Znalezione w sieci …

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

Serfując po internecie w poszukiwaniu informacji dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce, można natknąć się na prawdziwe perełki. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

 

Szpital ogłasza konkurs ofert na świadczenie „usług pielęgniarskich”. A chodzi o ... ?!Jeden ze szpitali ogłasza konkurs nie na stanowisko pielęgniarki naczelnej, lecz na „świadczenie usług pielęgniarskich Pielęgniarki Naczelnej”. Przed otwarciem złożonych ofert szpital ogłosi, jaką maksymalną stawkę jest w stanie zapłacić za „świadczenie ogłoszonych usług”. Przewidywany okres obowiązywania umowy - 3,5 roku. Wymagania kwalifikacyjne: doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat, wykształcenie – minimum licencjackie plus prawo wykonywania zawodu.
Z powyższego wynika, że dokumenty na powyższy konkurs może złożyć także...lekarz. Co jest przewidziane jako kryterium oceny ofert? CENA.


                                                                                                    ...


Szpital zatrudni pielęgniarki. Nic dziwnego. Ale jakie osoby preferuje?

W ogłoszeniu na stronie internetowej szpitala czytamy: „Szpital Wojewódzki zatrudni pielęgniarki. Preferowane posiadanie stopnia niesprawności”!
                                                                                                     ...


Jedna z firm szkoleniowych ogłosi- ła zamiar przeprowadzenia szkolenia. Nie dla pielęgniarek, ale dotyczącego naszej grupy zawodowej.
Zaproponowano takie zagadnienia: „Wypracowany zestaw 15 argumentów dyscyplinujących pielęgniarki, które unikają pracy, popełniają błędy i obcesowo traktują chorych, Wskażemy, jak wychwycić i ukrócić proceder, gdy pielęgniarki unikają pracy, zrzucają swoje obowiązki i odpowiedzialność na praktykantów i młodsze koleżanki, Wiecznie niezadowolona
i demotywująca współpracowników pielęgniarka – wskażemy, po jakie środki prawne i dyscyplinarne możesz sięgnąć, zanim stracisz kontrolę nad całym zespołem.”
                                                                                                     …


Radny po pobycie w szpitalu przekazuje swoje spostrzeżenia.

Jeden z radnych na sesji powiatu tak mówi o pielęgniarkach: „dziewczyny świetnie ubrane, uczesane i mają szyk”. Radni odpowiadają śmiechem. Ciekawe, czy w taki sposób pan radny opisałby także lekarki z tego szpitala? (mm)