Poseł: "Panie ministrze, nie przyjęcie tej poprawki wprowadzi pewne zamieszanie wśród pielęgniarek, i może ich poróżnić!"

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

.................................................

 

Zobacz także: List redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych do posłów, członków Sejmowej Komisji Zdrowia.

 

W nocnych godzinach, pomiędzy godziną 22.53 a 23.10 posłowie sejmowej komisji zdrowia zatwierdzili nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wprowadza "recepty pielęgniarek". Tak, polskiemu pielęgniarstwu posłowie poświecili 17 minut.

.

Podczas dyskusji nad zapisami ustawy o "receptach pielęgniarek" jeden z posłów zgłosił poprawkę, aby w ustawie dopisać słowa: "lub pielęgniarka, położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa". Przyjęcie tej poprawki spowodowałoby, że artykuł 15a ust. 1 brzmiałby następująco:

„Art. 15a. 1. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub pielęgniarka, położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:
1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,
2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty
– jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Poseł złożenie tej poprawki motywował słowami: panie ministrze, nie przyjęcie tej poprawki wprowadzi pewne zamieszanie wśród pielęgniarek, i może ich poróżnić.

Poprawka nie została przyjęta przez komisję.

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Intelektualny koszmarek! Ministerstwo zdrowia sprowadza pielęgniarkę z tytułem licencjata do roli "sekretarki lekarza", która będzie musiała odbyć "specjalistyczny kurs" za 450 zł z własnej kieszeni, aby mieć uprawnienia do "wypisania" recepty na leki "zaordynowane przez lekarza"!

.

 

Komentarze użytkowników

#1  2014.07.10 12:12:55 ~środ

Proszę wyjaśnić, czy do wyrobów medycznych zalicza się pieluchmajtki, lub opatrunki specjalistyczne, mnie jako piel. interesuję bardziej ten zakres kompetencj.

#2  2014.07.10 23:58:51 ~pil

Ambitna jesteś nie ma co hahaha

#3  2014.07.11 01:16:59 ~hhahah

Sama studiuje pielęgniasrtwo ale komentarz PIL mnie rozbawiła hahhahaha XD :)

#4  2014.07.11 10:34:10 ~środ

Doczytałam, iż wyroby medyczne to również min. środki ortopedyczne i pomocnicze (pieluchomajtki do nich należą)tylko pytanie jaki trzeba ukończyć kurs specjalistyczny aby móc wypisać pieluchy.

#5  2014.07.11 20:56:47 ~piel.

Hahaha.ale mamy ambitne przywileje!

Dodaj komentarz