Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskiej pielęgniarki w Niemczech - wymagane dokumenty.

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen.

.................................................

Portal Pielęgniarek i Położnych rozpoczyna swoją działalność w nowym obszarze dotyczącym pracy polskich pielęgniarek i położnych w Niemczech. Mam nadzieję, że praktyczny aspekt przekazywanych informacji w ramach pflegepolen.pl spotka się z zainteresowaniem polskich pielęgniarek zamierzających podjąć pracę w Niemczech oraz tych, które już pracują w Niemczech. Zapraszamy na Facebook - Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen

Mariusz Mielcarek

 

 

Polska pielęgniarka

- uznawanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech

 

Polskie pielęgniarki jako obywatele kraju należącego do UE zwolnione są z wymogów dotyczących posiadania pozwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt. Natomiast obowiązkowe jest państwowe uznanie dyplomu zawodowego. Osoba starająca się o ten dokument musi złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu.

Dokumenty które będą potrzebne to:

- pisemny wniosek
- tabelaryczny życiorys z dokładnym podaniem dat
- świadectwa ukończenia szkół
- dyplom lub świadectwo potwierdzające egzamin specjalizacyjny
- licencje, zaświadczenia dotyczące egzaminów specjalizacyjnych i  dokształcania
- spis przedmiotów z uwzględnieniem ilości godzin pojedynczych jednostek zajęciowych
- świadectwa pracy
- akt urodzenia
- akt małżeństwa
- kopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego
- certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka niemieckiego min. na poziomie B2
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w danym okręgu administracyjnym  (Urząd Meldunkowy – biuro meldunkowe). Zaświadczenie to nie jest wymagane w niektórych urzędach, zależy to od landu.
- zaświadczenie o prawie pobytu/pozwolenie na pracę – poświadczające obywatelstwo UE

Wymagane dokumenty poza trzema ostatnimi muszą być oryginałami lub urzędowo potwierdzonymi kopiami. Dokumenty i zaświadczenia muszą być przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz musi też potwierdzić, że przedłożono mu oryginalne dokumenty. Dokumenty muszą być ponadto poświadczone - tzw. apostille (uproszczona forma urzędowej legalizacji dokumentu dla przedłożenia go zagranicą).

Uwaga! Ponieważ kryteria przy postępowaniu w sprawie uznania dyplomu często różnią się w zależności od landu, należy najpierw zasięgnąć informacji w odpowiednim urzędzie.

Opracowanie na podstawie:

http://www.medizinerkarriere.de/informationen-fuer-auslaendische-pflegekraefte  (20.08.2014)

 

Koordinatorin für internationale Kontakte
Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
Email: [email protected]

.

Zobacz także:

Jak zlokalizować odpowiedni urząd w Niemczech w zakresie uznania kwalifikacji pielęgniarki?

W Niemczech zmniejszają dokumentację medyczną w zakresie opieki, a w Polsce każda pielęgniarka widzi codziennie na swoim stanowisku pracy jak bezsensownie tą dokumentację się rozbudowuje.

Zarobki pielęgniarek w Niemczech.

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen - Niemcy starają się pozyskać pielęgniarki z .... Filipin, Wietnamu czy Chin.

Polish Nursing and Midwifery Portal - Pielęgniarki w Anglii

.