Szpital w Irlandii, rekrutacja w Polsce

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

Po wielu rozmowach i negocjacjach, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, postanowiono otworzyć szpital rehabilitacyjno-rekonwalescencyjny w Irlandii. Rekrutacje na stanowiska pielęgniarskie będą przeprowadzane również w Polsce.
 

Decyzja o utworzeniu dodatkowego szpitala - centrum rekonwalescencji została spowodowana faktem, iż ponad 700 osób w irlandzkich szpitalach blokuje łóżka, ponieważ nie ma możliwości przeniesienia się do publicznego domu opieki.
Ponad połowa pacjentów irlandzkich szpitali to osoby, które nie wymagają już szpitalnej opieki. HSE raportuje, że aż 73% z nich mogłoby zostać przeniesionych do domów opieki. Ponad 200 osób z 700 nadal czeka na rozpatrzenie ich wniosków o przeniesienie do państwowego domu opieki. Raport przedstawiony w Irish Independent wskazuje też na pacjentów, którzy nadal zajmując szpitalne łóżka, czekają na decyzję o opiece rehabilitacyjnej, pomimo że jednodniowy ich pobyt kosztuje szpital ok. 200€.
Pierwsze rozmowy z kandydatami z Polski rozpoczynają się w marcu. Oficjalne otwarcie nowego szpitala rehabilitacyjno-rekonwalescencyjnego już w kwietniu. (kG)