Stanowiska, Zalecenia i Opinie Konsultantów

W sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie

W sprawie zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej

W sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych

W sprawie sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych

W sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

W sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna

W sprawie zlecania przez lekarzy rodzinnych do wykonania w domu, wstrzyknięć dożylnych bądź domięśniowych antybiotyków - u dzieci do 3 miesiąca życia

W sprawie zabiegu cewnikowania u mężczyzn, zleconego przez lekarzy rodzinnych do wykonania w warunkach domowych przez pielęgniarki środowiskowe/ rodzinne

W sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną ( w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (np. żelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

W sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów

W sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem