Te pielęgniarki są nieprzygotowane!

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

W godzinach nocnych, pomiędzy godziną 22.53 a 23.10, posłowie sejmowej komisji zdrowia zatwierdzili nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wprowadziła „recepty pielęgniarek”. Tak, polskiemu pielęgniarstwu posłowie poświęcili całe 17 minut.
 

Podczas dyskusji nad zapisami ustawy o „receptach pielęgniarek” jeden z posłów zgłosił poprawkę, aby pielęgniarkom posiadającym tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa zabrać kompetencję do wystawiania recept. W jaki sposób motywowano złożenie przedmiotowej poprawki? Uzasadnienie do tej poprawki złożyła prezeska władz izby pip: „Proponujemy, aby ten punkt zdecydowanie wykreślić, ponieważ na tym samym poziomie stawiamy pielęgniarkę licencjata, czyli osobę, która wchodzi do zawodu, lekarza, który ma ukończone studia i pielęgniarkę specjalistkę, która ma doświadczenie i dyplom (....) Ponieważ jest to dawanie uprawnień osobom, które nie są przygotowane. Proszę sobie uświadomić, że są to osoby, które wchodzą do zawodu, skończyły szkołę w czerwcu, a we wrześniu skończą kurs i będą ordynować, będą pisać receptę na zlecenie lekarskie. (....) Proszę nie stawiać na jednym poziomie lekarza, lekarza specjalisty, pielęgniarki z wyższym wykształceniem i młodej osoby wchodzącej do zawodu.” (mm)