Ministerstwo zdrowia szacuje, że z ostatniego naboru na dofinansowane studia pomostowe skorzysta około 1200 pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

.........................................

Z danych prezentowanych przez ministerstwo zdrowia wynika, że dofinansowane studia pomostowe ukończyło dotychczas ponad 33 tysiące osób, kolejne 8,5 tysiąca jest w trakcie ich odbywania. Natomiast ministerstwo szacuje, że w ramach ostatniego naboru dofinansowane studia w roku akademickim 2014/2014 rozpocznie około 1 200 osób.

.

Zobacz także:

Ile polskich pielęgniarek i położnych skorzystało z projektu UE, który dofinansowuje studia pomostowe? Ile osób przerwało studia? Ile osób obecnie jest w trakcie tych studiów. Ilu absolwentów dofinansowanych studiów pomostowych poszło na magisterkę?

Maleje zainteresowanie pielęgniarek i położnych dofinansowanymi studiami pomostowymi. Kilka uczelni wyższych nie uruchomiło przedmiotowych studiów z powodu braku zainteresowanych osób.

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych

 

Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz