Pielęgniarko! Położno! Pacjent/rodzina zachowały się słownie lub fizycznie agresywnie? Zobacz wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego.

Pielęgniarka funkcjonariuszem publicznym.

.........................................................

Zobacz także: nie każda pielęgniarka, położna funkcjonariuszem publicznym.

.

Uchwała 206/VI/2014
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/ położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodzin
y


Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia l lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 póz. 1038 ze zm.) w zw. z art. 4 ust 1 pkt 1-5 i art. 5 ust 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U, Nr 174, póz. 1039 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje procedurę postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/ rodziny, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się również wzór wniosku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zobacz komentarze na facebooku

.

Zobacz procedurę postępowania w przedmiotowej sprawie

Zobacz wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

.

WAŻNE !!! Zobacz także:

W mediach pełno informacji: pielęgniarki i położne zostały od 1 stycznia 2012 roku objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych: "pielęgniarka=funkcjonariusz", "znieważyłeś pielęgniarkę? Możesz pójść do więzienia". Prawda jest inna! Pielęgniarki i położne przedmiotową ochronę maja od 14 lat. Natomiast nowa ustawa tą ochronę ogranicza. [Czytano prawie 11 000 razy, 122 KOMENTARZE]

.

Komentarze użytkowników

#1  2016.04.14 12:00:09 ~Michał Nej

Zgodnie z art. 115 § 13 kodeksu karnego pielęgniarka nie jest funkcjonariuszem publicznym. Sformułowanie w paragrafie 2 oraz w załączonym wniosku jest zatem obarczone błędem formalnym. Jeśli organ (np. policja) dokona dosłownej wykładni wniosku, tj. rozpocznie prowadzenie postępowania przygotowawczego w stosunku do popełnienia przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego, będzie musiała umorzyć postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość, bo żaden funkcjonariusz publiczny nie został we wniosku wskazany (chyba, że pielęgniarka była świadkiem jak sprawca znieważył np. posła)

Dodaj komentarz