Dyrektor ds. pielęgniarstwa wykreślona!

 

 

„Ta sprawa podnosi istotną kwestię, jaką jest odpowiedzialność pielęgniarek pełniących wyższe stanowiska kierownicze” – stwierdza przedstawicielka Nursing and Midwifery Council (NMC) za pośrednictwem kanału BBC (28 stycznia br.), co świadczy o dużym nagłośnieniu sprawy.

 

Chodzi o byłą dyrektor ds. pielęgniarstwa szpitala w Stafford, Janice Harry, która została oskarżona o narażanie pacjentów z powodu niewłaściwej liczby personelu o odpowiednich kwalifikacjach, zaniedbania w kwestiach higieny i czystości szpitala oraz prawidłowego żywienia i leczenia pacjentów, a także o zastraszanie podwładnych chcących zgłaszać nieprawidłowości. Sama zainteresowana zaprzecza oskarżeniom.
Sprawa została skierowana przez radę NMC - która jest ustawowym organem regulacyjnym zawodu pielęgniarek - do Urzędu ds. Standardów Zawodowych (Professional Standards Authority). W drodze ugody pomiędzy oskarżoną a tymi instytucjami postanowiono o wykreśleniu jej z krajowego rejestru pielęgniarek. Kara nie jest bardzo dotkliwa – Janice Harry jest już na emeryturze.
(MLew)

Dodatek Polish Nursing
and Midwifery Portal
gazety pielegniarki.info.pl redaguje
Michał Lewicki
[email protected]