Okradanie pacjentów z należnej im opieki pielęgniarskiej

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

Jakim sposobem szpital w ciągu roku ograbił pacjentów jednego z oddziałów z ponad 19 tysięcy godzin opieki pielęgniarskiej? Na krzywdzie pacjentów zaoszczędził ponad 225 tysięcy złotych. Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w styczniu 2013 roku kontrolował jeden z podmiotów leczniczych: szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. Przytaczamy, co zespół kontrolny stwierdził w protokole kontroli.

„W szpitalu są opracowane minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Wyliczane one są na trójstopniowej kategoryzacji pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych oraz według wzoru belgijskiego. Aktualny stan zatrudnienia jest liczbą pośrednią pomiędzy jedną i drugą normą. Natomiast zatrudnienie poniżej norm wyliczonych jedną i drugą metodą stwierdzono na oddziale rehabilitacji. Zatrudnionych jest tam 13 pielęgniarek, zaś wyliczone normy to odpowiednia 26 i lub 22 pielęgniarki”.
Szpital nie przestrzega norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które sam określił!
Tym sposobem zarządzający szpitalem ograbili pacjentów oddziału rehabilitacji z 1584 godzin opieki pielęgniarskiej miesięcznie (dziewięć etatów po 176 godzin). Rocznie daje ponad 19 000 godzin opieki pielęgniarki!
Ile szpital rocznie zyskał na powyższej grabieży? Jeśli przyjmiemy, że 9 nieobecnych pielęgniarek miałoby po 1600 złotych podstawy, to zaoszczędzona kwota wynosi co najmniej około 225 tysięcy złotych rocznie. (mm)


                                                                                                      ...

Zobacz, jakim sposobem inny szpital ograbił pacjentów z 352 godzin opieki pielęgniarki miesięcznie! Rocznie - z 4 224 godzin! Urząd Wojewódzki w Warszawie w styczniu 
2014 roku kontrolował jeden z podmiotów leczniczych - szpital. Zespół kontrolny stwierdził w protokole kontroli, cytuję:

„Niedostosowanie stanu zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale neurologicznym - do normy ustalonej w minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (dalej rozporządzenie 
z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych - Dz. U. Nr 111, póz. 1314).
W oparciu o miesięczny 
grafik dyżurów pielęgniarskich, ilość praw wykonywania zawodu pielęgniarek oraz dane uzyskane z komórki kadrowej, stwierdzono, że w kontrolowanym Oddziale zatrudnionych było 14 pielęgniarek na
13 et., podczas gdy zgodnie z minimalną normą w Oddziale winny być zatrudnione pielęgniarki na co najmniej 15 etatach.” Szpital nie przestrzega
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które sam określił!
Tym sposobem zarządzający szpitalem ograbili pacjentów oddziału neurologicznego z 352 godzin opieki 
pielęgniarskiej miesięcznie (dwa etaty po 176 godzin).
Rocznie daje to 4 224 godzin opieki pielęgniarki.
Ile szpital zyskał na powyższej grabieży? Jeśli założymy, 
że 2 nieobecne pielęgniarki miałyby po 1600 złotych podstawy, to zaoszczędzona kwota wynosi co najmniej 50 tysięcy złotych rocznie. (mm)