Kursy będą także bezpłatne?

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

Ministerstwo zdrowia szacuje, że koszt kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w zakresie „ordynacji leków czy kontynuacji leczenia” będzie wynosił około 450 złotych. Natomiast liczbę pielęgniarek i położnych posiadających obecnie kwalifikacje do „wypisywania recept” określa na ponad 120 tysięcy osób.
 

Ministerstwo zdrowia informuje, że przedmiotowe kursy będą także dofinansowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jaka liczba pielęgniarek i położnych zostanie objęta dofinansowaniem ze środków UE? Liczba ta została zaplanowana na poziomie „20 tys. pielęgniarek i położnych, z czego 10 tys. - zgodnie z założeniami - należy przeszkolić do 2018 roku”. (mm)