(4) Wiceminister zdrowia mówi w sejmie o ... absolwentach pielęgniarstwa, którzy nie podejmują pracy w wyuczonym zawodzie.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Cieślukowski w dniu 23 kwietnia 2015 roku na plenarnym posiedzeniu sejmu powiedział, cytuję:

 

"(...) Tymczasem pomimo że kształcimy pielęgniarki i położne, przygotowujemy je do zawodu, tylko część, ok. 33%, osób wykształconych bezpośrednio po studiach podejmuje pracę w tym zawodzie."

 

Zobacz 36 komentarzy na facebooku

 

 

Ze stenogramów sejmowych wybrał: 

Mariusz Mielcarek 

 

 

 

Zobacz więcej