Po pierwsze: swobodna działalność, głupcze!

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

Kuriozalne stanowisko ministra zdrowia w sprawie „informowania opinii publicznej przez podmioty lecznicze o aktualnych obsadach pielęgniarek i położnych”. Na Portalu Pielęgniarek i Położnych w dziale Polish Nursing and Midwifery Portal w ubiegłym roku podaliśmy wiadomość, że angielskie szpitale będą zobowiązane „publikować aktualny stan zatrudnienia pielęgniarek na każdym oddziale, aby każdy mógł się przekonać, czy standardy w tej kwestii zostały spełnione”.
 

Do polskiego ministerstwa zdrowia wpłynęło zapytanie z tego samego zakresu: Czy podmioty lecznicze zostaną zobowiązane do informowania opinii publicznej o aktualnych obsadach pielęgniarek i położnych?
Odpowiedzi w imieniu ministra zdrowia udzielił w lipcu 2014 roku Sekretarz stanu Sławomir Neumann, cytuję: „Odnosząc się do kwestii informowania opinii publicznej o aktualnych obsadach pielęgniarek i położnych, uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie nakładają takiego obowiązku na podmioty lecznicze. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż cześć podmiotów leczniczych wykonuje swoją działalność jako przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn.zm.), dlatego też wprowadzenie tego typu rozwiązań prawnych mogłoby spowodować ograniczenie wolności gospodarczej.” Szpital to leczenie i pielęgnowanie? Nie, to swobodna działalność. Głupcze! (mm)