje stołki,swój dochód.Udawać,że jest się niezbędnym,nie dać się zlikwidować.Lekarz lekarzowi nie zrobi czegoś takiego,a pielęgniarka pielęgniarce tak ! Dobry materiał na kapo.

#43  2014.05.09 12:30:06 ~Aga

Jestem osobą,która właśnie ukończyła studia II stopnia i uzyskałam tytuł mgr. Koszt mojego mgr to . 3 lata pracy dobrej pensji. Był mój to świadomy i dobrowolny wybór. byc może podniesienie własnego ego. Ale świństwem jest narzucać komuś wyłożenie takiej kasy. Za wszystko trzeba płacić z właśnej kieszeni, nie dostaniesz nawet dobrego słowa . nie mówiąc już o urlopie, czy jakimkolwiek dofinansowaniu. Izby dofinansują Ci 1000 zł a póżniej musisz odprowadzić od tego jeszcze podatek.

#44  2014.05.09 12:30:09 ~xxxxx

No to koniec z podwójnymi etatami itp. ,nie będzie na to czasu. Niezdecydowani wyjeżdżajcie za granicę,jedyny ratunek od niewolniczej pracy.Tam są punkty,ale nie ma przymusu,a wraz z punktami pieniądze.

#45  2014.05.09 12:49:38 ~ELA

Popieram wszystkie komentarze! Kursy, szkolenia, specjalizacja i co z tego mamy- mniej pieniędzy w portfelu,mniej czasu dla siebie, zaniedbany dom, wściekłość partnera i żadnego poszanowania w pracy. Dyrektor i tak zrobi z nami co będzie chciał, bo jak nie to wypowiedzenie nawet po 25 latach pracy.

#46  2014.05.09 13:16:22 ~,,,,,

Każda decydentka pielegniarska co 5 lat powinna przez 1 rok pracować w oddziałach szpitalnych,ZOL-ach,DPS-ach./w tym czasie zbierać punkty/Co? teraz są równi i równiejsi.

#47  2014.05.09 13:16:52 ~Irena

Co z punktami uzyskanymi przed 2014? i co, nagle pójdzie to w niepamięć? I jeszcze jedno- dla ubogich pensji pielęgniarskich- owszem organizować szkolenia- ale za darmo! Może ktoś wreszcie zauważy, iż niektórym pielęgniarkom brakuje, po opłaceniu rachunków zwyczajnie na chleb i może ktoś tez zauważy, że ich zarobki niewiele różnią się od pensji salowych!

#48  2014.05.09 13:43:34 ~,,,,

Wiele pielęgniarek nie pozostawia świadectw swoich szkoleń w zakładach pracy/argumentując słusznie/że skoro piel.nie otrzymuje z tego tytułu żadnych dodatkowych pieniędzy,więc zakład niech nie wykazuje np.w umowach ich kształcenia. Może jest to też m.innymi przymus.Jak się nie udaje dobrowolnie ,to trzeba to zrobić kijem.

#49  2014.05.09 13:52:07 ~MAJKA

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 55/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG TO JEST TA DYREKTYW , W JAKI SPOSÓB MA ONA DOTYCZYĆ PIELĘGNIAREK , NIE MAM POJĘCIA, MOŻE BY PANI KILAŃSKA NAJPIERW SPRAWDZIŁA A POTEM SIĘ POWOŁYWAŁA OBAWIAM SIĘ, ŻE JEST JAK ZWYKLE POWOŁUJEMY SIĘ NA ZALECENIA UNIJNE, KTÓRYCH WCALE NIE MA

#50  2014.05.09 14:30:17 ~xxxx

Emerytura w wieku 67 lat, więc w wieku 62-67 lat,trzeba odbyć jeszcze szkoleń na 100 pkt Może panie z izb podołają.

#51  2014.05.09 14:41:52 ~piel

Hahaha pewnie uczmy sie za wlasne jeszcze pieniadze, a co nie stać nas ! Serio chyba faktycznie stąd wyjade .

#52  2014.05.09 17:22:12 ~sonia

Mam płacić za kursy, szkolenia, konferencje, czasopisma itp.a za co mam żyć! Za tą jałmużnę co zarabiamy przecież się nie da. Zdrowie coraz gorsze, pracujemy na pojedynczych dyżurach ponad ludzkie siły, ale kogo to obchodzi! Już teraz konfernecje są tylko dla elity, dla tych pań polożnych/pielęgniarek, które mają stanowiska, albo bogatych mężów, plebs przecież na nie nie jeździ bo nie ma za co. Chory kraj, podziwiam dziewczyny, które jeszcze wybierają ten zawód.

