Gdzie w Niemczech złożyć dokumenty w celu nostryfikacji (uznania) wykształcenia pielęgniarki lub położnej?

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 70 tysięcy egzemplarzy.

 

 

W Niemczech nie ma jednego centralnego urzędu, zajmującego się rozpatrywaniem wniosków o nostryfikację (uznanie) wykształcenia. Owszem, istnieje urząd, zwany „Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen“ - sądząc po nazwie można by przypuszczać, że to niemiecki odpowiednik naszego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Mię- dzynarodowej.
 

Jednak niemiecka „Zentralstelle“ jest odpowiedzialna za ocenę zdobytego wykształcenia tylko w przypadku tak zwanych „niereglamentowanych“ zawodów, czyli takich, które obcokrajowcy mogą wykonywać na terenie Niemiec nawet bez uznanych kwalifikacji – do tej grupy zawodowej zaliczają się np. absolwenci kierunków humanistycznych. Tu taka ocena nie jest obowiązkowa, ale może mieć decydujący wpływ w procesie poszukiwania pracy czy korzystnie wpływać na wysokość zarobków.
Zawód pielęgniarki natomiast jest zawodem reglamentowanym, co oznacza, że - nawet będąc obywatelem Unii Europejskiej - nie wolno go wykonywać na terenie Niemiec bez uprzedniej nostryfikacji, czyli oficjalnego uznania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Na temat dokumentów, potrzebnych w tym celu, pisałam już w poprzednich artykułach na łamach niniejszej gazety.
Dziś natomiast chciałabym pomóc Państwu w kwestii wyszukania wła- ściwego urzędu, w którym należy złożyć dokumenty. Jak już wspomniałam, nie istnieje centralny urząd na całe Niemcy, gdyż sprawy te regulowane są na szczeblu „wojewódzkim“, czyli przez niemieckie Bundeslandy. Każdy Bundesland ma swoje urzędy, znajdujące się z reguły we wszystkich większych miastach. W przypadku zawodów medycznych jest to najczęściej Gesundheitsamt, czyli niemiecki odpowiednik urzędu d/s ochrony zdrowia.
Ale, żeby mieć stuprocentową pewność, nie tracić czasu i nie ryzykować, że wniosek i dokumenty będą przesyłane „wte i wewte”, warto przed wysłaniem dokumentów skorzystać z oficjalnej wyszukiwarki niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung), która po wpisaniu odpowiednich danych wyświetla adres i wszelkie dane kontaktowe właściwego urzędu. 
Niestety, wyszukiwarka dostępna jest jedynie w języku niemieckim, co  wiele osób postrzega jako utrudnienie, więc w moim blogu zamieściłam szczegółową „ściągę“, gdzie obsługa wyszukiwarki wytłumaczona jest krok po kroku i zilustrowana zdjęciami. Ponieważ na łamach niniejszej gazety tak obszerny artykuł zająłby zbyt dużo miejsca, zainteresowani „ściągą“ mogą znaleźć ją w moim blogu.

Autorka powyższej informacji jest tłumaczem przysięgłym w Niemczech, od wielu lat specjalizującym się w tłumaczeniach przysięgłych polsko-niemieckich dla pielęgniarek i położnych z Polski.
mgr Anna Janas
Kontakt w języku polskim:
Mail: [email protected]
Internet: www.lingua74.de,
Blog: www.lingua74-pl.blogspot.com