Praca dla pielęgniarek w Niemczech

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

Nasza firma, Agenttura Personalservice z siedzibą w miejscowości Hallstadt koło miasta Bamberg, prowadzi działalność w dziedzinie pośrednictwa pracy. Jesteśmy ogniwem łączącym - pomiędzy kandydatami chętnymi do podjęcia pracy w Niemczech a pracodawcami instytucjonalnymi oraz klientami prywatnymi, z którymi bezpośrednio zawierane są umowy o pracę. W pierwszej kolejności obsługujemy kandydatów i kooperantów z branży medycznej i opieki zdrowotnej. Priorytetowo traktujemy osoby wykwalifikowane w zawodach pielęgniarka/pielęgniarz oraz opiekunka/opiekun medyczny i osób starszych.
Działamy profesjonalnie i kompleksowo, utrzymujemy dalsze kontakty z obsłużonymi pracodawcami i pracownikami, dlatego nasza firma jest postrzegana jako solidny partner.
Pracodawcy i partnerzy instytucjonalni, z którymi współpracujemy, to renomowane ośrodki rehabilitacyjne, domy starców, domy opieki oraz szpitale i kliniki w pobliżu Bambergu. Oferty pracy selekcjonujemy bardzo starannie; negocjujemy ponadprzeciętne stawki godzinowe, dodatki i premie, co gwarantuje wysoki poziom płac i zadowolenie u pracowników. Pomoc, szczególnie udzielana na początku, dobre warunki pracy, osiągany sukces - to podstawy rzetelnej i długoterminowej współpracy z naszymi klientami. Agenttura Personalservice uzgadnia wstępnie, w imieniu osoby zainteresowanej pracą, warunki 
umowy i współpracy z przyszłym pracodawcą, takie jak termin rozpoczęcia pracy, miejsce pracy, stanowisko, wymiar czasu pracy, stawka godzinowa w euro, dodatki, premie, urlop wypoczynkowy oraz świadczenia socjalne.
Przed podpisaniem stałej umowy o pracę wymagana jest praca próbna przez jeden lub dwa dni w celu wzajemnego poznania się oraz zapoznania się przyszłego pracownika z firmą i miejscem pracy. Termin pracy próbnej ustala się indywidualnie, a zakwaterowanie na ten czas jest bezpłatne dla osoby zainteresowanej.
W pierwszym spotkaniu z pracodawcą kandydatowi towarzyszy przedstawiciel Agenttury.
Po potwierdzeniu przez obie strony zamiaru podpisania umowy na przedstawionych warunkach, przyszły pracownik będzie wprowadzany do zajęć w ustalonym terminie i podejmie stałą pracę na danym stanowisku.
Równocześnie udzielimy mu pomocy w poszukiwaniu apartamentu lub mieszkania, rozpoczniemy proces uznawania kwalifikacji zawodowych, a także pomożemy załatwić niezbędne sprawy urzędowo-administracyjne i prywatne. Jeżeli konieczne okaże się podniesienie umiejętności językowych, zorganizujemy odpowiednie kursy nauki języka niemieckiego.
Ponadto przy współpracy z biurem podatkowym pomożemy sporządzić poprawną deklarację podatkową, wykorzystując przy tym wszelkie możliwości zwrotu kwot podatkowych. Warto wspomnieć, że Północna Bawaria i okolice Bambergu są uroczym regionem. Średniowieczna starówka w Bambergu jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W pobliżu znajdują się parki krajobrazowe Fränkische Schweiz i Naturpark Haßberge oraz inne atrakcje, a także obiekty sportowe, nowoczesne kino, teatr, baseny, termy i oczywiście centra handlowe i markety. Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.agenttura.de