#53  2014.05.09 19:17:06 ~pikieta

BYŁAM NA WCZORAJSZEJ PIKIECIE W KIELCACH ! CAŁE ŚWIĘTOKRZYSKIE PRZYJECHAŁO. Wiecie co mnie przeraziło - ŚREDNIA WIEKU ! I tak jest w całej Polsce. Jesteśmy stare i biedne :( Weźcie z nas przykład dziewczyny, bo jeszcze parę lat i nie będzie co zbierać z pielęgniarstwa w Polsce. Mam wrażenie, że ktoś robi to wszystko specjalnie żeby się nas pozbyć z tego kraju. To jest nowy rodzaj wojny - Hitler mordował inteligencję, a nasz RZĄD serwuje nam głodowe pensje, albo wypycha za granicę.

#54  2014.05.09 19:21:33 ~świadomy

Wiem,że za tym wszystkim stoi cała komisja ds kształcenia piel. na czele z paniami Małas i Śnieg, które bardzo lobbują "doskonalenie" aż do śmierci by pracę miały. No cóż po pierwsze niech zawalczą byśmy zarabiali jak lekarze i prawnicy i wtedy nam wciskali konieczność tylu szkoleń bez końca.Ja jestem świadom bycia pielęgniarzem i przestrzegam ustawy i szkolę się kiedy chcę i kiedy mnie stać na to a nie kiedy mi panie mi to narzucą. To skandaliczne. Panie Mariuszu i Koleżanki i Koledzy! Czas działać by nie robiono z nas przedszkolaków i nie wyciągano permanentnie kasy z rzeszy pielęgniarskiej!

#55  2014.05.09 19:34:38 ~mm

A wszystko po to aby zarabiać najniższą krajową. To może lepiej pracować w biedronce? Tam przynajmniej szkolą za pieniądze firmy, nie pracownika. A jeśli nie uzbieram tych 100 punktów tylko np 80 to co zabiorą mi prawo do wykonywania zawodu? Fantastyczny sposób na zwiększenie liczby pielęgniarek.

#56  2014.05.09 19:49:56 ~,,,,

Takie pomysły mają odrealnione decydentki pielęgniarskie.Chyba są po marihuanie,albo na solidnym kacu po konferencji w hotelu z basenem.

#57  2014.05.09 21:58:14 ~xx

Tak rozumieją Dyrektywy jak dyskutowały w Brukseli, że Europa uznała iż Polska pielęgniarka nie posiada nawet średniego wykształcenia. Tak zafundowały pomostówki. Nie zrozumiały dialogu w języku angielskim, co się dziwić. Nie rozumieją przekazów w ojczystym języku ! Niech się najpierw same szkołą, bo prowadzą pielęgniarstwo na dno.

#58  2014.05.10 07:38:11 ~,,,,

Wiele pielęgniarek starszych,/znam takie/nie potrafi obsługiwać komputera.Stosują różne wybiegi,aby to nie wyszło na jaw, aby do starości utrzymać stołki.

#59  2014.05.10 08:14:18 ~do 54

Zamknij się frajerze, bo z frajerstwa słyniesz. Otóż twoja pamięć jest tak krótka jak wiesz co .sam nas pielegniarki jako ordynator nazwałeś "nie kreatywne"bo się szkolić nie chciałyśmy a jeszcze bardziej jezorem mieliłęs i w czynach się posłużyłeś kiedy przyszła do pomocy służebnica dyrektorki. Głupsza niż ustawa przewiduje. Otóż to ona przysłużyła się m.inn.temu jakie mamy teraz pielęgniarstwo. Tak, ona jako małe ziarnko piachu łącznie z frajerem psychicznie chorym jesteście winni temu co się stało i temu co się dzieje w pielęgniarstwie. Dobrze że maleje "chętnych" do wypisywania recept, na szczęście pielęgniarki NIE chcą być frajerami- lekarzynami.

#60  2014.05.10 08:17:30 ~do 54

Mam również nadzieję, że dziewczyny zdążyły już się domyśleć i wiedza z kim maja do czynienia. KIM jest zarozumiała, a zarazem głupia jak cep ziemi kieleckiej dziewczyna.

#61  2014.05.10 09:05:15 ~ Piel.

Do Rzecznika podać autorki! za działanie na szkodę pielęgniarek i położnych! Chcą bowiem zarobić mega kasę a nas z torbami puścić! Nie dajmy się! Co za krytynizm! Odebrać im prawo wykonywania zawodu by nie krzywdziły już nas i niech se szkolą kogo chcą! Niech innych głupich szukają! Doszukajcie się autorek i opublikujcie TU niech każdy je pozna. Ja znam dwie, które już ktoś wyżej wymienił. Do Rzecznika i już!

#62  2014.05.10 09:08:36 ~pomysł!

Panie Mariuszu Pan wiele może więc niech dotrze Pan do autorek tego pomysłu i da nam pełne namiary by delegaci w rejonach wiedzieli kto im szykuje taki los. Niektórzy są konsultantami inni przewodniczącymi izb-ludzie muszą ich znać i wiedzieć co dalej robić! Np. jak piszą wyżej-podać do rzecznika! Trzeba coś skutecznego robić!

