Zapraszamy na BEZPŁATNE 2-semestralne studia na kierunku pielęgniarstwo w Łodzi i w Warszawie.

Studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo.

..................................................................

'

Zobacz więcej informacji ......

.