Kolejny przykład na żenujący poziom ustawy o "receptach pielęgniarek". Błędy gramatyczne!

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

........................................................................

Ustawa o "receptach pielęgniarek" wzbudza wiele kontrowersji.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie znajdziesz w dziale:

 

Zapowiedź ministra zdrowia: pielęgniarki wypiszą recepty PRAWIE 950 KOMENTARZY!!!

.

Podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia omawiano ustawę o "receptach pielęgniarek". Poproszono jednego z prawników biura legislacyjnego senatu o opinię w sprawie przedmiotowej ustawy. Zgłosił on jedną z poprawek do ustawy o "charakterze czysto redakcyjnym".

Otóż omawianą ustawą zmienia się ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W tej ustawie zapisano, że:

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(....)
14) osoba uprawniona:
a) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia .....
b) lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera .....
c) lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera ....

Teraz ustawa o "receptach pielęgniarek" dopisuje do powyższego katalogu lit. d i e:

"d) pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego i położna ubezpieczenia zdrowotnego ....
e) pielęgniarka i położna ...."

Prawnik uważa, że sprawa jest calkowicie bezporna, bo taka forma gramatyczna nie pasuje do istniejącego katalogu wymienionego w lit. a-c. Prawidłowa forma powinna brzmieć:

d) pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego i położną ubezpieczenia zdrowotnego ....
e) pielęgniark
ę i położną ....

Prowadzący obrady senackiej komisji zdrowia pyta co na to "strona rządowa". A strona rządowa poprzez jednego z "dyrektorów" wypowiada te słowa:

"Naszym zdaniem nie ma problemu z odczytaniem normy prawnej".

Prawnik zgłaszający poprawkę podirytowany podejściem do problemu "strony rządowej" mówi, że to oczywisty błąd gramatyczny i senat ma możliwość go poprawić.

Senat nie skorzystał z powyższej możliwości i uchwalił ustawę bez poprawek.

Jeden z senatorów zaproponował ministrowi zdrowia zatrudnienie polonisty .....

Tak uchwalano bubel legislacyjny "pisany na kolanie" ..... ustawę o "receptach pielęgniarek".

Zobacz komentarze na facebooku

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Przykład potwierdzający żenujący poziom ustawy o "receptach pielęgniarek".

 

Komentarze użytkowników

#1  2014.07.28 11:25:28 ~mgr piel.

"Bezpornie" dowiódł Pan, że zapis jest błędny. Nie czytałem całości projektu, ale z cytowanego przez Pana fragmentu wynika nieco inaczej. Ściślej, jeśli w pkt 14 używa się określenia: OSOBA UPRAWNIONA, to logiczną konsekwencją takiego zapisu jest forma: pielęgniarka etc. Przyznam, że nie znam treści oryginału.

#2  2014.07.28 11:30:53 ~mgr piel.

Jednak trochę się rozpędziłem, przeoczyłem początek artykułu, przyznam rację, że lepszą formą byłaby w forma użyta bierniku. Przepraszam

Dodaj komentarz