#63  2014.05.10 10:23:41 piguł

Panie we władzach, nie wiem komu chcą się przypodobać takimi pomysłami.Koleżanki i koledzy kształcą się we własnym zakresie podnoszą kwalifikacje za, które i tak nie ma godnego poparcia finansowego w zakładach pracy.Myślę więc , że nie ma potrzeby dodatkowego przymusu dokształcania się za własne i tak niewielkie pieniądze.Powinniśmy wszyscy mieć wsparcie w Izbach a nie kolejne obciążenia finansowe i psychiczne. życzę opamiętania się.

#64  2014.05.10 10:32:28 ~JA

ZBIERAJMY SIĘ I TO SZYBKO WYCHODZIMY NA ULICE STRAJK WŁOSKI KONIEC NARZEKANIA NA PORTALU !

#65  2014.05.10 11:15:25 ~ania

Tak to my decydujemy o własnym przebiegu spraw, dlatego jesteś WINNY temu, że byłeś służącym dyrekcji oraz służebnicy dyrekcji. Jesteś WINNY temu, że jesteś zmienny jak chorągiewka, i praktycznie nie masz swojego zdania, tam gdzie zawieje silniejszy wiatr tam polecisz. Jesteś WINNY temu że zachorowałeś, jesteś WINNY temu, że cię już nikt nie chce, a na starość wrócisz jak żebrak do rodzinnych stron.

#66  2014.05.10 12:13:56 ~do 64

Popieram protest. Tylko masowe zawetowanie poczynań beznadziejnego Samorządu, może zmienić sytuację pielęgniarstwa. Izby Lekarskie działają jak lwy o Lekarzy, a nasz Samorząd jedynie szkodzi. To dzięki Ich głupocie i bezczynności sytuacja jest tragiczna w całym kraju. Doją i wykorzystują Nas na każdym kroku. ULICE TO MIEJSCE NA WYKAZANIE POGARDY W ICH STRONĘ.

#67  2014.05.10 14:39:07 ~ewa

Oto mamy nasze "wspaniałe Panie", jeszcze za dobrych czasów kiedy się siedziało za biurkiem ze ściereczka w ręku:))))niestety WSPANIAŁE CZASY SIE SKOŃCZYŁY, została tylko ściereczka w ręku. a WIĘC PROSZE NADAL SIE UCZYĆ ZA WŁASNE PIENIADZE ORAZ podczas urlopu, naleźć jeszcze jedna nianie do pomocy, namawiać a wręcz KAZAĆ swoim koleżankom jak również przeprowadzać tzw. badanie satysfakcji pacjenta, aby "udowodnić" całemu społeczeństwu jak wspaniałe zostały stworzone warunki w szpitalu. Pozory są pozorami i na tym się nie zbudowało nic dobrego.W życiu należy być konsekwentnym i brać odpowiedzialność za swoje czyny. A zatem zmiana zdania frajera i służebnicy dyrekcji na temat ogólnie mówiąc pielęgniarstwa w Polsce nikogo nie interesuje prócz służącego i służebnicy dyrekcji z wykształcenia lekarskiego.

#68  2014.05.10 14:39:32 ~ewa

Http://www.cmj.org.pl/include/photo_view.php? ID=577bcc914f9e55d5e4e4f82f9f00e7d4

#69  2014.05.10 16:15:53 ~....

W głowie się nie mieści jakie chamstwo nami zarządza !

#70  2014.05.10 18:40:23 ~gość

Co jeśli pielęgniarka nie zdoła zebrać określonej liczby punktów? Dlaczego pielęgniarki na emeryturach , czynne zawodowo nie będą musiały się dokształcać i zbierać punktów. w którym kraju w UE pielęgniarki muszą zbierać punkty edukacyjne , szkolić się za własne pieniądze dla dobra ,przede wszystkim pracodawcy Co to ma być !

#71  2014.05.10 19:25:06 ~piel.

Żaden zakład nie napotyka na opór ze strony pielęgniarek,dlatego nikt się nie przejmuje.U mnie w pracy nikt się niczemu nie sprzeciwia,biorą wszystko.A jeśli wypowiesz jedno krytyczne zdanie,stajesz się czarną owcą,bez poparcia.Nie wiem o co tu chodzi. Chcącemu nie dzieje się krzywda.

#72  2014.05.10 23:49:51 ~EWa

Po co nam te izby! przecież te paniusie które tam siedzą myślą tylko o tym żeby jak najdłużej grzać swoje dupsko na ciepłym stołku. Nienawidzę tego zawodu! a wy paniusie z izb przestańcie za nasze pieniądze się bawić na festynach tylko zróbcie coś żebyśmy zarabiały godne pieniądze za swoją pracę

#73  2014.05.11 14:20:13 ~donna

Do "70" ,we Wloszech tak jest.Teraz mielismy okres rozliczeniowy:lata 2011-2013.Na szczescie tu nie szkolimy sie za wlasne pieniadze,a wprost przeciwnie za kazde szkolenie placa jak za godziny przepracowane. Jak na razie nie ma zadnych konsekwencji dla tych ,ktorzy nie zdolali zebrac odpowiedniej ilosci punktow.

#74  2014.05.11 19:13:00 ~ANEST

JA MYŚLĘ ŻE CZAS POKAZAĆ TYM PANIOM Z IZB , ŻE ICH NIE CHCEMY. JEŚLI NIC DLA NAS NIE ROBIĄ TO POCO TAM SIEDZĄ I ZGARNIAJĄ NASZE CIĘŻKO ZAROBIONE PIENIĄDZE. A MY UBOŻEJEMY Z ROKU NA ROK.JA SIĘ KSZTAŁCĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ,SPECJALIZACJA W 1996 DWA LATA WYRZECZEŃ I ZERO DODATKU DO PENSJI,POTEM LICENCJAT ,POTEM MAGISTERKA, INNE KURSY .I CO? WIELKIE G.O. NA PASKU NETTO 1890 ZŁ PO 32 LATACH PRACY W BLOKU OPERACYJNYM.TO JEST ZWYKŁE NIEWOLNICTWO WE WŁASNYM KRAJU.RANY! GDZIE JEST DRUGI TAKI KRAJ W EUROPIE GDZIE TAK ODPOWIEDZIALNY ZAWÓD JEST OPŁACANY TAK NĘDZNIE. A WYMAGANIA CO DO NAS ROSNĄ PROPORCJONALNIE DO SPADKU WYNAGRODZENIA. TO NIE JEST NIEPOJĘTE ! CHYBA CHCĄ NAS ZNISZCZYĆ CZY STANIE KTOŚ W NASZEJ OBRONIE.ŚMIEM WĄTPIĆ .

#75  2014.05.11 19:29:38 ~Mariol@

O tak 74 ma rację przecież przedstawicielki Izb powinny nas bronić , powinny opracować normy zatrudnienia.protestować gdy rządzący chcą wprowadzić przepisy krzywdzące pielęgniarki. Pracodawca sam może określać ile pielęgniarek zatrudni na dany oddział.RANY za chwilkę ta resztka co pracuje za dwie lub trzy wyzionie ducha już w moim szpitalu nie ma kto pracować , a młodych nie ma bo nie zatrudniają .z powodu oszczędności . I cała młodzież pielęgniarska wypnie się na nasz Kraj i wyjedzie tam gdzie ich chcą i dobrze zapłacą. Bo zapłacą za personel na kształcenie którego nie wydali nawet centa. I rzeczywiście nasz zawód może zostać zdziesiątkowany.A to z winy również Izb pielęgniarskich, oraz nic nie robiących Związków Zawodowych dbających tak jak w Izbach o swoje stołki.

#76  2014.05.11 20:07:58 ~aga

Wg mnie chodzi o to by mogły powstać prywatne firmy edukacyjne którymi właścicielami będą byłe pracownice samorządu (jak im się pokończą wreszcie kadencje) i będą ciupać nadal na nas kasę. Bo przecież zapłacimy za jakieś nic nie warte konferencje byle mieć papierek. A nasze oddziałowe wyjmą pliki certyfikatów które zdobyły w godzinach pracy, a najczęściej interesują je tylko z programu, przerwy kawowe i moment podbijania delegacji.

#77  2014.05.11 23:57:20 ~jaga

Skonczylam kilka kursowi na wiecej nie ide ,bo niby z jakiej racji placac skladki na izby musze potem dawac zlodziejskiemy panstwu podatek od kursu na ktory same przymusowo sie skladamy.W dupie mam to cale douczanie i te debilne punkty ,co mi zrobia w dupe niech mnie pocaluja te kretynki ktore to wymyslily

#78  2014.05.12 00:30:41 ~ala

Tylko pielęgniarki tak potrafią zarabiać na pielęgniarkach i szkolą tylko same z ,wyżyn" ipip, robią dobra kasę a my płacimy. Wiedza przekazywana pozostawia wiele do życzenia ale kasa leci a my z tych marnych pensji mamy płacić. Jeszcze troszkę to nas nie będzie bo środowisko sie kurczy i kogo będa uczyć. My pielęgniarki i tak jesteśmy zmordowane praca obowiazkami, małym wynagrodzeniem za ciężką pracę. Zawód nasz jest spychany na margines wszelkiego rodzaju potrzeb. Jak nasz samorząd o nas nie walczy tylko dokłada obowiązków. Czy ktoś pomyśli że pielęgniarka po 55 r.ż to zmęczona pracą zmianową kobieta często chorująca i z trudem wykonuje wiele obowiązków zawodowych. Jak my mamy pracować do 67 lat. Gdzie się podział pracy na szczególnie szkodliwe warunki, nauczyciele i inni mogą z tego korzystac.

