Zobacz jakie specjalizacje i w jakich województwach zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia w 2014 roku. Jest 1850 miejsc szkoleniowych.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2014.

....................................................................................

W 2014 roku resort zdrowia zamierza dofinansować 1850 miejsc specjalizacyjnych. Kwota dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe wyniesie w tym roku 4 337 zł. Natomiast maksymalna kwota dopłaty do specjalizacji przez daną pielęgniarkę i położną nie może być wyższa niż 1 163 zł.
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spory wydatek, ponad 5 - 6 tys. złotych. W jaki sposób powyższe koszty znacznie zmniejszyć? Odpowiedź jest prosta: "załapać się" na specjalizację dofinansowaną z środków publicznych. Instytucja dofinansowanych specjalizacji funkcjonuje od roku 2006.
Odpowiedź na pytanie: jak się na taką specjalizację dostać?, już nie jest taka prosta jak na pierwsze pytanie. Obecnie w Polsce jest około 150 podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Od Uniwersytetów Medycznych po ośrodki szkoleniowe prowadzone przez osoby fizyczne.
Warto podkreślić, że o środki finansowe na dofinansowane specjalizacje ubiegają się nie poszczególne pielęgniarki i położne lecz organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pielęgniarka lub położna musi "tylko" złożyć wniosek do odpowiedniego ośrodka szkoleniowego, czyli takiego który będzie prowadził dofinansowaną specjalizację.
"Tylko"? A skąd ma wiedzieć, który ośrodek taką dofinansowaną specjalizację będzie prowadził? Dzięki procedurze rozdysponowywania środków finansowych na dofinansowane specjalizacje rozpoczynające się w danym roku, poszczególna pielęgniarka i położna musi składać wniosek o przystąpienie do specjalizacji do danego ośrodka szkoleniowego nie jako "w ciemno". Najlepiej jak jest zainteresowana daną specjalizacją to powinna złożyć wniosek do kilku ośrodków szkoleniowych. Wtedy zwiększa prawdopodobieństwo "załapania się" na dofinansowaną specjalizację.
Teraz MZ ogłosiło przetarg w celu rozdysponowania środków finansowych na specjalizację. W tym przetargu konkurują pomiędzy sobą podmioty prowadzące szkolenia specjalizacyjne.
Proste! Przetarg się odbędzie i będziemy wiedzieli, który z podmiotów będzie prowadził dofinansowane specjalizacje. I złożymy do jednego z nich wniosek o przystąpienie do szkolenia specjalizacyjnego.
Nie tak szybko. Na przykład w 2009 roku przetarg ogłoszono w . . . . . . . . kwietniu. Cztery miesiące 2009 roku przeleciały. Wynik przetargu ogłoszono w maju. 21 maja. W br. przetarg ogłoszono .... 18 lipca.
Jeszcze jeden aspekt. W wyniku przetargu przeprowadzonym w 2009 roku wyłoniono organizatorów dofinansowanych specjalizacji dla 1 325 miejsc szkoleniowych. Na 1850. Dlaczego nie na wszystkie miejsca? Bowiem nie na wszystkie rodzaje specjalizacji, które zamierzało dofinansować w 2009 roku ministerstwo zdrowia w danym województwie byli organizatorzy, którzy chcieliby je prowadzić. Te i inne "proceduralne" wymogi spowodowały, że była potrzeba ogłoszenia kolejnego przetargu aby rozdysponować pozostałe 525 miejsc szkoleniowych. Praktycznie pod koniec roku ...

Poniżej publikuję wykaz szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych, które zamierza dofinansować w tym roku ministerstwo zdrowia z podziałem na poszczególne województwa.

Mariusz Mielcarek

 

Województwo dolnośląskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek

Województwo kujawsko-pomorskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych

Województwo lubelskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Województwo lubuskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Województwo łódzkie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo nefrologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Województwo małopolskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych

Województwo mazowieckie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo położnicze dla położnych

Województwo opolskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Województwo podkarpackie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych

Województwo podlaskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Województwo pomorskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Województwo śląskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Województwo świętokrzyskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Województwo warmińsko-mazurskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Województwo wielkopolskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek

Województwo zachodniopomorskie

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo położnicze dla położnych

.

Zobacz także:

Zobacz nowy wykaz kursów i specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

.