Wykreślą za słaby angielski?

 

 

Dotychczas znajomość języka angielskiego jest oczywiście wymagana, jednak przepisy unijne zakazują Radzie Pielęgniarek i Położnych (NMC) nakładanie obowiązku udowodnienia znajomości języka za pomocą jakichkolwiek certyfikatów. Pracodawca zaś może przeprowadzić test w toku rekrutacji. NMC informuje, że ogólnie „oczekuje się biegłości na poziomie C1”. Jak podaje Nursing Times, projekt reformy sporządzony przez Ministerstwo Zdrowia (Department of Health), który został ostatnio zaopiniowany przez rządową Komisję Prawa (Law Commission) zakłada pewne zmiany. Zakłada się, że NMC będzie mogło wystosować naganę lub nawet wykreślić z rejestru pielęgniarek osoby, u których stwierdzono problemy z komunikacją w języku angielskim. Ponadto pielęgniarki chcące się dopiero zapisać do rejestru będą mogły być poddane testom – ale tylko w przypadku podejrzenia niewystarczających kompetencji językowych. Czy nowa ustawa wejdzie w życie? A jeśli tak, to kiedy? Te pytania pozostają obecnie bez odpowiedzi. (MLew)

Dodatek Polish Nursing
and Midwifery Portal
gazety pielegniarki.info.pl redaguje
Michał Lewicki
[email protected]