#79  2014.05.12 08:23:51 ~ewa

Od godz.19.00 jest MOC jest SIŁA. Gratulujemy Redbullowi kolejnego "dobrego" pomysłu w posługiwaniu się swoim "dziennikarzem" do wyrażania swojej nędznej sytuacji zawodowej. Jeszcze raz Gratulujemy pomysłu:)

#80  2014.05.12 09:42:04 ~,,,

Właśnie usłyszłam w radiu zdanie <> Więc z góry na dół,-i przez nieudolność kierowniczek pielęgniarskich płacą,najbardziej potrzebne i wartościowe pielęgniarki pracujące przy łóżku chorego,i tym samym ,płaci chory swoim zdrowiem i życiem.

#81  2014.05.12 09:44:06 ~.....cd

Zdanie z radia ,Jeśli rząd jest nieudolny,to rachunki płaci cały naród,

#82  2014.05.12 10:58:16 ~Daga

UWAGA WAŻNE. Opinie na temat propozycji uchwały miały być zgłoszane do Okręgowych Izb do dnia 11.05.2014r. Wasze uwagi są jak najbardziej słuszne. Zgłaszajcie je do Izb Pielęgniarskich, najlepiej na piśmie( można meilowo lub faxem) Jeśli zrobimy to całymi grupami, to Naczelna Rada nie będzie mogła wprowadzić zarządzenia w życie.

#83  2014.05.12 11:39:34 ~Gocha

Na nas narzuca się obowiązek doszkalania się za własne pieniądze i w naszym wolnym czasie, to może nałożyć jakiś obowiązek na pracodawców, aby nie rzucali nam przy tym kłód pod nogi. Nie mówię już o jakimś premiowaniu.

#84  2014.05.12 13:38:58 ~piguła

Tak jest izby robia wielki skok na kase polskich pielęgniarek , okradaj nas zmuszajac do składek i jeszcze im mało

#85  2014.05.12 18:21:41 ~elik59

No to może czas najwyższy się wszyscy zmobilizować i ruszyć ten cały bajzel

#86  2014.05.12 18:25:53 ~elik59

Może czas najwyższy wziąć ich za łeb i ruszyć ten bajzel ,nic nam nie da narzekanie i pisanie na forach ,oni tego nie czytają

#87  2014.05.12 22:24:07 ~piel.

Te izby chyba zdrowo popier.to za nasze ciężko zarobione pieniądze te idiotyzmy powymyślały ? a gdzie pieniądze na nasze pensje? od tych jałomóżnych ściągacie nam gruby haracz na wasze stołki . Nic tylko trzeba was oprotestować w tych 45 izbach i jak widać czeka nas strajk uliczny przed wami z izb , bo taka polityka prowadzi donikąd.|Pasożyty cholerne

#88  2014.05.12 22:38:41 ~dość

Systemu mafijnego ciąg dalszy. Głosujmy tylko na PIS by uchwalił dobrowolność przynależności do izb.Tym hipokrytom z izb najwyższy czas postawić veto! Kiedy i gdzie protestujemy przeciwko działaniom władz z izb? Najlepiej może przed MZ , bo to ten urząd dał im nad nami niczym nie ograniczoną władzę.Ciekawe czy Arułkowicz jest świadomy co ta klika izbowa wyrabia począwszy od wysokości ściąganych składek poprzez sieć 45 izb , których kosztami utrzymania nas obarczono. do wysokości pensji w izbach włącznie Kto ma inny pomysł?

#89  2014.05.13 17:02:06 ~mstaw

Paniusie osiągnęły już szczyt ignorancji przepełnionej głupotą i oderwaniem od rzeczywistości. W sytuacji demograficznego zaniku naszego zawodu, wprowadzenie w życie w/w przymusu będzie poprostu dorżnięciem już pracujących pielęgniarek i całkowitym odstręczeniem tych młodych dziewcząt, które chciałyby jeszcze w ten zawód wejść.

#90  2014.05.13 17:03:41 ~mstaw

Czy te Paniusie nie zapomniały, że większość pielęgniarek pracuje, ma rodziny i nie ma ani sił, ani czasu na ich kursy i wykłady? A może chodzi tu o ich prywatę? Czyż to nie one w Izbach dzielą się posadkami wykładowczyń na tych szkoleniach? Czyż to nie one publikują swoje wypociny w czasopismach, które dobrze by było dla nich, żeby się sprzedawały? Czy nie wystraszyły się utratą kursantek po opodatkowaniu dopłat, jakie dawały Izby na szkolenia? Aż śmierdzi to wszystko prywatą i ich partykularnym interesem.

