Mamy pierwsze NEGATYWNE konsekwencje podpisów władz związku i izby pip pod protokółem spotkania w ministerstwie zdrowia w dniu 6 marca. A ostrzegałem na Portalu w dniu 5 maja ...

Działalność związku i izby pip.

 

 

22 maja 2015 roku 

 

Znalezione w sieci ....

 

 

 

Zobacz 8 komentarzy na facebooku

 

 

Na Portalu w dniu 28 marca br. pisałem:

 

Z komunikatów zamieszczonych na stronach internetowych ministerstwa zdrowia oraz izby i związków pip wynika, że w ministerstwie zdrowia w dniu 6 marca odbyło się spotkanie wyżej wymienionych podmiotów.

Na stronie ministerstwa w dniu 17 marca (po 11 dniach od spotkania) zamieszczono komunikat, który można przeczytać tutaj.  

Natomiast informację opublikowaną na stronie izby i związku pip czytaj tutaj. Pod nią widnieją podpisy: podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia oraz władz izby i związku pip.

Z powyższych informacji wynika, że efektem spotkania było uzgodnienie harmonogramu   (wraz z załącznikami) działań ministerstwa zdrowia, dotyczących rozwiązania zgłaszanych postulatów grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, który został zaakceptowany także przez władze izby i związku pip

Niestety przedmiotowego harmonogramu władze izby i związku pip nie opublikowały! 

Zdecydowanie wyrażam pogląd, że nasze środowisko zawodowe powinno zostać poinformowane, co władze izby i związków pip podpisały w dniu 6 marca 2015 roku, w kontekście przedmiotowego harmonogramu wraz z załącznikami.

Mariusz Mielcarek 

 

Na Portalu w dniu 4 maja br. pisałem:

 

W kontekście zapowiadanych protestów pielęgniarek i położnych istnieje potrzeba szczegółowego poinformowania środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych "Na co się umówiły władze izby i związków pip z ministerstwem zdrowia na spotkaniu w dniu 6 marca 2015 roku"?

A jest to ważna sprawa. Przedmiotowy harmonogram! Którego nie opublikowały izba i związek pip.

Jak ważna to sprawa, ten harmonogram, niech świadczy fakt, że Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w dniu 24 marca br. skierował do wszystkich wojewodów pismo informujące o "uzgodnionym ze stroną społeczną harmonogramie działań Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest rozwiązanie postulatów zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych". 

Wiceminister informuje w nim, że: 

"Uzgodniono ze stroną społeczną stworzenie polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz mechanizmów zapewniających wynagrodzenie zgodnie z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami podyplomowymi poprzez systemowe rozwiązania dot. określenia minimalnej liczby i poziomu kwalifikacji kadry pielęgniarskiej dla wszystkich zakresów świadczeń i rodzajów komórek organizacyjnych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.) oraz w pozostałych rozporządzeniach, określonych dla poszczególnych zakresów gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Powyższe ustalenia są realizacją postulatów środowiska, a termin ich realizacji został określony na koniec 2015 roku."
 
 
No to pięknie. Pismo wiceministra zdrowia do wojewodów należy czytać tak: 
 
Wojewodowie! Akcji protestacyjnych pielęgniarek i położnych nie będzie! Bowiem umówiłem się z przedstawicielami izby i związków pip, że postulat dotyczący wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zostanie zrealizowany poprzez nowelizację "rozporządzeń koszykowych". A termin nowelizacji określono na koniec 2015 roku!
 
Każdy dyrektor podmiotu leczniczego, w którym wybuchną akcje protestacyjne pielęgniarek i położnych w 2015 roku będzie wymachiwał przedmiotowym pismem przed organizatorami protestów. 
 
 
 
 
 
 
Mariusz Mielcarek