150 funtów na godzinę

 

 

 

Śledztwo dziennikarskie wykazało, że państwowe szpitale (NHS) płacą za pracę pielęgniarki na „zastępstwo” aż do 150 funtów za godzinę!

 

Śledztwo dziennikarskie przeprowadzone przez Sky News wykazało, że szpitale NHS mają tak duże problemy z obsadzeniem dyżurów w święta, że decydują się na niezwykle wysokie wynagrodzenia za zastępstwa. W pewnym przypadku wypłacono agencji ponad 1800 funtów za 12-godzinną zmianę! Był też podobny przypadek zastępstwa lekarza – za 2500 funtów! Alarmujące jest to, że personel zatrudniany przez agencje nie jest rzadkością – co powoduje znaczne obciążenie dla budżetu służby zdrowia. Co więcej, pracujący na zastępstwo nieraz nie znają dobrze placówek, a to według ekspertów może zagrozić zapewnianiu właściwego poziomu opieki nad pacjentem. Peter Carter z Royal College of Nursing stwierdził, że „te liczby są naprawdę szokujące”. Poza tym „wiele z tych pielęgniarek nigdy wcześniej nie było na danym oddziale i nigdy więcej tam nie wróci. To ma się nijak do ciągłości opieki. Nawet samo znalezienie drogi w ramach oddziału, topografia, stanowi spore utrudnienie. To publiczne pieniądze, które nie zostały dobrze wydane. Trzeba się temu przyjrzeć z wyjątkową uwagą”.
W przytoczonej wypowiedzi rzecznik Ministerstwa Zdrowia odparł, że obecnie znacznie więcej lekarzy i pielęgniarek jest zatrudnionych bezpośrednio przez NHS niż w roku 2010. „Liczby nie odzwierciedlają w pełni kwestii zatrudnienia w NHS, jednak wzywamy wszystkie jednostki do sprawowania ścisłej kontroli nad kosztami pracowniczymi, a te ze słabymi wynikami będą rozliczane”. (MLew)

Dodatek Polish Nursing
and Midwifery Portal
gazety pielegniarki.info.pl redaguje
Michał Lewicki
[email protected]