#91  2014.05.13 17:05:21 ~mstaw

Ając powyższe na uwadze, rodzi się wręcz ochota na wnioskowanie do NIK o przeprowadzenie wnikliwej kontroli Izb w zakresie dotyczącym całokształtu prowadzonej działalności edukacyjnej. Zastanowić się też należy, czy po przyjęciu takiej uchwały nie rozpocząć heppeningu pielęgniarskiego nieposłuszeństwa poprzez palenie Indeksów, nie płacenie składek na izby lub zbieranie podpisów pod petycją o . likwidację Izb Pielęgniarskich. Do tej pory jedynymi efektami ich pracy, jakie zauważam dla siebie, to: pozbawienie mnie praw nabytych do wykonywania niektórych czynności pielęgniarskich (patrz: mój mail z dn.19.01.2014), przymusowe płacenie przeze mnie haraczu na rzecz Izb z brakiem możliwości odpisu tego od podatku (niektóre zawody zachowały to prawo! ), wieloletni brak możliwości pracy w krajach starej Unii, wieloletnie straszenie mnie deprecjacja pozycji zawodowej jeżeli nie ukończę conajmniej licencjatu, przeszkadzanie w walce związku zawodowego o lepszą pozycję płacową, etc.

#92  2014.05.15 16:17:32 ~ufo

Władze Izby niech wcześniej zadbają, o przestrzeganie prawa i porządku na dzień dzisiejszy. Czytając fora i tematy włos się jerzy. Notoryczne łamanie praw pielęgniarek i położnych, a one co - kontynuują swe interesy i koleżanek prowadzących szkolenia. Uczył rabin rabina, a sam głupi jak świnia.

#93  2014.05.15 19:56:35 ~go ,ść

Jeszcze trochę , a nie będzie kogo szkolić . I co izby na to? To wystąpienie pani naczelnej w TV Trwam było co najmniej żenujące .Szkoda, że skoro nie godzi się na nasze strajki o poprawę i godność naszego życia , sama solidarnie nie rezygnuje ze swoich poborów w izbach , które są skandalicznie wysokie w stosunku do płacy pielęgniarskiej. Hipokryzji na taką skalę trudno spotkać w innych zawodach.

#94  2014.05.15 20:09:08 ~szkolna

Zrobiłam specjalizację , licencjat i dzięki szanownym negocjatorom z izb mojej stawki kapitacyjnej z NFZ nie zarabiam najniższej krajowej. Ci państwo nie widzą podstaw do podniesienia stawki kapitacyjnej dla pielęgniarek szkolnych W POZ , który reprezentują stawkę na sześciolatka pielęgniarce szkolnej ustalono na 48 zł za pracę , a piel. środowiskowej za gotowość do pracy na ponad 53 zł . Na żadne szkolenie więcej nie pójdę , i żadnej konferencji swoją osobą nie zaszczycę , bo nie mam zamiaru znosić więcej zniewag i wyzysku . I co mi zrobicie? pozbawicie mnie prawa wykonywania zawodu ? Uczynicie mi tym tylko przysługę , bo będzie to znaczyło, że czas zająć się w życiu czymś innym co może sprawi mi więcej satysfakcji niż codzienna walka o byt.

#95  2014.05.16 08:55:20 ~Polska

Nie dajmy się Kielcom! I ich pomysłom drenującą nasze kieszenie!

#96  2014.05.16 10:57:08 ~ja

Ok,pielegniarki i połozne bedą sie kształcic, jeździc na konferencje i sympozja itd.Tylko kto w tym czasie zajmie sie pracą? Ja kończyłam Studium 32 lata temu.I poprzedni system kształcenia oraz pracy w opluwanym tak ustroju socjalistycznym dawał nam nie tylko nauke za darmo ale takze wszelkiego rodzaju kursy, kursiki,szkolenia(wracano nawet za dojazd).I ciesze sie z tego,ze miałam taką mozliwość.Poza tym zaraz po LP i SM miałysmy uprawnienia do wykonywania wszystkich czynności pielęgnairskich. A nie jak teraz trzeba zrobic kurs na: przyklejanie plastra z opatrunkim, przyklejanie plastra bez opatrunku,kurs na załozenia bandaza czy gazika,kurs człapania itd.

#97  2014.05.16 11:05:20 ~ja

Największym zagrozeniem dla pielegniarek są same pielęgniarki.Zmieniajac system kształcenia skłócono nas ze sobą.I to tak skutecznie,ze obecnie nasze srodowisko to kłebowisko wściekłych,plujących jadem i kąsajacych zmij.I nikt nas nigdy nie uszanuje bo siebie nawzajem nie szanujemy.Wystarczy poczytać ten portal. Kłótnie,wyzwiska,obelgi za rodzaj szkoły, staz, miejsce pracy itd.Skłóconym srodowiskiem najłatwiej sie rządzi bo my same siebie nawzajem wykończymy dla zdobycia nawet dodatkowej złotówki do pensji.

#98  2014.05.18 10:17:22 ~eee

"ja96" ma rację, po LP i SM miałysmy uprawnienia do wykonywania wszystkich czynności pielęgniarskich. A teraz trzeba zrobic kurs na: przyklejanie plastra z opatrunkim, przyklejanie plastra bez opatrunku,kurs na załozenia bandaza czy gazika. Czekam na specjalizację z iniekcji :). Po co ten dyplom? Trzeba podnosić wiedzę , być z na bieżąco, ale do tego wystarcza zwykłe szkolenia! Załuję tylko ,że te opinie nie będą miały wpływu na decyzje, a panie z Izb powinny odbywać tzw rotacje po oddziałach by być na bieżąco,bo to co wykonują nie ma nic wspólnego z praktyką pielęgniarską !

#99  2014.05.18 19:50:28 ~Beata

Pytanie 1. Kto poniesie koszty szkoleń 2. Kto udzieli mi urlopu szkoleniowego

#100  2014.05.18 21:50:02 aufnal@op.pl

Do P.Kiliańsk w sprawie Dyrektyw,OTÓŻ INFORMUJĘ,IŻ PÓKI CO W POLSCE OBOWIĄZUJE PRAWO POLSKIE A NIE DYREKTYWY .NAJWYŻSZYM I NAJWAŻNIEJSZYM PRAWEM STANOWIONYM JEST KONSTYTUCJA RP POTEM USTAWY A NA KOŃCU ROZPORZĄDZENIA.POLSKA NIE PODPISAŁA ŻADNEGO PAKTU O NADRZĘDNOŚCI PRAWA UNIJNEGO NAD POLSKIM ZATEM PROSZĘ NIE PODPIERAĆ SIĘ DYREKTYWAMI I NIE WMAWIAĆ KOLEŻANKOM ,ŻE JEST TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NAS POLAKÓW.MAMY PRAWO I OBOWIĄZEK DO SZUKANIA TAKICH ROZWIĄZAŃ KTÓRE SĄ DOBRE I KORZYSTNE DLA NASZYCH GRUP ZAWODOWYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB GOSPODARCZYCH I SYTUACJI W KRAJU A NIE PODPOŻĄDKOWYWANIA SIĘ OBCYM DYKTATOM.(przykład Niemcy zupełnie inny system kształcenia ,Włochy itd)

#101  2014.05.20 19:52:54 ~izby

Każda izba miała to zaopiniować. Pielęgniarki i położne powinny wiedzieć jak ich izby tą propozycję zaopiniowany.Panie Mariuszu zapytania niech PAN izby i da nam tu info.to bardzo ważne,bo za rok wybory i rozliczymy ich!

#102  2014.05.24 11:54:27 ~gufi

ŻĄDASZ CZYSTOŚCI - ZACHOWUJ JĄ SAM. PRÓBUJECIE WDRAŻAĆ RZEKOMY OBOWIĄZEK - SAME SPEŁNIJCIE SWE ZADANIA STATUTOWE. TO, CO ROBICIE TO NIEUSTANNE ODCHODZENIE OD RZECZYWISTYCH PROBLEMÓW PIELĘGNIARSTWA I OPIEKI ZDROWOTNEJ. SWĄ NIEUDOLNOŚĆ SKRYWACIE POD PŁASZCZEM DYREKTYW, KTÓRE NIE SĄ OBECNIE NAJISTOTNIEJSZE. MOŻE LEPIEJ W OBLICZU BEZSILNOŚCI, NIEMOCY I BRAKU ALTERNATYWY - LEPIEJ BY BYŁO DLA WAS I Z KORZYŚCIĄ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, ABYŚCIE ZREZYGNOWAŁY ZE SWYCH FUNKCJI. FUNKCJI, KTÓRYCH NIE ROZUMIECIE I NIE JESTEŚCIE W STANIE NIC WNIEŚĆ !

#103  2014.05.25 20:12:50 ~wstyd

Obciach. Po raz enty Nasze Władze potwierdzają, iż wiedza w zakresie przepisów prawnych i innych regulacji dotyczących wykonywania Zawodu, jest dla Nich odległa. Czego My się spodziewamy po takiej reprezentacji; One jedynie szkodzą Naszej profesji.

#104  2014.06.12 15:17:21 ~XOX

Popieram,panie ze stołków do pracy i pogadamy jak równy z równym.Wcześniej do psychiatry,bo z główkami wyrażnie nie tak .Podobnie jak panie przełożone ,oddziałowe z nadania partyjnego ,nie z konkursu ,bo i po co (mam na uwadze moje własne ,nie chcę obrazić nikogo)do roboty takiej prawdziwej i za pieniądze ,które otrzymujemy my.

#105  2014.07.03 01:39:32 ~jaga

Każdy się wypowiada negatywnie, tylko nikt nic nie robi i wszyscy bedą siedziec cicho i to przejdzie. Przeciw samokształceniu nie mam nic. Ale nie obowiązkowemu, w który będę musiała wyłożyć kupę pieniędzy. Lada dzień dołączę do grona położnych, ale jak mają być takie cyrki to ja dziękuję. Wolę wyjechać za granicę. A aktualizować wiedzę i tak trzeba, dla własnego i innych bezpieczeństwa.

