Brak szczegółowych regulacji w zakresie "recept pielęgniarek" doprowadzi do "nieporozumień, zarówno z lekarzami, jak i pacjentami"; dwuzacznej sytuacji, m. in. w kwestii odpowiedzialności za leczenie? Czy w celu ograniczenia negatywnych skutków nowe rozwiązania nie powinny zostać poprzedzone pilotarzem?

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

................................................................

Poniżej publikujemy wyciąg z uwag zgłoszonych w ramch konsultacji publicznych do projektu ustawy w sprawie "recept pielęgniarek".

Mariusz Mielcarek


 

Uwaga nr 1

- projektowane zapisy w art 15a, pkt 3 nie zawierają informacji, czym będzie kierować się pielęgniarka wystawiająca skierowanie na badanie diagnostyczne. Czy będą wprowadzane standardy, wg których pielęgniarka będzie miała zapewniony rodzaj badań i terminy wykonania (np. w przypadkach monitorowania chorób przewlekłych) czy też lekarz POZ/specjalista będzie przekazywać informację do pielęgniarki. Przy kierowaniu na badania, niewystarczająco sprecyzowane uprawnienia pielęgniarki spowodują wkroczenie w kompetencje lekarzy, co doprowadzić może do nieporozumień, zarówno z lekarzami, jak i pacjentami.

Uwaga nr 2

- zapisy nie precyzują zakresu możliwości wystawienia recept przez pielęgniarkę (czy wszystkie leki, na czyje zlecenie). W przypadku bezpośredniego przyjmowania zleceń od pacjenta pielęgniarka będzie konkurentem dla lekarza, szczególnie w POZ, co doprowadzi do dwuznacznej sytuacji, m.in. w kwestii odpowiedzialności za leczenie.

Uwaga nr 3

- brak przepisów regulujących zagadnienie dotyczące zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych ponoszonej w związku z wystawianiem recept oraz odpowiedzialności cywilnej w przypadkach ewentualnej pomyłki czy błędu popełnionego przez pielęgniarkę lub położną przy ordynowaniu leków i wypisywaniu recept.

Uwaga nr 4

- nie wskazano, czy zlecenie na podstawie którego pielęgniarka jest uprawniona do wystawiania recept ma charakter jednorazowy, wielokrotny czy może być stałe dla danego pacjenta. Brak wskazania charakteru zlecenia jego zakresu temporalnego może budzić uzasadnione wątpliwości i prowadzić do rozbieżności w stosowaniu tego przepisu. Proponuje się dookreślenie poprzez wskazanie iż zlecenie to może mieć charakter stały, czasowy albo jednorazowy.

Uwaga nr 5

- projektowane zmiany powinny być poprzedzone pilotażem lub eksperymentem empirycznym, sprawdzeniem skutków zmian, a nie tylko teoretycznym, pospiesznie przygotowanym projektem.

.

Kwestia finansów w kontekście "recept pielęgniarek i położnych". Jak sprawę postrzega ministerstwo zdrowia?

 


.

Zobacz także:

Zobacz propozycję wykazu leków, na które będzie miała prawo wystawić receptę pielęgniarka i położna.

Aktualności według działów - Zapowiedź ministra zdrowia - pielęgniarka wypisze recepty [Ponad 500 KOMENTARZY!!!]

Najpierw UE dyskrymiowała pielęgniarki absolwentki Liceum Medycznego. Po 10 latach naprawiła swój błąd! Teraz polskie ministerstwo zdrowa chce przyznać kompetencje do samodzielnego ordynowania leków i wystawiana recept tylko magistrom, natomiast osobom z tytułem licencjata do wystawiana recept na zlecenie lekarza. Tylko ta grupa pielęgniarek będzie miała kompetencje do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne i laboratoryjne. NA TO NIE MOŻE BYĆ ZGODY! [CZYTANO PONAD 4 000 RAZY, 155 KOMENTARZY!]