Tu są tysiące polskich pielęgniarek!

 

 

Dane statystyczne publikowane na stronie internetowej brytyjskiej Rady Pielęgniarek i Położnych (Nursing & Midwifery Council) wskazują, że od kwietnia 2004 do marca 2005 do rejestru pielęgniarek i położnych w Wielkiej Brytanii wpisano 133 osoby z Polski – wzrost w stosunku do lat ubiegłych i najwyższy wynik spośród nowych państw członkowskich UE. Od kwietnia 2005 do marca 2006 zarejestrowano z kolei 442 osoby z Polski, co stanowiło zdecydowanie najwyższy wynik spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. W roku sprawozdawczym 2006 - 2007 zarejestrowano jeszcze więcej polskich pielęgniarek – 578. Natomiast w roku sprawozdawczym 2007-2008 liczba “polskich wpisów” wyniosła 456. Za następne lata Nursing & Midwifery Council nie podaje danych, jednak na podstawie informacji publikowanych przez Komisję Europejską można stwierdzić, że w dalszych latach liczba polskich pielęgniarek, których kwalifikacje zostały uznane w Wielkiej Brytanii, nie malała. Według tych danych pomiędzy 2008 a 2012 rokiem, uznanie kwalifikacji zawodowych rocznie uzyskało od 150 (2011) - do 390 (2010) polskich pielęgniarek. Warto także podkreślić, że w latach2005/2006 liczba zarejestrowanych polskich pielęgniarek w Anglii stanowiła zdecydowanie najwyższy wynik spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej – następne w statystyce były pielęgniarki z Czech (65), Węgier (63) i Słowacji (64).
W latach 2006-2007 zarejestrowano jeszcze więcej polskich pielęgniarek – aż 578. W tym samym czasie do rejestru wpisano 159 osób z Niemiec, a z kolejnych na liście krajów pochodzenia (Irlandii, Słowacji i Czech) wpisano poniżej 100 osób. W roku sprawozdawczym 2007-2008 liczba “polskich wpisów” nadal była bardzo wysoka (456). Kolejne miejsca spośród krajów UE zajęły najnowsze państwa członkowskie – Rumunia (382 wpisy) i Bułgaria (168 wpisów). Poza Unią Europejską jako kraj pochodzenia w omawianych latach zdecydowanie przodowały Indie z liczbą wpisów początkowo powyżej 3000, choć w roku 2007-2008 już “tylko” 1020. Kolejne kraje pochodzenia to Filipiny i Australia, jednak napływ pielęgniarek z tych krajów również zmalał – na początku omawianego okresu były to wartości rzędu odpowiednio 2500 i ok. 1000 wpisów, do zaledwie po ok. 250 w roku 2007-
2008. (MLew)


Dodatek Polish Nursing
and Midwifery Portal
gazety pielegniarki.info.pl redaguje
Michał Lewicki
[email protected]