#106  2014.07.03 17:30:13 ~edyta

WITAM DROGIE KOLEŻANKI. WIDZĘ,ŻE TEMAT PORUSZYŁ NAS WSZYSTKIE.JA RÓWNIEŻ ZARABIAM GROSZE! TWIERDZĘ,ŻE IZBY MAJĄ DOŚC BOGATĄ OFERTĘ KURSÓW, SZKOLEŃ,NIEODPŁATNYCH/MÓWIĘ TU O IZBACH KATOWICKICH/,UWAŻAM ,ŻE NIEKTÓRYM KOLEŻANKOM UDAŁO SIĘ PRZEPRACOWAĆ A RACZEJ PRZETRWAĆ W PRACY PONAD 25 LAT,BEZ ANI JEDNEGO KURSU CZY NAWET PRZECZYTANIA LITERATURY FACHOWEJ.A PRZECIEZ MEDYCYNA ROZWIJA SIĘ Z ROKU NA ROK! I JAK TU POWIERZYĆ SWOJE ŻYCIE KOMUŚ KTO NP.NIE ROZRÓŻNIA INSULIN ,KTO WYKONUJE DRENAŻ KAŻĄC WISIEĆ POCJENTOWI Z KOZETKI GŁOWĄ NA DÓŁ.STRASZNE! NIE PRAWDZIWE! TAK WIĘC REASUMUJĄC:MIŁOBY BYŁO ABY NAMI CZY NASZYMI RODZINAMI ZAJĄŁ SIĘ KTOŚ KTO W SWOJEJ KARIERZE 30 LETNIEJ ODBYŁ CHOĆBY 1 KURS .TU WIĘC APEL ;NIE NALEŻY SIE TYLKO BUNTOWAĆ NALEŻY NAPRAWDĘ ZADBAĆ O NASZEGO POCJENTA ,A OPRÓCZ SERCA TRZEBA MIEĆ I WIEDZĘ CHOĆBY TO MIN.POZDRAWIAM WSZYSTKIE PANIE .EDYTA

#107  2014.07.03 17:51:50 ~basia

Owszem tzreba sie doszkalac,ale prawda jest taka ze za żaden kurs nie dostalam podwyzki.a za nie które kury płaciłam sama i czesto na wlasnym urlopie bo jak mialam isc na szkolenie normalnie to szef nie chcial oddelegowac. i co z tego teraz mam kilka papierkow wiecej brak kasy i zmarnowany urlop na uczenie.rozumiem doszkalanie ,ale teraz zeby nawet robic EKG tzreba isc na kurs bo bez tego niewolno.WIĘC PO CO BYŁA NAM SZKOŁA skoro teraz bez dodatkowych papierkow nic nie mozna,ale polozna albo pielegniarka oraz sekretarka i telefonistka za jedna jałmużnę można być.

#108  2014.07.03 17:53:58 ~basia

Przepraszam za błedy pisałąm zdenerwowana i zaraz do pracy.

#109  2014.07.03 18:01:39 ~b

A co do pan z\ izby niech sie wezma do roboty,a nie jezdzana "szkolenia" za nasze pieniaze,ja musialam pisac petycje zeby isc na kurs a kolezanka moja w jednym roku zrobila kilka z izb.dziekuje tym paniom,niech ida pracowac tak jak nalezy.dodam ze jak chcialam skorzystac z kursu to bylam juz po kilku latach pracy i placeniu skladek,ale mialam sie problem dostac,wiec pisalam petycje ze to mi umozliwi dostac prace bla,bla bla,a na dodatek musialam podpisac zobowiazanie ze jak tylko dostane prace to zobowiazuje sie zaplacic za skladki za miesiace ktore nie pracowalam,podpisalam bo co mialam zrobiz zalezalo mi.Ale PYTAM SIE CO Z TYMI PIENIEDZMI KTORE PLACILAM PRZEZ LATA I Z KURSOW NIE KORZYSTALM! CUDOWNE IZBY Z KATOWIC DZIEKUJEMY ZE TAK O NAS DBACIE.Grunt sie wam pali to teraz bedziecie wszystko wymyslac zeby dodatkowe kursy byly aby wam placono za nic nierobienie,idzcie pracowac do szpitala sluzyc na prawdę ludziom,nie mam sil,brak słów.w jakim kraju my zyjemy.

#110  2014.12.11 10:38:57 ~ADI

A niech sobie wpisują w rejestr i co z tego wynika? Co prawo wykonywania zawodu zawieszą a niby na jakiej podstawie? A pielęgniarki to były oficjalnie powiadomione o tych punktach,bo jak nie to może do 2019 nic o nich nie wiedzieć oficjalnie.

Dodaj komentarz