7 milionów recept pielęgniarek i położnych

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

 

Jakie stanowisko prezentuje Ministerstwo Zdrowia w kwestii finansowej w kontekście „recept pielęgniarek i położnych”, zaprezentowaliśmy w poprzednim numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Po prostu nie przewiduje skutków finansowych! Tym razem kilka słów o szacowanej przez ministerstwo zdrowia liczbie recept, którą wypiszą pielęgniarki i położne.
 

Ministerstwo zdrowia szacuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o „receptach pielęgniarek” grupa zawodowa pielęgniarek i położnych wystawi rocznie około 7 milionów recept. Tylko w podstawowej opiece zdrowotnej i specjalistyce! Jednocześnie nie przewiduje skutków finansowych takiego stanu rzeczy. Dlaczego na jedną grupę zawodową nakłada się dodatkowe obowiązki, a drugiej grupie zawodowej obowiązków się ujmuje? I taka sytuacji nie ma rodzić skutków finansowych?(mm)