Przy operacji asystowała ... salowa?

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

W 2008 roku na Portalu Pielęgniarek i Położnych zajmowaliśmy się sprawą dotyczącą faktu, że dyrektor szpitala nakazał pielęgniarkom nauczyć panie sprzątaczki czynności pielęgniarki instrumentariuszki brudnej. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Artykuł w powyższej sprawie w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarki i położnej pielęgniarki.info.pl znajdziesz tutaj:

 


 

 

Przy operacji asystowała ... salowa?  Zobacz informację w przedmiotowej sprawie ....

 


 

W dniu 6 stycznia 2013 roku pisałem na Portalu:

 

Podpisane w dniu 28 grudnia 2012 roku rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, w kontekściepierwotnych zapisów w projekcie przedmiotowego rozporządzenia (opracowanego przez urzędników ministerstwa zdrowia) to kompromitacja samorządu zawodowego oraz związku zawodowego w zakresie skuteczności działania na rzecz naszej grupy zawodowej.

W projekcie pierwotnym powyższego rozporządzenia (po trzech latach prac, w tym "dobrze przygotowanych od strony merytorycznej przedstawicieli - zawodów, w tym - pielęgniarek naczelnych, które wniosły do projektu wiele praktycznych elememtów") zapisano między innymi:

Co zostało z tych zapisów w rozporządzeniu podpisanym w dniu 28 grudnia?

 

NIC!!!

 

Nie ma wymogu dwuosobowych obsad pielęgniarskich, nie ma zapisu w kwestii tzw. "pielęgniarki/położnej instrumentariuszki brudnej", a stanowiska  "pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców" wlicza się do ustalania norm zatrudnienia. 

Obiektywnie należy podkreślić, że kolejny raz władze samorządu i związku pip wypiły tym razem kawę z ministrem zdrowia. W dniu 19 grudnia. Zobacz zdjęciaPoprzednią kawę wypiły z prezesem NFZ. W dniu 9 października. Zobacz komentarz redakcyjny w tej sprawie44 KOMENTARZE. Natomiast w marcu i październiku piły także kawę z Premierem.

.

Mariusz Mielcarek