Sto skarg dziennie na pielęgniarki

 

 

Rządowe centrum informacji o służbie zdrowia (HSCIC) opublikowało aktualne dane dotyczące ilości skarg na pracowników angielskiej służby zdrowia, jakie napływają do centrali NHS.

 

Rocznie jest to prawie 175 tysięcy pisemnych skarg, co można przeliczyć na liczbę 480 skarg dziennie. Blisko połowa z nich dotyczyła pracy lekarzy (45,6%), a kolejne 21,7% - opieki pielęgniarek (w tym tzw. health visitors) oraz położnych. Kolejne miejsca w tej statystyce zajęli pracownicy administracyjni, ratownicy medyczni i inni. Gazeta Nursing Times komentuje te wyniki: „NHS otrzymuje wyraźnie więcej zażaleń na personel medyczny inny niż pielęgniarki, pomimo ich większej liczby”. Przedmiotem skarg był najczęściej całokształt świadczonej opieki (46%), postawa personelu (13%), sposób komunikowania się z pacjentem i udzielenia informacji (11%) oraz opóźnienie bądź odwołanie wizyty (9%). Równocześnie Anna Bradley, przewodnicząca urzędu kontrolującego NHS, powołuje się na wyniki badań, według których 61% osób mających powody do zażaleń nie składa ich na piśmie do organów NHS. „To tylko wierzchołek góry lodowej”, a „opublikowane liczby nie ukazują rzeczywistej liczby przypadków opieki świadczonej w sposób mierny”. (MLew)


Dodatek Polish Nursing
and Midwifery Portal
gazety pielegniarki.info.pl redaguje
Michał Lewicki
[email protected]