Niebezpiecznie zabierać głos

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

Gazeta The Telegraph w artykule Patricka Sawera pod tytułem „Wciąż nie jest bezpiecznie, aby zabrać głos” podaje w wątpliwość skuteczność raportu Francisa. „Demaskatorzy nielegalnych działań pracodawców ostrzegają, że należy uczynić więcej, aby chronić ich oraz dodać odwagi innym w NHS do przerwania milczenia” – czytamy.
 

Amanda Pollard - która ustąpiła ze swej funkcji w komisji kontrolującej szpitale NHS, gdy uznała, że jej praca i wynikające z niej uwagi napotykają silny opór kierownictwa - stwierdziła ostatnio, że zapisy raportu mówiące o ochronie prawnej „zdają się bardziej służyć osobom szukającym pracy po usunięciu z poprzedniej za zgłaszanie uwag niż ochronie whistleblowers w ich miejscu pracy”. 
Odnośnie tego, co raport Francisa mówi o wprowadzeniu nowej kultury w NHS, stwierdziła, że „mówienie, iż kultura działania musi cechować się większym otwarciem, opiera się na woli otwarcia w danej jednostce służby zdrowia. Jaka jest zachęta do podjęcia takich kroków? I gdzie są sankcje wobec braku działania? Wydaje się, że nie ma żadnych”.


Opracowanie na podstawie: The Telegraph (11.02.2015). (MLew)