Ile będzie kosztował kurs specjalistyczny, którego odbycie będzie uprawniało pielęgniarkę do wystawiania recept?

Polskie ministerstwo zdrowia dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

............................................................

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano, że ta ustawa będzie także oddziaływać na organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, których obecnie jest prawie 250 w skali całego kraju.

Cytuję: "Organizatorzy będą mogli prowadzić szkolenie na kursie specjalistycznym w zakresie ordynacji leków czy kontynuacji leczenia, a tym samym wzbogacić swoją ofertę szkoleniową."

W uzasadnieniu wyrazono także pogląd, że "jednostkowy koszt kursu specjalistycznego może wynieść ok. 450 zł. Koszt kursów będzie pokrywany ze środków własnych pracodawców lub pielęgniarek i położnych, które będą chciały nabyć uprawnienia wynikające z projektowanej ustawy. Ponadto Minister Zdrowia zakłada alternatywne rozwiązanie dotyczące finansowania kształcenia w ramach Nowej Perspektywy Finansowej."

Jaki może być rynek przedmiotowych szkoleń?

Około 120 tysiecy osób do przeszkolenia!

To wynika z innego fragmentu uzasadnienia do ustawy, w którym zapisano:

"Proponowane zmiany uzasadnia obecna liczba pielęgniarek (powyżej 90 tys.)  położnych (13 tys.) posiadających wyższe wykształcenie zawodowe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz liczba pielęgniarek (powyżej 16 tys.) i położnych ( 3 tys. ) posiadających wykształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia. Łącznie pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo pierwszego i drugiego stopnia to połowa zarejestrowanych aktywnych zawodowo pielęgniarek i po łożnych w systemie ochrony zdrowia."

Zobacz komentarze na facebooku

.

Kwestia finansów w kontekście "recept pielęgniarek i położnych". Jak sprawę postrzega ministerstwo zdrowia?

.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Zobacz propozycję wykazu leków, na które będzie miała prawo wystawić receptę pielęgniarka i położna.

Aktualności według działów - Zapowiedź ministra zdrowia - pielęgniarka wypisze recepty [Ponad 500 KOMENTARZY!!!]

Najpierw UE dyskrymiowała pielęgniarki absolwentki Liceum Medycznego. Po 10 latach naprawiła swój błąd! Teraz polskie ministerstwo zdrowa chce przyznać kompetencje do samodzielnego ordynowania leków i wystawiana recept tylko magistrom, natomiast osobom z tytułem licencjata do wystawiana recept na zlecenie lekarza. Tylko ta grupa pielęgniarek będzie miała kompetencje do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne i laboratoryjne. NA TO NIE MOŻE BYĆ ZGODY! [CZYTANO PONAD 4 000 RAZY, 155 KOMENTARZY!]