Minister zdrowia w dniu 8 maja przesyła do związku pip pismo w sprawie "propozycji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych". Związek tego pisma nie publikuje. Natomiast dziś opublikowano odpowiedź związku: "Traktujemy to jako pierwszy gest".

Działalność związku pip.

 

Nadal aktualne są pytania postawione przez redakcję Portalu i Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 maja:

 

Dlaczego związek pip nie informuje naszej grupy zawodowej o:

1. szczegółowych ustaleniach z ministrem zdrowia podjętych na spotkaniu w dniu 30 kwietnia br., w tym zaakceptowanego przez związek pip i ministra zdrowia harmonogramu wspólnych działań,

2. treści propozycji ministra zdrowia w zakresie propozycji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przesłanych związkowi w dniu 8 maja br.?

 

Poniżej publikujemy odpowiedź (z dnia 20 maja) związku pip na pismo ministerstwa z dnia 8 maja. Nadal związek nie opublikował propozycji ministerstwa zdrowia zawartej w piśmie z dnia 8 maja.

 

Zobacz treść odpowiedzi związku pip z dnia 20 maja br. 

 

Zobacz komentarze na facebooku 

 

Mariusz Mielcarek

 

 

 

 

Zobacz więcej ....