Sejmowa komisja zdrowia przyjęła poprawkę do ustawy o "receptach pielęgniarek".

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Zapowiedź ministra zdrowia: pielęgniarki wypiszą recepty PRAWIE 900 KOMENTARZY!!!

............

Sejmowa komisja zdrowia w dniu 21 lipca rozpatrywała poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do ustawy o "receptach pielęgniarek".

Pierwsza zgłoszona poprawka dotyczyła rozszerzenia katalogu pielęgniarek i położnych, które będą uprawnione do: ordynowania leków, wyrobów medycznych oraz wystawiania recept o pielęgniarki "posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa".

Poniżej cytuję proponowaną poprawkę w oryginalnym brzmieniu:

W art. 1, w art. 15a ust. 1 nadać brzmienie:

„1. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają prawo samodzielnie:
1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,
2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty
– jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.”;

Komisja proponuje powyższą poprawkę
odrzucić w trzecim czytaniu, które odbędzie się na posiedzeniu plenarnym sejmu w dniu 22-25 lipca br. 

.

Druga zgłoszona poprawka dotyczyła nadania uprawnień wszystkim pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia zdrowotnego do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne.

Poniżej cytuję poprawkę w oryginalnym brzmieniu:

W art. 1, w art. 15a ust. 6 nadać brzmienie:
„6. Pielęgniarka i położna ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.”;

Komisja proponuje powyższą poprawkę
odrzucić w trzecim czytaniu, które odbędzie się na posiedzeniu plenarnym sejmu w dniu 22-25 lipca br. 

.

Trzecia zgłoszona poprawka dotyczyła nadania uprawnień do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Poniżej cytuję poprawkę w oryginalnym brzmieniu:

W art. 1, w art. 15a ust. 6 nadać brzmienie:
„6. Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.”.

Komisja proponuje powyższą poprawkę
przyjąć w trzecim czytaniu, które odbędzie się na posiedzeniu plenarnym sejmu w dniu 22-25 lipca br. 

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Intelektualny koszmarek! Ministerstwo zdrowia sprowadza pielęgniarkę z tytułem licencjata do roli "sekretarki lekarza", która będzie musiała odbyć "specjalistyczny kurs" za 450 zł z własnej kieszeni, aby mieć uprawnienia do "wypisania" recepty na leki "zaordynowane przez lekarza"!

.

Komentarze użytkowników

#1  2014.07.22 21:07:00 ~mk

Czyli mam rozumiec , z tylko poprawki do ustawy maja zostac odzucone , nie cała ustawa?

#2  2014.07.23 00:07:18 ~mn

A kto niby zapłaci za te badania?

Dodaj komentarz